Atomerőmű

A magreakció eredményeként felszabaduló energiát villamosenergia-termelésre használják.

Kapcsolódó extrák

Atlétikapálya

A „sportok királynőjének” pályája számos versenyszám lebonyolítására alkalmas.

Szuburbanizáció

A városi magterület népessége csökken a városi magot körülvevő területek javára.

A lakóparkok

A magasabb társadalmi státuszban élők általában igyekeznek elkülönülni az alsóbb rétegektől. A...

Tanya- és falutípusok

A tanyák és falvak szerkezete, illetve sűrűsége nagy mértékben függ a terület természetföldrajzi...

A nagyüzemi sertéstenyésztés Magyarországon

A háztáji disznótartás csak kisebb igényeket képes kielégíteni. Országos szinten a...

Mélyművelésű szénbánya

A külszíni fejtéssel ellentétben itt a fedőkőzeteket nem távolítják el, a kitermelés aknákon...

ENSZ

A világ legnagyobb nemzetközi szervezete, mely néhány kivétellel a Föld összes országát...

A korfa

A korfa egy adott ország népességének kor és nemek szerinti megoszlását szemlélteti.

Kosárba helyezve!