A vér

A baleset
A baleset olyan esemény, amelyet még a létrehozója sem kívánt, vagy nem ilyen módon, mértékben. Bennünket csak abban az értelemben érint, hogy a balesetben is előfordul a vér elvétele, elvesztése.


A Titanic 2224 emberrel a fedélzetén
1912. áprilisában
egy jéghegynek
ütközött és elsüllyedt. A segélykérő
jelzésre
a helyszíre siető Carpathia
már csupán 711 embert talál életben.

A közlekedési baleset
Az ember helyét és helyzetét változtató lény: helyváltoztatás közben éri a legtöbb vérrel járó baleset.
A gyalogos eset
A legritkábban jár vérzéses eseménnyel: rá kell esni valaminek, vagy bele kell gyalogolnia valamibe. Túrázás közben szóba jöhet még a veszélyes törés. Talán azért is olyan kevés a gyalogos vérzéses baleset, mert az emberi test igen ellenálló a "normális" erőbehatásokra.
A járműves
"Szerencsés" kimenetelű baleset

"Szerencsés" kimenetelű baleset

A járművel, az emberi elmével igába fogott természeti erőforrások segítségével az ember ugyan gyorsabb helyváltoztatásra képes, ám ugyanakkor megnövekednek a veszélyforrások is: amíg gyalogos közlekedésben szinte lehetetlen komolyabb, vérzéses balesetet szenvedni, addig a járműves közlekedésben egyre inkább az számít különlegességnek, ha a balesetet megússzák az áldozatok vérzés nélkül.
Közúti balesetről tudósítanak a híradóban.

A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash Player szükséges,
melyet az alábbi ikonra kattinva telepíthet:

Get Adobe Flash player

A munkahelyi baleset
A szerszámot használó, azt kitaláló, készítő ember a bonyolultság fokával egyenes arányban produkál olyan veszélyhelyzetet, amelyben egyedül az menti meg a balesettől, ha a munkavégzés minden előírását betartja.
A munkahelyi balesetek egyik oka éppen az, hogy a minden előírás betartása a bonyolult folyamatok miatt ellentétes a teljesítménnyel: tehát a dolgozó a többletteljesítmény (és -jövedelem) érdekében megszegi az előírásokat. (Nem számolunk azzal az eshetőséggel, hogy ezekre a munkavédelmi szabályokra nincs is betanítva.)
A másik veszélyforrás, ha a dolgozó a gyakorlottságából kiindulva (és ajzott állapotban - alkohol, kábítószer stb.) nem veszi figyelembe az elemi szabályokat.
Sajnos, a munkahelyi balesetek vizsgálata azt mutatja, hogy nemcsak hogy vétlenek is megsérülnek, hanem ők gyakorta súlyosabban, mint az elkövetők, előidézők.
Háztartási baleset veszélyeire figyelmeztető plakát

Háztartási baleset veszélyeire figyelmeztető plakát


Az otthoni baleset

Kevés figyelmet fordítanak az emberek az otthoni baleseti veszélyforrásokra, pedig a tapasztalat arra figyelmeztet, hogy a modern, civilizált otthonok olyan baleseti veszélyforrásokat tartalmaznak (elektromos áram, gáz), amely a vérzéses baleseteknél súlyosabbakat produkálhatnak.
A hurrikánok, földrengések nem válogat­nak, élőlényeket, járműveket, épületeket rom­bol­nak szét, vagy sodornak magukkal.

A hurrikánok, földrengések nem válogat­nak, élőlényeket, járműveket, épületeket rom­bol­nak szét, vagy sodornak magukkal.


A természeti katasztrófa

A természeti katasztrófák váratlanságukkal sokkolhatják az áldozatokat - viszont igen kevés azok száma, fajtája amely vérzéses balesetet okozhatna. Gyakorlottsággal, felkészültséggel és lélekjelenléttel jelentős arányban csökkenthetjük a lehetséges áldozatok számát.
ÖSSZEGZÉS
Az esemény jellegének azonosítása nem is annyira a cselekvési sémák azonosításához szükséges, hanem azok megítéléséhez: részben erkölcsi normák, jogrendek alapján minősítjük őket (kivétel nélkül), részben bizonyos ideológiák alapján (az esetek többségében). A kettősség azt is jelenti, hogy a minősítések egybeeshetnek, ám ellentétesek is lehetnek. Gyakorlatilag a "minősítés" azért szükséges, mert a korábban említett különleges "kommunikációs szerep" megvalósítója csakis így tud cselekedni. Ez részben az önfelmentés, részben az önigazolás alapja.
CSIKI-CSUKI
Készíts összegző, értékelő fogalmazást arról, hogy a véres eseményben a tett végrehajtója hogyan viszonyul a tettéhez:
művészi alkotásban
vallomásos dokumentumban (napló, emlékirat, levél, riport stb.)
bírósági eljárás során!
Kísérletezz összehasonlítással!
ELEKTRONIKUS VITA
Ajánlott témák:
Maradandó lelki károsodást szenved-e a véres tett végrehajtója?
Együtt lehet-e élni olyan személlyel, aki korábban véres tettet hajtott végre?
Célra vezető eszköz-e az erőszaknélküliség (L. Tolsztoj, M. Gandhi vagy M. L. King példája)?
Megállítható-e az erőszak erőszakkal?
Megállítható-e az erőszak erőszaknélküliséggel?
Mit jelent a megbocsátás?
Kosárba helyezve!