A vér

A bűntény
Van olyan megközelítés is, hogy a vér elvétele, az erőszakos halál szempontjából a bűntény kicsiben megegyezik a "naggyal", a háborúval. Bár nem osztjuk ezt az álláspontot, mégis mellé- s utána soroljuk be mint a vérontáshoz kapcsolható eseményt. Okunk erre az, hogy az esetek többségében az eltervezett vagy spontán módon elinduló cselekménysorba beleilleszkedik a vérontás lehetősége. (Nem vesszük ide az önvédelem jogosultságát és kérdését.)


Cranach (1530) korai reneszánsz festménye
még középkorias távolságtartással ábrázolja
Judit és Holofernész történetét.
Holofernész Judit általi lefejezése a barokk festők kedvelt bibliai jelenete volt. Caravaggio : Judit, 1598. (BALRÓL) Giorgione (1504) Judit ábrázolása ezzel ellentétben reneszánsz finomsággal mutatja be a véres eseményt (JOBBRÓL).
Holofernész Judit általi lefejezése a barokk festők kedvelt bibliai jelenete volt. Caravaggio : Judit, 1598. (BALRÓL) Giorgione (1504) Judit ábrázolása ezzel ellentétben reneszánsz finomsággal mutatja be a véres eseményt (JOBBRÓL).

Holofernész Judit általi lefejezése a barokk festők kedvelt bibliai jelenete volt.
Caravaggio : Judit, 1598. (BALRÓL) Giorgione (1504) Judit ábrázolása ezzel ellentétben
reneszánsz finomsággal mutatja be a véres eseményt (JOBBRÓL).

Az ún. köztörvényes bűntény
A legegyszerűbb döntés ennek a minősítése: a bűntény elkövetője azért ont vért, hogy egyéni és/vagy csoportérdekeit érvényesítse.
Az elkövető semmilyen közösséget nem vállal az áldozattal - talán ezért is lép fel olyan szigorúan ellene az írott és íratlan jogszokás, jogrend, erkölcsi norma.
A politikai indítékú bűntény
A politikai merényletet az archaikus idők óta ismerjük: bár indítéka ideológiai alapú - szinte mindig anyagi haszonnal is járó tettről van szó.
1988-ban a skóciai Lockerbie városára hullottak egy lezuhant Jumbo Jet roncsai. Később kiderült, hogy nem baleset, hanem politikai bűntény okozta a katasztrófát (Líbia).


1988-ban a skóciai Lockerbie városára hullottak egy lezuhant Jumbo Jet roncsai.
Később kiderült, hogy nem baleset, hanem politikai bűntény okozta a katasztrófát
(Líbia).

A 19. században megjelenő anarchizmus minden színezete eljutott ahhoz a végső felfogáshoz, hogy a hatalom nélküli közösség mint működőképes szervezet megvalósulásához az út politikai terroreseményeken keresztül vezet. S gyakorlatilag a 19. század óta újra és újra bebizonyosodó "válasz", hogy az állam, az államhatalom nem rendül meg, akárhány és akármilyen képviselőjét semmisítik meg fizikailag, illetve az államban élők (tessen vagy ne tessen nekik az az állam) a merényletek következtében nem "forradalmasodnak" abban az értelemben, hogy örömest csatlakozzanak az erőszakos eseményeket végrehajtó és/vagy azokat kiagyaló csoportokhoz.
A merénylet
A merénylet alapja az az elképzelés, hogy bizonyos személy pótolhatatlan az állam működése szempontjából; ha tehát megöljük, akkor olyan zavart váltunk ki, amely a hatalom összeomlásához vezet. A merénylettel ugyanakkor elérhetünk egyfajta "pedagógiai" célt is: megvilágosíthatjuk, fölvilágosíthatjuk a tudatlan tömeget.
A merényletek kedvelt célpontja az államhatalom csúcsán álló személy - és az utóbbi kétszáz évben egyetlen sikeres merénylet sem rendítette meg a hatalmat, sőt a lakosságot sem állította a merénylő mellé.
Merénylet Abraham Lincoln ellen, 1865. árpilis 14. The Bettmann Archive, New York.Merénylet Abraham Lincoln ellen,
1865. árpilis 14.
The Bettmann Archive,
New York.

A Kennedy-gyilkosságot megörökítő híres amatőrfilm

A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash Player szükséges,
melyet az alábbi ikonra kattinva telepíthet:

Get Adobe Flash player

A politikai merénylet sajátos formája, amikor azért hajtják végre azt, hogy fölhívják a figyelmet arra, hogy az elnyomás, megszállás, beolvasztás nem sikeres - klasszikus példa az 1942-es R. Heydrich elleni cseh merénylet.
A terrorizmus
A terrorizmus meglehetősen tág bűntényfogalmába a betöréses rablás, útonállás éppen úgy beletartozik, mint a túszszedés és különféle merényletek. Az is lehetne mondani, hogy a terrorizmus az anarchista elképzelések totális kiterjesztése.
Az eredetileg szovjet-orosz gyártmányú AK47 gépkarabély és RPG-7 páncéltörő elterjedt fegyver a terroristák között.
Az eredetileg szovjet-orosz
gyártmányú AK47 gépkarabély
és RPG-7 páncéltörő
elterjedt fegyver
a terroristák között.

A politikai terrorizmus mögött pontosan körvonalazható csoportok állnak, amelyek készek ezt egészen háborús tevékenységig kiterjeszteni - a történelemben először a legendás asszaszinok lehettek ilyenek.
A baszk ETA, az ír IRA, a szintén ír Real (Valódi) IRA és a Kurd Munkáspárt jelvénye.
A baszk ETA, az ír IRA, a szintén ír Real (Valódi) IRA és a Kurd Munkáspárt jelvénye.
A baszk ETA, az ír IRA, a szintén ír Real (Valódi) IRA és a Kurd Munkáspárt jelvénye.
A baszk ETA, az ír IRA, a szintén ír Real (Valódi) IRA és a Kurd Munkáspárt jelvénye.

A baszk ETA, az ír IRA, a szintén ír Real (Valódi) IRA és a Kurd Munkáspárt jelvénye.

Az antiterrorista homepage emblémája.

Az antiterrorista homepage emblémája.


A terrorista csoportok nemcsak személyek ellen követik el a merényletet, hanem anyagi-pénzügyi nehézségeiket is ebből a "munkából" fedezik, Kobától (aki később a Sztálin nevet veszi fel) a Vörös Brigádokig.
A zsarnokság
A politikai, erkölcsi, pszichikai hatalommal visszaélő személynek (a zsarnoknak) a tetteit is bűnténynek minősíthetjük. Tetteire nem adhat felmentést a "magasabb állam- vagy bármilyen csoportérdek".
Sztálin és Hitler: a 20. század legnagyobb zsarnokai
Sztálin és Hitler: a 20. század legnagyobb zsarnokai

Sztálin és Hitler:
a 20. század legnagyobb zsarnokai

Sajnos, az emberiség története folyamán minden nemzet, nép történetében különösebb erőfeszítés nélkül találunk olyan vezetőket - nem kell feltétlenül a trón körül keresgélni -, akik tetteikkel kimerítették a zsarnokság bűnének minden lehetséges formáját és értelmezését.
A pszichopatologikus bűntény
A bűntény minősítésének talán legproblémásabb válfaja, amikor részleges vagy teljesen elmebeteg személy követi el a gyilkosságokat.
Az elkövetők orvosi vizsgálata ritkán kerül nyilvánosságra, legföljebb az eredménye - ám az esetek Edgar Allan Poe óta (aki "föltalálta" a bűnügyi történetet) a krimik, a belőlük készült színművek, hangjátékok és filmek kedvenc témája.
Alfred Hichcock:Psycho (1960) című filmjének jellemző zuhany-jelenete

Kosárba helyezve!