A vér

A halálhoz és a halál utáni léthez kapcsolódva
A vér léte, pontosabban nem-léte, hiánya már a kezdetekben azonos volt az élet hiányával. Hiedelmek, jelképek, rituálék kapcsolódtak a halálhoz, esetleg a halál módjához.
Bizarr látvány a véres szájakat imitáló ördögűző menet Granadában.

Bizarr látvány a véres szájakat
imitáló ördögűző menet Granadában.

Másvilági lét - a kereszténység előtt

A kereszténység előttről nagyon kevés információja van az európai civilizációnak - minden európai nép úgy vette fel a kereszténységet, amellyel együtt járt a pogány népi orvoslás, hiedelemvilág eltűnése, eltüntetése.
Ugyanakkor a felvilágosodás óta a művelődéstörténészek, a "kultúrhistórikusok" fokozott figyelmet fordítottak az Európán kívüli kultúrák tanulmányozására. Ezeket az ismereteket a 19. század második felétől kibontakozó régészet is hasznosította.
Őskori rituálék
Az őskori, illetve feltételezett őskori szertartások a vérhez kapcsolták az életet és a halált.
Férfivá avatás az avaroknál

Férfivá avatás az avaroknál

A felnőtté válás
Több archaikus körülmények között létező, illetve ilyen­ként korábban leírt kultúra különösen a férfivá avatás esetében tulajdonított nagy szerepet a vérnek és a fáj­da­lomnak.
Nem kívánok szólni a spártai nevelésről, a fájdalomtűrés próbáiról, a felsőruházatba rejtett rókakölyök legendájáról - megelégszem az ismert sziú indiánok avatási szertartásával.
A szertartás egyik lényegi mozzanata, hogy a mellkas bőre és felszíne alá bölénybőr szíjat húznak át, és a táncoló ifjúnak ki kell szakítania magát a kötelékéből - így két mellizomzati sérülés fogja bátorságát és felnőttségét bizonyítani.
Hasonló szertartások más népeknél is előfordulnak.
A kínhalál
A kínhalál is ilyen bizonyíték, bár ez nem a jövőbe mutat, hanem igazolja vagy kétségbe vonja a foglyul esett személy felnőttségét. A felfogás többé-kevésbé "tisztán" őrződött meg Cooper munkáiban.
Sajnos, a kínhalálhoz, illetve a kínzáshoz a személyiség torzulása is kapcsolódik: egyeseknek a fájdalom észlelése és/vagy okozása jelent örömérzést - ezek a szadisták -, másoknak a fájdalom elszenvedése - ezek a mazohisták.
A civilizáció térhódítása ellenére, a kannibalizmus máig is élő hagyomány egyes törzsek kultúrájában

A civilizáció térhódítása ellenére, a kannibalizmus máig is élő hagyomány egyes törzsek kultúrájában

A kannibalizmus
Az elfogott ellenfél (vagy az éhhalál szélén a kisorsolt, kiválasztott társ) elfogyasztása is kapcsolódik ahhoz a hiedelemhez, hogy a másik vére (és húsa, csontja) különleges táplálék lehet.
A civilizációk általában borzadnak a kanni­ba­lizmustól.
A halál után
A hiedelmekre elég nehéz bizonyítékot találni, hiszen egyrészt nem maradtak ránk írásos források, másrészt krisztianizált formában rögződtek, amikor a keresztény Európa találkozott az archaikus körülmények között élő népekkel.
Szinte egyetlen bizonyítékunk a régészeti eredmények: a temetkezési kultúra. Majdnem bizonyos, hogy a testek vörösre festése a vérrel - és a halál utáni élettel - áll kapcsolatban.
Az Ószövetség adatai
Az ószövetségi könyvek adataiból tucatjával lehetne példákat találni a vérrel kapcsolódó, vérhez kapcsolható eseményekre, előírásokra, törvényekre és hiedelmekre. Mi jelzésszerűen csak néhányra térünk ki.
Ádám
A szó eredeti jelentése ' vörös föld ' utal arra, hogy a teremtésmítoszok egyike szerint az Úr az első embert vérből és agyagból alkotta.
A körülmetélés
A férfiakon - lehetőség szerint csecsemőkorukban - elvégzendő beavatkozás a korábbi élő­ál­dozat egyik maradványa. Bár egészségügyi okai kétségtelenek, mégis elsősorban csoportképző szerepére hívom fel a figyelmet: a mi-tudat kifejeződése az előbőr lemetszése.
A véreső
A véreső valóságos okaira rá nem ébredő bibliai magyarázó félelmetes előjelnek tekinti, lásd az egyiptomi kivonulás előtt.
A pászka
A pászka is a kivonuláshoz kap­cso­ló­dik: a bárány vére, amely megváltja a zsidó háztartásokat, ás az öldöklő angyal, aki elragadja mindazokból a családokból az elsőszülöttet, ahol a szemöldökfa érintetlen a vértől.
A vérrel való megváltás gondolata tér vissza Kipling regényében, A dzsungel könyvében is.
A mózesi törvények
A Mózesnek tulajdonított öt könyv­ből különösen a harmadik és az ötödik foglalkozik sokat a vérhez, véráldozathoz, vérbűnhöz kap­cso­lódó kérdésekkel - való­színű, hogy ezeket a részeket értik leginkább félre azok a laikusok, akik nem kapják meg hozzá a tanítók, a rabbik magyarázatát. (zsidó vér­áldozat)

Mózes Isten követe vérré változtatja a vizet Egyiptomban.

A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash Player szükséges,
melyet az alábbi ikonra kattinva telepíthet:

Get Adobe Flash player

Kosárba helyezve!