A vér

A vér és a csoport kérdése
A vér nemcsak fogalmi, tárgyi értelemben hordoz különleges jelentéseket; az összetartozás alapja is lehet. Az antikvitás óta kísérleteznek a tudósok a csoportosításokkal - miközben a laikus közfelfogás is kialakít, feltételez csoportokat.

Józsefet vértestvérei eladják egy egyiptomi rab­szol­ga­kereskedőnek, majd ruháját bekenik egy bárány vérével és odaadják apjuknak azzal a magyarázattal, hogy testvérüket egy farkas tépte szét.
A jellemtípusok
A csoportosítható, osztályozható magatartásformákat az antikvitás óta megkísérelték racionalizálhatóvá tenni.
A népetimológia
Ezek a vérrel kapcsolatos megállapítások bizonyos fokig átvezetnek a származástani kérdésekhez, melyek a népi felfogás szerint az öröklöttséggel kapcsolatosak.
Kereskedői hajlam
Van benne örményvér, zsidóvér, görögvér - szokták arra mondani aki jó kereskedőszellemmel rendelkezik.
Nyugalom
Halvérű az akit nem lehet kihozni a sodrából.
Érzéketlenség
Hidegvérű az egyén aki képes megcsinálni érzelem nélkül kegyetlen dolgokat.
Szexuális étvágy
Nagyvérű az a felnőtt férfi vagy nő, aki nem tudja mérsékelni szexualitását.
Megkaphatóság
Könnyűvérűnek nevezik azt a nőt, aki könnyen kapható, vagy olyan szórakozóhely alkalmazottja, ahol ezt feltételezik a vendéglátókról. (Ezt a nőt rosszvérűnek is mondják.)
Indulatosság
Forróvérű a közfelfogás szerint a heves ember.
Az antik csoportosítás
Hippokratész , az ókori görög tudós és orvos a négy testfolyadék közül a vért tartotta a legfontosabbnak. A vér en kívül még a nyálka (flegma), az epe (cholae) és a sárga epe (melancholae) játszanak szerepet az ember alkattípusának és tulajdonságainak a meghatározásában. Akiben a vér dominál az élénk típusú, akiben a flegma vagy nyálka, az élénk nyugodt, akiben az epe, az kolerikus (robbanékony) stb. A vér, a latin sanguis szóból származik. Szótárak szerint második jelentése életerő, frissesség.
A fentiekre támaszkodva századunk elején a különböző alkati iskolák sokat alapoztak a vérre, annak arányára az emberben.
A szangvinikus ember
A szangvinikus típus

A szangvinikus típusAz élénk, fürge emberre mondták azt, hogy sangvinikus . Ezt később a szenvedélyességre is mondták (érzelmi élet), vagy úgy fejezték ki, hogy heves a vérmérséklete.
A többi típus
A kolerikus típus

A kolerikus típusAkinél az epe működése a meghatározó, az a kolerikus.
A melankolikus típus

A melankolikus típusAkinél a "sárga epe" működése dominál, az a melankolikus.
A flegmatikus típus

A flegmatikus típusAkinél a nyálkarendszer meghatározó, az a flegmatikus.
Középkori jellemfelfogások
A középkori felfogások nem az orvostudományban, hanem az alkímiában fogalmazódtak meg: Hermész Triszmegisztoszra és Arisztotelészre hivatkozva próbáltak rendszert vinni a karakterek világába.
Újkori nézetek
A 16-17. századtól jelentkező, az anatómiára is támaszkodó nézetek ábrákkal is szemléltették álláspontjukat. A probléma azonban kettős kifutású volt: egyrészt túlzásba vitték a csoportok számát (szinte minden jellemvonáshoz kapcsoltak megjelenést), másrészt olyan emberek testi jellemzőiből indultak ki, akiknek a sorsát ismerték (utólagos magyarázás lehetősége).
A homloktan
A homloktan Girolamo Cardanó hoz kötődik - elképzeléseit részletesen tárgyalja Seligmann könyve.
A bolygók és az emberi homlok egyes részei közötti megfelelések

A bolygók és az emberi homlok egyes részei közötti megfelelések

Egy békés és sikeres ember hom­loka

Egy békés és sikeres ember hom­loka

Egy lobbanékony és gyilkos haj­la­mú ember homloka

Egy lobbanékony és gyilkos haj­la­mú ember homloka

Olyan ember homloka, aki erő­sza­kos halálra rendeltetett

Olyan ember homloka, aki erő­sza­kos halálra rendeltetett

Egy emelkedett szellemű ember hom­loka, aki papi pályára hivatott

Egy emelkedett szellemű ember hom­loka, aki papi pályára hivatott

Gyenge ember homloka

Gyenge ember homloka

Háborúban sikeres ember hom­loka

Háborúban sikeres ember hom­loka

Méregkeverő homloka

Méregkeverő homloka

Olyan ember homloka, aki a fe­jén meg fog sebesülni

Olyan ember homloka, aki a fe­jén meg fog sebesülni

Vízbefúlásra rendeltetett ember homloka

Vízbefúlásra rendeltetett ember homloka

Egy állhatatlan ember homloka

Egy állhatatlan ember homloka

Boldog és szerencsés asszony homlok

Boldog és szerencsés asszony homlok

Becsületes, intelligens ember hom­loka

Becsületes, intelligens ember hom­loka

Szerelmes ember homloka

Szerelmes ember homloka

Gonosz asszony homloka

Gonosz asszony homloka

A bolygók és az emberi homlok egyes részei közötti megfelelések

A bolygók és az emberi homlok egyes részei közötti megfelelések

Ostoba ember homloka

Ostoba ember homloka

Féktelen és beteg ember homloka

Féktelen és beteg ember homloka

Kalandor homloka

Kalandor homloka

Gyengeelméjű és hosszú életű ember homloka

Gyengeelméjű és hosszú életű ember homloka

Költő és zenész homloka

Költő és zenész homloka

A fiziognómia
A fiziognómia az egyén jellemét már nem a homlokából, hanem arckifejezéseiből és arcvonásaiból ítélte meg. Látszólag még ez is a jósláshoz tartozott, ám sokkal tudományosabb igényű a homloktannál. Gondoljunk csak arra, hogy a felnőtt ember arcizmai már kevésbé mozgékonyabbak, "bejáratódván" az arcbőrt bizonyos megkülönböztethető módon "ráncolja" - s ezekből már visszakövetkeztethetünk a szenvedélyekre, a jellemre.
Hazug és kéjsóvár, valamint szerény és higgadt ember ajka

Hazug és kéjsóvár, valamint szerény és higgadt ember ajka

Indulatos és félénk ember fogai

Indulatos és félénk ember fogai

Merész és tehetetlen ember álla

Merész és tehetetlen ember álla

Fennhéjázó és nagylelkű férfi orra

Fennhéjázó és nagylelkű férfi orra

Megbízhatatlan és tudatlan ember füle

Megbízhatatlan és tudatlan ember füle

Öntelt és gyenge jellemű ember haja

Öntelt és gyenge jellemű ember haja

Öntelt és gyenge jellemű ember haja

Öntelt és gyenge jellemű ember haja

Rosszindulatú és kéjsóvár ember szeme

Rosszindulatú és kéjsóvár ember szeme

Egyszerű ember haja, kegyetlen ember szakálla

Egyszerű ember haja, kegyetlen ember szakálla

Nagylelkű és ingerlékeny ember homloka

Nagylelkű és ingerlékeny ember homloka

Ravasz és őszinte ember szeme

Ravasz és őszinte ember szeme

Hiú és kéjsóvár ember homloka

Hiú és kéjsóvár ember homloka

Békés és nagy tudású ember orra

Békés és nagy tudású ember orra

Rosszindulatú és hazudozó, illetve merész és öntelt ember szempillája

Rosszindulatú és hazudozó, illetve merész és öntelt ember szempillája

Hiú és kéjsóvár ember orra

Hiú és kéjsóvár ember orra

Kitűnő alkatú férfi és nő

Kitűnő alkatú férfi és nő

A koponyatan
A felvilágosodás idején jelentkezik - tudományos igénnyel, különösen ami a deviancia, a bűnözői jelleg fölismertetését ígéri. Rajzok, rendszerek - s hozzá kiegészítően a bizonyított bűnözők képmásai, "fejvizsgálati adatai" nemcsak a Lombroso nevéhez kapcsolható tanok megjelenését alapozza meg, hanem tápot ad majd a náci "néptudománynak".
Mai csoportosítások
A különféle pszichológiai iskolák újra és újra kísérleteznek a külső jegyek szerinti csoportosítással - ezek helytállóságáról éppen úgy nem tudunk meggyőződni, mint Hippokratész éről - ám kétségtelen, hogy nagy vonalakban elfogadható a jellemzés.
ÖSSZEGZÉS
Az elméletek szinte mindegyike abból indul ki, hogy a jellem, az alkat részben örökletes meghatározottságú, részben pedig valamilyen titokzatos, de megfejthető módon a vérhez kapcsolódik.
Kosárba helyezve!