A vér

Benvenuto Cellini : Perseus és Medúza; bronz, 1545-1554, Firenze, Loggia dei Lanzi

Benvenuto Cellini : Perseus és Medúza;
bronz, 1545-1554, Firenze, Loggia dei Lanzi


A vér és a teremtett / virtuális világ

Ha a bennünket körülvevő létező (és vagy létezőnek tekintett - természetfölöttinek is nevezhető) világban ilyen kitüntetett szerepe van a vérnek, akkor nem meglepő, hogy a teremtett, kitalált világban is nagy szerepet kap.

A művészi teremtett / virtuális világ

A művészi ábrázolás során a művész olyan elemeket emel ki, olyan részleteknek tulajdonít kitüntetett jelentőséget, amelyek szerinte részben általánosító jelentéslehetőséget hordoznak, részben pedig a különleges értelmet biztosíthatják.


Kosárba helyezve!