Sokszínű matematika 11.

Feladatok
1.
Határozzuk meg az abszolútértékét, ha
a)
(1; 1) ;
b)
(2; 3) ;
c)
(3; –2) ;
d)
(–7; –4) ;
e)
f)
2.
Milyen távol van az A pont az origótól, ha
a)
A (0; –3) ;
b)
A (2; 2) ;
c)
A (5; 12) ;
d)
A (4; –3) ;
e)
A (–10; –8) ;
f)
A ( ; –3) ?
3.
Számítsuk ki az AB távolságot, ha
a)
A (0; 1) , B (3; 2) ;
b)
A (4; 1) , B (–1; 6) ;
c)
A (–2; –5) , B (7; –10) ;
d)
A (8; –7) , B (–4; 5) .
4.
Egy háromszög csúcsai
a)
A (0; 0) , B (5; 1) , C (2; 6)
b)
A (0; 2) , B (5; 0) , C (3; 3)
c)
A (4; 3) , B (–5; –1) , C (1; –3) .
Határozzuk meg a háromszög kerületét az egyes esetekben.
5.
Számítsuk ki az és vektorok által bezárt szöget, ha
a)
(0; 2) , (3; 0) ;
b)
(3; 5) , (1; 4) ;
c)
(–4; 7) , (6; –9) .
6.
Számítsuk ki a 4. feladatban megadott háromszögek területét.
7.
A pozitív körüljárási irányban betűzött ABCD paralelogramma három csúcsának koordinátái
A (2; 3) , B (5; 0) , C (10; 1) .
a)
Számítsuk ki a paralelogramma kerületét és területét.
b)
Határozzuk meg a D csúcs koordinátáit.
8.
Határozzuk meg az y értékét, ha a r(3; 4) és (6; y ) vektorok 60° -os szöget zárnak be egymással.
Kosárba helyezve!