A vér

Irodalomjegyzék
1.
BÁLINT SÁNDOR: A szögedi nemzet A szegedi nagytáj népélete 3. rész Szeged, 1980. 49-51. p
2.
UMBERTO ECO: Az új középkor Bp., 1992.
3.
HELLER ÁGNES: A mindennapi élet Bp., 1970.
4.
LUKÁCSY SÁNDOR: A hazudni büszke író - Válogatott tanulmányok Bp., 1995. 299-311. p.
5.
SHAKESPEARE: Hamlet W. S. Összes művei IV. Bp., 1961., 347. p.
6.
Madách-könyvtár Új folyam 2. Madách Imre ősei in II. Madách Szimpózium Szügy-Balassagyarmat 1994. Salgótarján - Bp., 1996. 138-210. p.
7.
Szent Biblia, Mózes I. 3., 17., 19. fordította: Károli Gáspár; Budapest, 1970.
Ajánlott irodalom
1.
BIBÓ ISTVÁN: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága, Zsidókérdés Magyarországon 1944 után, Néhány kiegészítő megjegyzés a zsidókérdésről in Válogatott tanulmányok Bp., 1986. II. k.
2.
B. BRECHT: Kurázsi mama
3.
HANS BIEDERMANN: A mágikus művészetek zseblexikona az ókortól a 19. századig Bp., 1989.
4.
CLAIR VILMOS: Párbaj-codex
5.
DOMOKOS PÉTER: Uralisztikai olvasókönyv Bp., 1977., 150-168. p.
6.
FÓNAGY IVÁN: A mágia és a titkos tudományok története Bp., 1989./1943.
7.
GRIMMELHAUSEN: A kalandos Simplicissimus...
8.
N. HAWTHORNE: A skarlát betű.
9.
JÓKAI MÓR: Minden poklokon kersztül (1883.)
10.
MARCZIBÁNYI GYÖRGY: Nemesség Kézi könyv nemesi ügyekben
11.
KURT SELIGMANN: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban Bp., 1987.
12.
SÁNTA FERENC: Az áruló
13.
SINKÓ ERVIN: Aegidius útra kelése
14.
SZÁRAZ GYÖRGY: Egy előítélet nyomában in Történelem jelenidőben Bp., 1984., 1987.
15.
VARGA MAGDOLNA - ÁRPÁS KÁROLY: Kettős tükörben (tanulmánygyűjtemény) Szekszárd, 1998.
16.
M. WALTARI: Mikael
Kosárba helyezve!