A vér

A maják vérét veszik egy jaguárnak, ami részben áldozat, részben az állat jótulajdonságainak "átörökítésére" tett kísérlet.

A maják vérét veszik egy jaguárnak, ami részben áldozat, részben az állat jótulajdonságainak "átörökítésére" tett kísérlet.

Más vallásoknál

A vér a maga misztikumával a vallási titkok része: az európai ember többnyire beavatatlanul kísérte figyelemmel más kultúrák, vallások szokásait.
Véres áldozatok
Legnagyobb hatással a véres áldozat volt az Európából kiinduló fölfedezőkre. A közép- és dél-amerikai népek napkultusza, még nem antropomorfikus sokistenhite ismerte a véres áldozatot (ezt már annak idején a zsidó vallás is meghaladta).
A batákok életereje
Az ausztráliai bennszülött batákok hogy meg­sze­rez­hessék az ellenség "felsőbb erejét": a tondiját, az ellenség élő szívét tépik ki mellkasából, s úgy isszák a vérét [anatómiai "ismereteiket" a kannibalizmusból szerezték].
Az aztékok istentisztelete
Az aztékok kivágják az áldozat még dobogó szívét.

Az aztékok kivágják az áldozat még dobogó szívét.

A napisten ( Uitzilopochtli ) magának követeli a leg­ne­mesebb szervet, a szívet: ezt májusban, júliusban és a téli napéjegyenlőség idején áldozzák a számára (általában a papkirály fogyasztja el), az áldozat maradványait a szertartás résztvevői fogyasztják el.
Emberáldozattal ünnepelték a kukoricatörést is: egy 40-45 éves öregasszony személyesítette meg a kukorica-istennőt ( Xilonent ), akit az ünnepség után lefejeztek és megnyúztak, hogy bőrébe öltözve a pap eljátssza a megtermékenyítés rituáléját is.
Emberáldozattal igyekeztek kiengesztelni az isteneket természeti csapás vagy társadalmi esemény ( pl . háborús vereség, az uralkodó betegsége stb.) is.
Az önsebzés
Gárdonyi regényéből - az Egri csillagok isztanbuli epizódja - is ismeretes, hogy a síita mohamedánok Ali gyászolásakor megsebezték magukat. A vér és a könny összevegyülése az igazi érzések kifejezése.
Várkonyi Zoltán:Egri csillagok, 1968. - Flagellánsok Isztambulban.

A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash Player szükséges,
melyet az alábbi ikonra kattinva telepíthet:

Get Adobe Flash player

Az egyház és az eretnekek vitája, falfestmény, 1365.
1349. az éhinség, a pestis dúl Európában. A flagellánsok Isten büntetésének tartják mindkettőt, ezért bűnbánatuk jeléül önmagukat ostorozzák. A flagelláns mozgalom ellen az egyház élesen fellépett.
A vér elvetése
A vér és a vérhez kapcsolódó misztikus jelentések egyedül talán a buddhista tanításokban fogalmazódik meg - kapcsolatban áll a nirvánához való eljutással.
ÖSSZEGZÉS
A vérhez kapcsolódó jelentések részben az európai kultúra univerzáléi: egy tőből sarjadtak, egy témához kapcsolódnak: nem nehéz a szakrális jelentés elkülönítése. Más jelentések viszont eltérve ettől a kultúrkörtől mégis mutatnak hasonlóságokat, az archaikus időkig visszavezethető sajátosságokat: egyik érve a tudománynak az emberi nem kultúrtörténeti egységességének bizonyítására.
Kosárba helyezve!