Földrajz 7.

 Az Afrika tájait kialakító folyamatok. Keress példát az atlaszodban mindegyikre!

Az Afrika tájait kialakító folyamatok. Keress példát az atlaszodban mindegyikre!

Afrika születése és mai felszíne
Afrika kialakulása
A kontinens alapját képező ősföldet a földkéreg megszilárdult darabjai alkotják. Kőzetanyaguk főleg a kristályos gránit ( A ). Ez az ősfölddarab feldarabolódott és megsüllyedt. Az ó- és középidőben a nagy részét elöntötte a tenger, és belőle mintegy 150 millió év alatt vastag, vízszintes üledékrétegek rakódtak le ( B ), pl. agyag, mészkő, homokkő.

A terület – megemelkedése és a tenger visszahúzódása után – vízszintes kőzetrétegekből álló táblás vidékké formálódott. Az újidő elején, a harmadidőszakban erőteljes kéregmozgások hatására a kontinens keleti és déli peremvidéke feldarabolódott. A vetődéses árkokban ma mély tavak sorakoznak ( C ).

A törésvonalak mentén a vulkáni tevékenység nyomán megolvadt kőzetanyag ömlött a felszínre, vulkáni hegyeket emelve, takarókat alkotva, pl. a Kilimandzsáró-csoport, a Teleki-vulkán. Kőzetanyaguk bazalt ( D ).

A harmadidőszakban emelkedett ki a kontinens egyetlen gyűrt hegysége, az Atlasz, az Eurázsiai-hegységrendszer tagja ( E ). Ez a hegységrendszer az Afrikából kiinduló, Európán, majd Ázsián át főleg Ny–K-i irányba húzódó, fiatal hegységekből álló óriási vonulat.

A negyedidőszak elejére kialakult a kontinens mai arculata. Ezután csupán keskeny tengerparti síkságok képződtek. A szárazföld felszínét a külső erők munkája tovább alakította. A folyamat napjainkban is tart.

Emlékezz vissza a korábban tanultakra! Melyek a külső erők? Hogyan formálják a földfelszínt?

 Afrika tájai

Afrika tájai

Afrika felszíne, tájai
A kontinens területét a tengerszint feletti magasság alapján Magas- és Alacsony-Afrikára szokták osztani.

Magas-Afrika a földrész K-i, DK-i részeit foglalja magába. Felszínét magasan fekvő medencék, magasföldek* alkotják. A magasföldeket árokrendszerek tagolják, melyeket vulkáni kúpok tesznek változatossá. A fenti tájak mai felszínének kialakításában főként a vetődés (röghegységek, árkok) és a vulkáni tevékenység játszott szerepet. Ilyen tájak ÉK-ről D-felé haladva az Etióp-, a Kelet-afrikai- és a Dél-afrikai-magasföld. Magas táj a kontinens legfiatalabb hegysége, az Atlasz is. ÉNy-on húzódó vonulatai hosszanti völgyeket, fennsíkokat zárnak közre.

 A hőmérséklet-ingadozás és a szél érdekes sziklaformákat hoz létre a sivatagban

A hőmérséklet-ingadozás és a szél érdekes sziklaformákat hoz létre a sivatagban

Alacsony-Afrikához eltérő formakincsű tájak tartoznak. A Szahara kiterjedt táblás vidék, hatalmas sivatag. Hazánk kb. 90-szer férne el a területén. A fő felszínformáló erő itt a hőmérséklet változása és a szél. A nagy napi hőingás elaprózza a kőzeteket, így alakulnak ki a kősivatagok. A homokká kopott kőzettörmeléket a szél az egykori tavak kiszáradt medreiben dűnékbe rendezi. Csapadékos időszak emlékét őrzik az agyagsivatagok.

Szudán területén több helyen a kristályos gránittömbök környezetükből kiemelkedő szigethegyeket* alkotnak. Találhatók még itt vulkáni kúpok, fiatalkorú törmelékkel fedett felszínek és magasföldek egyaránt.

A Guineai-öböl partvidéke változó szélességű, termékeny alföld. A folyók mentén mélyen benyúlik a magasabb tájak közé.

A Kongó-medence központi része megsüllyedt medence, amit minden oldalról meredek peremküszöbök vesznek körül. Egyetlen természetes kijárója van, az Atlanti-óceán felé. A folyó és mellékfolyói a lépcsős felszín miatt zuhatagok sorozatával érik el a terület közepét.
Homokdűnék a Szaharában
Városka az Atlasz lábánál
Homokdűnék a SzaharábanVároska az Atlasz lábánál
ELLENŐRIZD TUDÁSOD!
1.Határozd meg az ősföld fogalmát! Hogyan jött létre belőle a táblás vidék?
2.Mely tájak formálódtak vetődéssel?
3.Nevezd meg Afrika legismertebb vulkáncsoportját!
4. Hol található a földrész gyűrt hegysége? Melyik hegységrendszer tagja?
5. Sorold fel és mutasd meg a térképen Afrika magas, illetve alacsony tájait!
Leckéhez tartozó extrák

Vetődés (alapfok)

Függőleges erőhatások miatt a kőzetek rögökre töredeznek, és függőlegesen elmozdulnak.

Vulkanizmus

A vulkanizmus során a földkéregből magma jut a felszínre.

A sivatag

A szárazföldek harmadát sivatagok borítják. Napjainkban hatalmas méreteket ölt az...

Vetődés (alapfok)

Vulkanizmus

A sivatag

Kosárba helyezve!