...


Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérjük, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!


Az alábbi tartalmat jelenleg INGYENES hozzáféréssel tekinted meg.
Amennyiben szeretnél teljes hozzáférést az oldalhoz, kérjük, regisztrálj, jelentkezz be, és vásárold meg a szükséges elektronikus licencet vagy írd be a nyomtatott könyv hátuljában található kódot!
 Az Afrika tájait kialakító folyamatok. Keress példát az atlaszodban mindegyikre!

Az Afrika tájait kialakító folyamatok. Keress példát az atlaszodban mindegyikre!

Afrika születése és mai felszíne
Afrika kialakulása
A kontinens alapját képező ősföldet a földkéreg megszilárdult darabjai alkotják. Kőzetanyaguk főleg a kristályos gránit ( A ). Ez az ősfölddarab feldarabolódott és megsüllyedt. Az ó- és középidőben a nagy részét elöntötte a tenger, és belőle mintegy 150 millió év alatt vastag, vízszintes üledékrétegek rakódtak le ( B ), pl. agyag, mészkő, homokkő.

A terület – megemelkedése és a tenger visszahúzódása után – vízszintes kőzetrétegekből álló táblás vidékké formálódott. Az újidő elején, a harmadidőszakban erőteljes kéregmozgások hatására a kontinens keleti és déli peremvidéke feldarabolódott. A vetődéses árkokban ma mély tavak sorakoznak ( C ).

A törésvonalak mentén a vulkáni tevékenység nyomán megolvadt kőzetanyag ömlött a felszínre, vulkáni hegyeket emelve, takarókat alkotva, pl. a Kilimandzsáró-csoport, a Teleki-vulkán. Kőzetanyaguk bazalt ( D ).

A harmadidőszakban emelkedett ki a kontinens egyetlen gyűrt hegysége, az Atlasz, az Eurázsiai-hegységrendszer tagja ( E ). Ez a hegységrendszer az Afrikából kiinduló, Európán, majd Ázsián át főleg Ny–K-i irányba húzódó, fiatal hegységekből álló óriási vonulat.

A negyedidőszak elejére kialakult a kontinens mai arculata. Ezután csupán keskeny tengerparti síkságok képződtek. A szárazföld felszínét a külső erők munkája tovább alakította. A folyamat napjainkban is tart.

Emlékezz vissza a korábban tanultakra! Melyek a külső erők? Hogyan formálják a földfelszínt?

 Afrika tájai

Afrika tájai

Afrika felszíne, tájai
A kontinens területét a tengerszint feletti magasság alapján Magas- és Alacsony-Afrikára szokták osztani.

Magas-Afrika a földrész K-i, DK-i részeit foglalja magába. Felszínét magasan fekvő medencék, magasföldek* alkotják. A magasföldeket árokrendszerek tagolják, melyeket vulkáni kúpok tesznek változatossá. A fenti tájak mai felszínének kialakításában főként a vetődés (röghegységek, árkok) és a vulkáni tevékenység játszott szerepet. Ilyen tájak ÉK-ről D-felé haladva az Etióp-, a Kelet-afrikai- és a Dél-afrikai-magasföld. Magas táj a kontinens legfiatalabb hegysége, az Atlasz is. ÉNy-on húzódó vonulatai hosszanti völgyeket, fennsíkokat zárnak közre.

 A hőmérséklet-ingadozás és a szél érdekes sziklaformákat hoz létre a sivatagban

A hőmérséklet-ingadozás és a szél érdekes sziklaformákat hoz létre a sivatagban

Alacsony-Afrikához eltérő formakincsű tájak tartoznak. A Szahara kiterjedt táblás vidék, hatalmas sivatag. Hazánk kb. 90-szer férne el a területén. A fő felszínformáló erő itt a hőmérséklet változása és a szél. A nagy napi hőingás elaprózza a kőzeteket, így alakulnak ki a kősivatagok. A homokká kopott kőzettörmeléket a szél az egykori tavak kiszáradt medreiben dűnékbe rendezi. Csapadékos időszak emlékét őrzik az agyagsivatagok.

Szudán területén több helyen a kristályos gránittömbök környezetükből kiemelkedő szigethegyeket* alkotnak. Találhatók még itt vulkáni kúpok, fiatalkorú törmelékkel fedett felszínek és magasföldek egyaránt.

A Guineai-öböl partvidéke változó szélességű, termékeny alföld. A folyók mentén mélyen benyúlik a magasabb tájak közé.

A Kongó-medence központi része megsüllyedt medence, amit minden oldalról meredek peremküszöbök vesznek körül. Egyetlen természetes kijárója van, az Atlanti-óceán felé. A folyó és mellékfolyói a lépcsős felszín miatt zuhatagok sorozatával érik el a terület közepét.
Homokdűnék a Szaharában
Városka az Atlasz lábánál
Homokdűnék a SzaharábanVároska az Atlasz lábánál
ELLENŐRIZD TUDÁSOD!
1.Határozd meg az ősföld fogalmát! Hogyan jött létre belőle a táblás vidék?
2.Mely tájak formálódtak vetődéssel?
3.Nevezd meg Afrika legismertebb vulkáncsoportját!
4. Hol található a földrész gyűrt hegysége? Melyik hegységrendszer tagja?
5. Sorold fel és mutasd meg a térképen Afrika magas, illetve alacsony tájait!
Kosárba helyezve!