Anyanyelv felsősöknek 6.

Tartalomjegyzék
Nyelv és kommunikáció
Milyen alapfogalmakat ismerünk már?
A nyelv olyan pótolhatatlan eszköztár az ember számára, amellyel érintkezni tud másokkal. Vele tájékoztat, vele fejezi ki érzelmeit, gondolatait, vele próbál hatni beszédtársaira.
Az anyanyelv szerepe ugyanaz, mint a többi nyelvé. Mégis minden nemzet, minden ember számára a legfontosabb az édesanyjától és környezetétől megtanult kifejezőeszköz. Legszívesebben és legtökéletesebben ezen a nyelven beszélünk, gondolkodunk. Még emlékeinkben és álmunkban is az anyanyelv szavait véljük hallani. Elismerjük, hogy a nyelvek egyenrangúak, érzelmileg mégis a mienk a legkedvesebb számunkra.
A beszéd szóbeli nyelvhasználat. Az egy nyelven beszélők így érintkeznek egymással. Beszéd közben működtetjük a nyelvet, vagyis nyelvi eszközökből, szavakból és toldalékokból mondatokat szerkesztünk. A megszólalás szabályossága és kulturáltsága (vagy annak hiánya) jellemző az emberre.
Az írás a nyelvhasználat rögzített formája. Írhatunk kézzel, írógéppel, számítógéppel. Ki is nyomtathatjuk, sokszorosíthatjuk a leírtakat. Az írás teszi lehetővé, hogy időben vagy térben távoli személyekkel kapcsolatot teremthessünk.
A kommunikáció (közlésfolyamat) nem más, mint különböző jelzések adása és vétele. Egyszerűbben fogalmazva: kölcsönös gondolatcsere szóban vagy írásban a beszélő(k) és a hallgató(k) között. A sikeresen kommunikáló alkalmazkodik a témához, a beszédpartnerhez, a helyzethez, alkalomhoz. A nyelvi és viselkedésbeli kulturáltság, az illem minden esetben nélkülözhetetlen.
Feladat
Beszéljétek meg az Illyés Gyula Elemistáknak című írásából vett idézetet!
Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni.
Kosárba helyezve!