A vér

A vérbosszú
A vérbosszú fogalma is a vérségi kapcsolatok nyilvántartásához kapcsolódik.
Az önbíráskodás
A vérbosszú tulajdonképpen a nemzetségi-törzsi társadalom jogi elvét, a szemet-szemért, fogat-fogért elvet követi (talio-elv).
Jelenet F. F. Coppola Keresztapa c. filmjéből

Jelenet F. F. Coppola Keresztapa c. filmjéből

Az elv lényege, hogy a kezdetleges körülmények miatt a rablás, emberrablás, gyilkosság fönnmaradásában veszélyezteti az adott közösséget. Azért követelte a "viszonosságot", hogy újra egyenlővé váljanak az esélyek a megmaradásra, a terület-tartásra stb.
Az elv azonban hibás, hiszen a "megállítása" a viszont-bosszúnak szinte lehetetlen: ki döntheti el, hogy mikor elég.
A szépirodalom, a művészet nem egy alkotása született azzal a didaktikai céllal is, hogy ennek hiábavalóságát bebizonyítsa (egészen a 20. századig: elég Lorca drámáira vagy a kommersz M. Pozzi Keresztapájára gondolni).
Hammurapi híres törvénykönyve ezen a Louvre-ban őrzött gránitszélen maradt fenn.

Hammurapi híres törvénykönyve ezen a Louvre-ban őrzött gránitszélen maradt fenn.


A vérdíj
A vérdíj kísérlet volt arra, hogy a vérbosszút jogi útra tereljék. A díj természetesen nem a bűn ára volt, hanem az a gesztus, amely elfogadásával az együttélés időlegesen lehetővé vált.

A vérdíj mári Hammurápi törvényszövegében is megjelenik - ám éppen a vérbosszú napjainkig való továbbélése mutatja, hogy egyedül az államhatalom ereje képes csak ezt megfékezni.
ÖSSZEGZÉS
A fajelmélet és a vérbosszú a rossz értelemben vett vérségi csoportképződés két fő oka. Igaz, hogy szűkebb közösségében erős érzelmi kapcsolódást teremt, ám ez a közösség szembekerül egy tágabb közösséggel, s ez fölmérhetetlen veszélyeket hordoz a globális és lokális emberi kapcsolatok jövőjével kapcsolatban.
CSIKI-CSUKI
Készíts olyan értekező fogalmazást, amelyben olyan műalkotásokat vizsgálsz, amelyek meghatározó eleme:
az emberi jellem
a "mesterségesen" kialakított közösségtudat
a felsőbbrendűség képzete!
ELEKTRONIKUS VITA
Ajánlott témák:
Van-e a barátsági kapcsolatnak határa, korlátja?
Lehet-e tenni valamit a hamisan értelmezett felsőbbrendűség-tudat, a fajelmélet ellen - s ebben mi az egyén lehetősége, kötelessége?
Van-e iskolánkban kiközösítő, elszigetelő jellegű viselkedés, felfogás?
Kosárba helyezve!