A szerelem

Tartalomjegyzék
Példák
James Ivory:Jefferson Párizsban

A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash Player szükséges,
melyet az alábbi ikonra kattinva telepíthet:

Get Adobe Flash player
Ivory filmjei hagyományosan híresek korhű környezetábrázolásaikról. A film részlete a rokoko színházat ábrázolja.
Bár szinte minden szentimentális színezetű alkotásban a szerelem áll a középpontban, de még a direkt sze­rel­mes művek sem azok teljességükben. Válogatásunkban a figyelem felkeltésére törekedtünk.
Az irodalomban
Eötvös József (1813-1871) magyar író, politikus arcképe.

Eötvös József (1813-1871) magyar író,
politikus arcképe.

Schiller, Friedrich von (1759-1805) német költő, drámaíró portréja.

Schiller, Friedrich von (1759-1805) német költő, drámaíró portréja.

A szentimentalizmussal is rokonítható, de attól elkülönülő zárt világ volt 17-18. század francia szalonjainak világa a presziőz-kultú ra. Magyarul átfogó képét adja Ráth-Végh István A könyv komédiája című művében (Bp., 1982. 224-232. p.). Különösen a Szerelem birodalmának térképére hívom fel a figyel met, amely a Rózsa-regény szim­bo­li­ká­já­nak "felelevenítése", s ugyanakkor megfelelés a korabeli pietista vallásos misztikának (lásd Bunyan A zarándok útja című művét!).
A lírában a dal kap szerepet, ám ezeknek többsége egy nyelvújítás előtti nyelven szólal meg, s ennek következtében ma már nem érheti el a hatást, mint saját korában. Nehéz elképzelni, hogy ezeket gitárkísérettel éne kelték, vagy hogy kézzel másolták emlék könyvekbe.
Az epika volt a reprezentatív műnem: Defoe tól Eötvös József ig vaskos regények százai születtek, ekkor alakul ki a levél- és a naplóregény. Ez az új műfaj kötetlensé gével - és esetenként szószátyárságával - nemcsak a választott hőst világította meg, hanem alkalmat teremtett arra, hogy a befo gadó saját gondolataival is tisztába jöjjön.
A drámában a szomorujáték az új műfaj, a klasszicista színházban Kotzebue, Lessing és Schiller alkotásait játsszák legtöbbször.
CSIKI-CSUKI
Válassz ki egy szentimentalista művet, tanulmányozd, hogy miként ütköznek a szerelemről szóló nézetek egymással!
Válassz ki egy szentimentalista alkotást és vizsgáld meg, milyen fogásokkal éri el a szerző, hogy rokonszenves legyen a főhős!
Keresd meg azt a pontot a szentimentalista epikai vagy drámai mű cselekményében, amelytől már nem tudsz azonosulni a hőssel! Mi lehet ennek az oka?
Boilly, Louis Léopold (1761-1845): Fiatal nő vasal, 1800; Szépművészeti Múzeum, Boston.

Boilly, Louis Léopold (1761-1845):
Fiatal nő vasal,
1800; Szépművészeti Múzeum, Boston.

A képzőművészetben
A képzőművészetben elsősorban a festői alkotások mutatnak szentimentalista vonásokat. Egyrészt a "puha" ecsetkezelés, a pasztell megjelenése, másrészt a téma megváltozása: háziasság, otthonosság, hétköznapi jelenetek, a vidék rajza, tájfestészet utal a választott témánkhoz tartozásra. Itt kifejezetten szerelmi jelenetekkel ritkán találkozunk.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a szentimentális művész nem csak idealizál. A metszetek, rézkarcok a mindennapok illusztrációi, esetenként újsághírnek megfelelve. Ilyenkor nagy szerepe a pontosságnak és a kicsit karikírozó ábrázolásnak. Társadalom bíráló jellege miatt is a szentimentalizmushoz kapcsoljuk ezeket az alkotásokat.
Drölling, Martin (1752-1817): Interior of a Kitchen, olaj, 1815; Louvre, Paris
Hogart: Marriage a la Mode- Scene II: Early in the Morning, olaj, 1743; Nemzeti Múzeum London
Drölling, Martin (1752-1817): Interior of a Kitchen, olaj, 1815; Louvre, ParisHogart: Marriage a la Mode- Scene II: Early in the Morning, olaj, 1743; Nemzeti Múzeum London

Hogarth: A Harlot´s Progress 1/6, metszet, British Museum, London
Hogarth: A Harlot´s Progress 3/6, metszet, British Museum, London.
Hogarth: A Harlot's Progress 1/6, metszet, British Museum, LondonHogarth: A Harlot's Progress 3/6, metszet, British Museum, London.

CSIKI-CSUKI
Válassz ki egy általad szerelmes témájúnak minősíthető képzőművészeti alkotást és próbáld meg értelmezését mindenféle háttérismeret nélkül! Majd az adott képhez, szoborhoz keress információkat és figyeld meg, hogyan változik véleményed!
Válassz ki az általad értelmezett szerelmi kapcsolat folyamatából egyetlen egy mozzanatot és hozzál létre olyan példagyűjteményt, amely művek csak erre a témára készültek. Keresd ki a hasonló és eltérő vonásokat! Próbáld meg indokolni véleményedet!
A színpadon
A színpad lehetőségei mások: a klasszicista dobozszínház, a függöny, a díszlet, a világítás, a korhűséget is biztosító jelmez esetenként akkora "biztonságot" jelentett a rendező és a színészi munka felől, hogy az avatott drámaíró minimálisra csökkenthette a szerzői utasításokat. Mindez megkönnyíti a felújításokat, bár ettől függetlenül sokszor csak a kulturális örökség patinája teszi napjaink előadásait sikeressé.
Egyéb kifejezésformák
A korábbiakhoz hasonlóan érdemes kitérni az egyéb kifejezésformák tárgyalására is.
VISELKEDÉS
Furcsa kettősség alakul ki a magatartási szabályokban: egyrészt tagadják az elit kultúrájához kapcsolódó etikett-szabályokat. Ezt alátámasztja a vallásosság térhódítása (pietizmus stb.), másrészt a megerősödő polgári önérzet. Kezd kialakulni egy szabadabb viselkedés, amely demokratizmusával hat: a tisztelet mindenkit megillet. Klasszikus példa lehet erre az észak-amerikai gyarmati lakosság körében tapasztalható viselkedés.
Miközben szakítanak az arisztokrata etikett merevségével és kezd kialakulni a később polgárinak nevezett társadalmi magatartás alapja, a szerelem intimmé, elfojtandóvá válik. A szerelem két ember ügye és csak két emberé. Ez a zárkózottság majd a jövő század prüdériája felé mutat.


RUHÁZAT

A ruházat nem lehet hivalkodó, általános elv, hogy legyen tartós és célszerű. Lássunk néhányat!

Sajnos, nincs nyoma annak, hogy a szerelmes voltát kifejezte, kifejezhette volna a ruha viselője.
Balról jobbra: angol hölgy, angol piperkőc, vidéki angol nő, francia virágárus lány

Balról jobbra: angol hölgy, angol piperkőc,
vidéki angol nő, francia virágárus lány

Balról jobbra: amerikai dolgozó, amerikai lány, francia udvarhölgy, angol lelkészBalról jobbra: amerikai dolgozó, amerikai lány,
francia udvarhölgy, angol lelkész

Kapor :Csak te teheted kedvessé Életemet s kellemessé.

Kapor :
Csak te teheted kedvessé
Életemet s kellemessé.

"GYÜMÖLCS- ÉS TERMÉSNYELV"
A reneszánsz végén alakul ki; szintén keletről származik. Elterjedését a "háziassága" segítette elő. Néhány példa:

Cukor: A szívem érted eped.
Só: Éjjel-nappal kívánlak.
Kenyér: Megcsókolnálak.
Cseresznye: Mulassunk egy kicsit.
Gesztenye: Szemed mámorító.
Pisztácia: Bár soha nem szakadnék el tőled.
Sárgadinnye: Nem mind arany, ami fénylik.
Görögdinnye: Belső érték határozza / Az érdem valóságát.
Fokhagyma: Te szenvedhetetlen / Vagy és tűrhetetlen.
Kapor : Csak te teheted kedvessé / Életemet s kellemessé.
Ebkapor: Kábulok, ájulok, elhalok.
Torma: Miért merülnek könnyekben / Szemeid közelemben?
Lapu : Hozzád szerelmem nem hiú.
Kaktusz: Általad kevés óráig / Voltam boldog, nem sokáig.
Karfiol : Rövid vala vígságom / Szerencsés boldogságom.
(Ráth-Végh István: Szerelem, házasság Bp., 1975. 23-24.o és 27-28. p. nyomán)

Ma már nevetségesen hatna, ám saját korában talán az egyetlen lehetőség volt, amely biztosíthatta a szerelmesek aktivitását.
CSIKI-CSUKI
Kísérelj meg társaiddal egy ilyen szentimentalista gyümölcs- és termésszótárt rekonstruálni, esetleg lefordítani!
Játékból megpróbálkozhatsz társaságon belül a gyümölcs- és termésnyelv alkalmazásával!
Kosárba helyezve!