MS-2186

Anyanyelv felsősöknek 6.

Tankönyv
Szerzők: Lerchné dr. Egri Zsuzsa
Tanterv: NAT 2007
6. évfolyam - 12. kiadás

mozaWeb

Diákoknak tanuláshoz

mozaBook

Tanároknak tanításhoz

nyomtatott

kiadvány

Online, digitális tankönyv, amely a mozaWeb.hu honlapon érhető el.
Tartalmazza a nyomtatott kiadvány szöveges és képanyagát, melyet interaktív
extra tartalmak egészítenek ki.

Használatához asztali böngésző program szükséges.
A vásárlástól számított 1 éves online hozzáférés.
/A vásárláskor kapott aktiváló kódot a mozaBook STUDENT és a mozaBook PERSONAL keretprogramban is megadhatja, így ott is elérheti a digitális tankönyvet./

Ára: 1 090 Ft
ONLINE digitális tankönyv, amely a mozaBook programban
használható. A kiadvány letölthető a mozaBook programban,
de a benne található interaktív extra tartalmak online módon,
internetkapcsolat segítségével nyithatók meg.

A vásárlástól számított 1 éves hozzáférés.
Ára: 5 450 Ft
OFFLINE digitális tankönyv, amely a mozaBook programban
használható. A kiadvány a benne található extra tartalmakkal együtt tölhető le a mozaBook programban, így az interaktív extra tartalmak internetkapcsolat nélkül is megnyithatók.

A vásárlástól számított 1 éves hozzáférés.
Ára: 6 540 Ft
/A vásárláskor kapott aktiváló kóddal a mozaWeb honlapon hozzáférhet
a mozaWeb online, digitális tankönyvhöz is./
Ez a termék jelenleg nem elérhető.
Tartalomjegyzék
Beköszöntő I. fejezet Nyelv és kommunikáció Mondatok, mondatfajták A szó szerkezete és jelentése Hangtan és helyesírás

II. fejezet Jel és jelentés A jelek fajtái A nyelvi jel Szókincsünk rétegződése

III. fejezet A szófajok A főnév A főnév helyes használata A melléknév A melléknév helyes használata A számnév A számnév helyes használata A névmás A személyes és a birtokos névmás A visszaható és a kölcsönös névmás A mutató névmás A kérdő és a vonatkozó névmás A határozatlan és az általános névmás A határozószó Részösszefoglalás - A névszók és a határozószók Az ige Igemódok, igeidők Az alanyi és a tárgyas ragozás Az ige helyes használata Az ige alakja, jelentése, szerkezete Milyen szófajok származnak igéből? A főnévi igenév A melléknévi igenév A határozói igenév Részösszefoglalás - Az igék és az igenevek

IV. fejezet A névelő A névutó Az igekötő A segédige A kötőszó

V. fejezet A módosítószó A kapcsolatteremtő mondatszó Az indulatszó Részösszefoglalás - A viszonyszók és a mondatszók

VI. fejezet Jelek, nyelvi jelek Szófajaink rendszere A szófajok helyes használata Szóválasztás és kommunikáció