MS-1647W
Tartalomjegyzék
Mondatalkotási gyakorlatok 4
Az elbeszélésről tanultak ismétlése 8
Az elbeszélés tagolása 14
A hír 16
Az értesítés 20
Gyakorlás 23
A meghívó 26
Gyakorlás 30
A levél 36
A levél tagolása 42
A levél fajtái, hangneme 46
A levél címzése 49
Leírás tárgyakról 54
Leírás növényekről 58
Leírás állatokról 62
Leírás személyekről 66
A jellemzés 70
Leírás tájakról 74
Leírás természeti jelenségekről 78
Gyakorlás 81
A megszemélyesítés 84
Elbeszélés és leírás összekapcsolása 86
Gyakorlás 90
Tanév végi összefoglalás 92
Szómagyarázatok 95