MS-2615W

Fizika 9. 

- Mozgások, energiaváltozások
Tartalomjegyzék - Extrák
Tanterv: NAT 2007
Tartalomjegyzék
1. Emlékeztető 10
2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 13
3. Változó mozgás 21
     3.1. A változó mozgást végző test sebessége 21
     3.2. A gyorsulás fogalma 25
     3.3. A szabadon eső test mozgása 30
     3.4. Az egyenletes körmozgás 35
     3.5. A körmozgás és forgómozgás szögjellemzői 41
     3.6. A változó forgómozgás (kiegészítő anyag) 45
     Összefoglalás 48
     1. Emlékeztető 50
     2. A tehetetlenség törvénye és az inerciarendszer 52
     3. A tömeg fogalma 55
     4. A sűrűség 58
     5. Lendület, lendületmegmaradás 60
     6. Erőhatás, erő 65
     6.1. Az erő fogalma 65
     6.2. Erő-ellenerő. A mechanikai kölcsönhatás 71
     6.3. Több erőhatás együttes eredménye 73
     7. Különféle mozgások dinamikai feltétele 77
     8. Kényszererők és meghatározásuk 80
     9. Tehetetlenségi erők (kiegészítő anyag) 82
     10. Különféle erőhatások és erőtörvényeik 85
     10.1. Rugalmas erő. Lineáris erőtörvény 85
     10.2. Súrlódás. Közegellenállás 88
     10.3. A nehézségi erő és a gravitációs erőtörvény 94
     11. A bolygók mozgása 99
     12. A forgómozgás dinamikai vizsgálata 103
     12.1. A tehetetlenségi nyomaték (kiegészítő anyag) 103
     12.2. A perdület (kiegészítő anyag) 106
     12.3. A forgatónyomaték 109
     13. Merev testek egyensúlya 114
     13.1. A párhuzamos hatásvonalú erők eredője 114
     13.2. Tömegközéppont és súlypont. Egyensúlyi helyzetek 118
     Összefoglalás 121
     1. Emlékeztető 124
     2. Energiaváltozás munkavégzés közben 126
     2.1. A munka kiszámítása 126
     2.2. A mozgási energia kiszámítása. A munkatétel 131
     2.3. Feszítési munka. Rugalmas energia 135
     2.4. Az emelési munka és a helyzeti (magassági) energia 138
     2.5. A mechanikai energia fogalma és megmaradási tétele 142
     3. Teljesítmény, hatásfok 145
     Összefoglalás 148
     Megoldások 149
     Táblázatok 157
     Fontos fizikai mennyiségek 157
     Néhány szabályos alakú, homogén test tehetetlenségi nyomatéka 157
     Időtérkép 158
     Új szakszavak jegyzéke 160
Tovább a korábbi szöveges változat tartalomjegyzékére »