MS-2615U

Fizika 9.

Mozgások. Energiaváltozások - Tankönyv
Szerzők: Dr. Halász Tibor
Tanterv: NAT 2012
9. évfolyam - 2. kiadás, 2014

mozaWeb

Diákoknak tanuláshoz

mozaBook

Tanároknak tanításhoz

nyomtatott

kiadvány

Online, digitális tankönyv, amely a mozaWeb.hu honlapon érhető el.
Tartalmazza a nyomtatott kiadvány szöveges és képanyagát, melyet interaktív
extra tartalmak egészítenek ki.

Használatához asztali böngésző program szükséges.
A vásárlástól számított 1 éves online hozzáférés.
/A vásárláskor kapott aktiváló kódot a mozaBook STUDENT és a mozaBook PERSONAL keretprogramban is megadhatja, így ott is elérheti a digitális tankönyvet./

Ára: 1 595 Ft
ONLINE digitális tankönyv, amely a mozaBook programban
használható. A kiadvány letölthető a mozaBook programban,
de a benne található interaktív extra tartalmak online módon,
internetkapcsolat segítségével nyithatók meg.

A vásárlástól számított 1 éves hozzáférés.
Ára: 7 975 Ft
OFFLINE digitális tankönyv, amely a mozaBook programban
használható. A kiadvány a benne található extra tartalmakkal együtt tölhető le a mozaBook programban, így az interaktív extra tartalmak internetkapcsolat nélkül is megnyithatók.

A vásárlástól számított 1 éves hozzáférés.
Ára: 15 950 Ft
/A vásárláskor kapott aktiváló kóddal a mozaWeb honlapon hozzáférhet
a mozaWeb online, digitális tankönyvhöz is./
Ez a termék jelenleg nem elérhető.
Tartalomjegyzék
1. Emlékeztető 10
2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 13
3. Változó mozgás 21
     3.1. A változó mozgást végző test sebessége 21
     3.2. A gyorsulás fogalma 25
     3.3. A szabadon eső test mozgása 30
     3.4. Az egyenletes körmozgás 35
     3.5. A körmozgás és forgómozgás szögjellemzői 41
     3.6. A változó forgómozgás (kiegészítő anyag) 45
     Összefoglalás 48
     1. Emlékeztető 50
     2. A tehetetlenség törvénye és az inerciarendszer 52
     3. A tömeg fogalma 55
     4. A sűrűség 58
     5. Lendület, lendületmegmaradás 60
     6. Erőhatás, erő 65
     6.1. Az erő fogalma 65
     6.2. Erő-ellenerő. A kölcsönhatás 71
     6.3. Több erőhatás együttes eredménye 73
     7. Különféle mozgások dinamikai feltétele 77
     8. Kényszererők és meghatározásuk 80
     9. Tehetetlenségi erők (kiegészítő anyag) 82
     10. Különféle erőhatások és erőtörvényeik 85
     10.1. Rugalmas erő. Lineáris erőtörvény 85
     10.2. Súrlódás. Közegellenállás 88
     10.3. A nehézségi és a Newton-féle gravitációs erőtörvény 94
     11. A bolygók mozgása 99
     12. A forgómozgás dinamikai vizsgálata 103
     12.1. A tehetetlenségi nyomaték (kiegészítő anyag) 103
     12.2. A perdület (kiegészítő anyag) 106
     12.3. A forgatónyomaték 109
     13. Merev testek egyensúlya 114
     13.1. A párhuzamos hatásvonalú erők eredője 114
     13.2. Tömegközéppont és súlypont. Egyensúlyi helyzetek 118
     Összefoglalás 121
     1. Emlékeztető 124
     2. Energiaváltozás munkavégzés közben 126
     2.1. A munka kiszámítása 126
     2.2. A mozgási energia kiszámítása. A munkatétel 131
     2.3. Feszítési munka. Rugalmas energia 135
     2.4. Az emelési munka és a helyzeti (magassági) energia 138
     2.5. A mechanikai energia fogalma és megmaradási tétele 142
     3. Teljesítmény, hatásfok 145
     Összefoglalás 148
     Megoldások 149
     Táblázatok 157
     Fontos fizikai mennyiségek 157
     Néhány test tehetetlenségi nyomatéka 157
     Időtérkép 158
     Fogalom- és névjegyzék 160
Tovább a korábbi szöveges változat tartalomjegyzékére »