MS-2615U

Fizika 9.

Mozgások. Energiaváltozások - Tankönyv
Szerzők: Dr. Halász Tibor
Tanterv: NAT 2012
9. évfolyam - 2. kiadás, 2014

mozaWeb

Diákoknak tanuláshoz

mozaBook

Tanároknak tanításhoz

nyomtatott

kiadvány

mozaWeb digitális tankönyv amely internetes böngészővel érhető el.
Tartalmazza a nyomtatott kiadvány szöveges és képanyagát, melyet interaktív extra tartalmak egészítenek ki.
Használatához asztali böngésző program szükséges.
A vásárlástól számított 1 éves hozzáférés.
Ára:
1 600 Ft
  • A vásárláskor kapott aktiváló kódot a mozaBook STUDENT és a mozaBook PERSONAL programban is megadhatja, így ott is elérheti a digitális tankönyvet.
mozaBook digitális tankönyv ONLINE extrákkal, amely a mozaBook programban használható. A kiadvány letölthető a mozaBook programban, de a benne található interaktív extra tartalmak online módon, internetkapcsolat segítségével nyithatók meg.
A vásárlástól számított 1 éves hozzáférés.
Ára:
8 000 Ft
mozaBook digitális tankönyv OFFLINE extrákkal, amely a mozaBook programban használható. A kiadvány a benne található extra tartalmakkal együtt tölhető le a mozaBook programban, így az interaktív extra tartalmak internetkapcsolat nélkül is megnyithatók.
A vásárlástól számított 1 éves hozzáférés.
Ára:
10 400 Ft
  • A vásárláskor kapott aktiváló kóddal a mozaWeb honlapon hozzáférhet a mozaWeb online, digitális tankönyvhöz is.

  • A mozaBook digitális tankönyvek használatához mozaBook szoftver licenc vásárlása szükséges, amelyről bővebb infórmációt itt talál.
Nyomtatott tankönyv
Ára:
1 600 Ft
  • A könyvbe nyomtatott kód segítségével egy internetes böngészővel hozzáférhet a kiadvány mozaWeb digitális tankönyv változatához is a mozaWeb honlapon.
Tartalomjegyzék
Extrák
1. Emlékeztető 10
2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 13
3. Változó mozgás 21
3.1. A változó mozgást végző test sebessége 21
3.2. A gyorsulás fogalma 25
3.3. A szabadon eső test mozgása 30
3.4. Az egyenletes körmozgás 35
3.5. A körmozgás és forgómozgás szögjellemzői 41
3.6. A változó forgómozgás (Kiegészítő anyag) 45
4. A bolygók mozgása 48
5. Kidolgozott feladatok 53
Összefoglalás 57
1. Emlékeztető 60
2. A tehetetlenség törvénye és az inerciarendszer 62
3. A tömeg fogalma 65
4. A sűrűség 69
5. Lendület, lendületmegmaradás 71
6. Erőhatás, erő 76
6.1. Az erő fogalma 76
6.2. Erő-ellenerő. A mechanikai kölcsönhatás 82
6.3. Több erőhatás együttes eredménye 84
7. Különféle mozgások dinamikai feltétele 88
8. Kényszererők és meghatározásuk 91
9. Tehetetlenségi erők (Kiegészítő anyag) 94
10. Különféle erőhatások és erőtörvényeik 97
10.1. Rugalmas erő. Lineáris erőtörvény 97
10.2. Súrlódás. Közegellenállás 100
10.3. A nehézségi erő és a gravitációs erőtörvény 106
11. A forgómozgás dinamikai vizsgálata 111
11.1. A tehetetlenségi nyomaték (Kiegészítő anyag) 111
11.2. A perdület (Kiegészítő anyag) 114
11.3. A forgatónyomaték 117
12. Merev testek egyensúlya 122
12.1. A párhuzamos hatásvonalú erők eredője 122
12.2. Tömegközéppont és súlypont. Egyensúlyi helyzetek 126
13. Kidolgozott feladatok 129
Összefoglalás 133
1. Emlékeztető 136
2. A szilárd testek, a folyadékok és a gázok nyomása 137
3. Felhajtóerő. Arkhimédész törvénye 143
4. Közlekedőedények. Hajszálcsövek, molekuláris erők 147
5. Gázok és folyadékok áramlása 151
6. Kidolgozott feladatok 155
Összefoglalás 157
1. Emlékeztető 160
2. Energiaváltozás munkavégzés közben 162
2.1. A munka kiszámítása 162
2.2. A mozgási energia kiszámítása. A munkatétel 167
2.3. Feszítési munka. Rugalmas energia 171
2.4. Az emelési munka és a helyzeti (magassági) energia 174
2.5. A mechanikai energia fogalma és megmaradási tétele 178
3. Teljesítmény, hatásfok 181
4. Kidolgozott feladatok 184
Összefoglalás 188
Tovább a korábbi szöveges változat tartalomjegyzékére »