Összesen 65

Nevezetes szorzatok

Az azonosságok tartalmát látványosan is szemléltethetjük.

Sakk feladványok

A sakkfeladványok megoldásával a logikai képességet is fejleszthetjük a matematika órákon.

Geometriai transzformációk – tükrözés

Az animáció a síkon (egyenesre) és a térben (síkra) történő tükrözéseket szemlélteti.

Térbeli koordináta-rendszer

Koordináta-rendszer a térben magyarázó ábrákkal és térszemléletet fejlesztő feladattal.

Geometriai transzformációk – eltolás

Az animáció a síkon és a térben történő eltolásokat szemlélteti.

Forgástestek

Ha egy síkidomot a síkidom síkjában fekvő egyenes, mint tengely körül megforgatunk, forgástestet...

3D forgatós játék

Szétdarabolt térbeli alakzatokat forgatással kell összeilleszteni.

Mérleges feladatok

Érdekes logikai feladat: sok egyforma súly közül az egyetlen különbözőt kell megtalálni.

Kepler törvényei

A bolygómozgást leíró három fontos törvényt Johannes Kepler fogalmazta meg.

Geometriai transzformációk – forgatás

Az animáció a síkon (pont körül) és a térben (egyenes körül) történő forgatásokat szemlélteti.

Optikai csalódás

Az optikai csalódás során agyunk hibásan értelmezi a látott képet.

3D árnyékos kirakó

Érdekes és színes játék keretében fejleszthetjük a térszemléletet, izometrikus nézettel...

Érdekes felületek

A Möbius-szalag és a Klein-kancsó olyan különleges kétdimenziós felületek, melyeknek csak egy...

Kúpszeletek

A kúpszelet olyan síkgörbe, mely egy egyenes körkúp síkkal való metszeteként jön létre.

Tájékozódás a térben

Az animáció lehetővé teszi a térszemlélet fejlesztését, tájékozódást térbeli koordináták...

Kereszteződés

Játékos és látványos gyakorlási lehetőség a tájékozódással és a helymeghatározással kapcsolatban.

Robotok

A robot segítségével barátságos formában „repülünk el” a térszemlélet matematikai világa felé.

Kocka (feladatok)

A kocka csúcsainak segítségével egyértelműen azonosíthatjuk éleit, átlóit és lapjait.

Gömb

Gömbnek nevezzük a térben azon pontok halmazát, melyek egy adott ponttól legfeljebb egy...

Hány részre osztja a teret 3 sík?

Három síkot többféleképpen is el tudunk helyezni a térben. Vizsgáljuk meg, melyik esetben hány...

Kosárba helyezve!