A fehérjék szerkezete

A polipeptidlánc(ok) felépítése és térbeli elrendeződése kialakítja a fehérje térszerkezetét.

A kalcium atompályái

Az animáció bemutatja a kalciumatom s és p atompályáinak szerkezetét.

Alumíniumkohó

Az alumíniumkohókban timföldből elektrolízissel állítanak elő fémalumíniumot.

A benzolmolekula kötései

A szénatomok között szigma-kötéseket és delokalizált pi-kötéseket is találunk.

Halmazállapot-változások

A gáz, folyékony és szilárd halmazállapotok közötti átmenet a halmazállapot-változás.

A nitrogénmolekula kötései

A két N-atomot összekapcsoló egy szigma- és két pi-kötést szemlélteti az animáció.

Aminosavak

A fehérjék monomerjei.

Az atommodellek fejlődése

Az atom szerkezetéről alkotott felfogások, nézetek kialakulásának főbb állomásai napjainkig.

DNS

A sejtekben a genetikai információ hordozója.

Láncreakció

Az atommaghasadás során felszabaduló energia felhasználható békés és hadászati célokra is.

Szacharóz (répacukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Fehér színű, édeskés ízű, vízben jól oldódó vegyület, melyet a háztartásokban cukorként ismerünk.

Olvadás és fagyás

A vízmolekulák között a fagyás során hidrogénkötések alakulnak ki, és kristályos szerkezet jön...

RNS

Polinukleotid, mely foszforsavból, ribózból, illetve bázisokból (citozinból, uracilból,...

Olajmolekula

Telítetlen zsírsavat tartalmazó trigliceridek, szobahőn folyékonyak.

Etánmolekula konformációi

Az etánmolekula a fedő, vagy a stabilabb nyitott konformációt veheti fel.

A fehérjék másodlagos szerkezete

Az aminosavakból felépülő polipeptidláncok csavarmenet vagy redő alakban rendeződhetnek.

Zsírmolekula

A glicerinhez három telített zsírsav kapcsolódik.

Addíció

Két molekula melléktermék képződése nélkül egyesül.

Cink és sósav reakciója

A cink sósavban hidrogéngáz képződése közben oldódik.

Salétromsav (HNO₃)

A nitrogén egyik oxosava. Színtelen, szúros szagú, erősen oxidáló hatású vegyület.

Kosárba helyezve!