A nitrogénmolekula kötései

A két N-atomot összekapcsoló egy szigma- és két pi-kötést szemlélteti az animáció.

Aminosavak

A fehérjék monomerjei.

Láncreakció

Az atommaghasadás során felszabaduló energia felhasználható békés és hadászati célokra is.

Az atommodellek fejlődése

Az atom szerkezetéről alkotott felfogások, nézetek kialakulásának főbb állomásai...

A benzolmolekula kötései

A szénatomok között szigma-kötéseket és delokalizált pi-kötéseket is találunk.

A kalcium atompályái

Az animáció bemutatja a kalciumatom s és p atompályáinak szerkezetét.

Halmazállapot-változások

A gáz, folyékony és szilárd halmazállapotok közötti átmenet a halmazállapot-változás.

DNS

A sejtekben a genetikai információ hordozója.

A fehérjék szerkezete

A polipeptidlánc(ok) felépítése és térbeli elrendeződése kialakítja a fehérje...

Alumíniumkohó

Az alumíniumkohókban timföldből elektrolízissel állítanak elő fémalumíniumot.

Salétromossav (HNO₂)

A nitrogén egyik oxosava. Színtelen, szúrós szagú, közepesen erős sav, mely csak híg...

Etén polimerizációja

Az etén (etilén) polimerizációjával állítják elő a polietilén nevű műanyagot.

Hidrogénmolekula kialakulása

A hidrogénmolekulában a hidrogénatomokat kovalens kötés tartja össze.

Zsírmolekula

A glicerinhez három telített zsírsav kapcsolódik.

Olajmolekula

Telítetlen zsírsavat tartalmazó trigliceridek, szobahőn folyékonyak.

A fehérjék másodlagos szerkezete

Az aminosavakból felépülő polipeptidláncok csavarmenet vagy redő alakban rendeződhetnek.

Tüzelőanyag-cella

Autók környezetbarát meghajtását biztosítja: benne a hidrogén és az oxigén vízzé alakul.

Sztearinsav (oktadekánsav) (C₁₇H₃₅COOH)

Fehér színű, zsíros tapintású, szilárd anyag, növényi olajok és állati zsírok alkotórésze.

Etánmolekula konformációi

Az etánmolekula a fedő, vagy a stabilabb nyitott konformációt veheti fel.

Savas akkumulátor

A savas akkumulátorban lejátszódó elektrokémiai folyamatok áramot termelnek.

Kosárba helyezve!