Nevezetes szorzatok

Az azonosságok tartalmát látványosan is szemléltethetjük.

A térfogat változása

A jelenet segítségével szemléletessé tehetjük a hasonlóság aránya és a térfogat változása...

Sakk feladványok

A sakkfeladványok megoldásával a logikai képességet is fejleszthetjük a matematika órákon.

Kerület- , terület-, felszín- és térfogatszámítás

Az animáció segítségével síkidomok kerület- és területszámításával és testek felszín- és...

Geometriai transzformációk – tükrözés

Az animáció a síkon (egyenesre) és a térben (síkra) történő tükrözéseket szemlélteti.

Geometriai transzformációk – eltolás

Az animáció a síkon és a térben történő eltolásokat szemlélteti.

Geometriai transzformációk – forgatás

Az animáció a síkon (pont körül) és a térben (egyenes körül) történő forgatásokat szemlélteti.

Térbeli koordináta-rendszer

Koordináta-rendszer a térben magyarázó ábrákkal és térszemléletet fejlesztő feladattal.

Mérleges feladatok

Érdekes logikai feladat: sok egyforma súly közül az egyetlen különbözőt kell megtalálni.

Forgástestek

Ha egy síkidomot a síkidom síkjában fekvő egyenes, mint tengely körül megforgatunk, forgástestet...

Robotok

A robot segítségével barátságos formában „repülünk el” a térszemlélet matematikai világa felé.

Érdekes felületek

A Möbius-szalag és a Klein-kancsó olyan különleges kétdimenziós felületek, melyeknek csak egy...

Szabályos négyoldalú gúla

A négyzet alapú egyenes gúlát szabályos négyoldalú gúlának nevezzük.

Kereszteződés

Játékos és látványos gyakorlási lehetőség a tájékozódással és a helymeghatározással kapcsolatban.

Tangram 3D

A kínai eredetű logikai kirakós játék különleges változatát próbálhatjuk ki a jelenet segítségével.

Gömb

Gömbnek nevezzük a térben azon pontok halmazát, melyek egy adott ponttól legfeljebb egy...

Hengerszerű testek

A hengerek különböző típusainak megismerésével párhuzamosan palástjukat is megtekinthetjük.

Hány részre osztja a teret 3 sík?

Három síkot többféleképpen is el tudunk helyezni a térben. Vizsgáljuk meg, melyik esetben hány...

A tetraéder térfogata

A tetraéder térfogatának meghatározásához a hasáb térfogatából indulunk ki.

Kocka

A szabályos testek közé tartozó kocka „alkotóelemeinek” (csúcs, él, átló, lap) szemléltetése...

Kosárba helyezve!