Nevezetes szorzatok

Az azonosságok tartalmát látványosan is szemléltethetjük.

Kerület- , terület-, felszín- és térfogatszámítás

Az animáció segítségével síkidomok kerület- és területszámításával és testek felszín- és...

Geometriai transzformációk – eltolás

Az animáció a síkon és a térben történő eltolásokat szemlélteti.

Geometriai transzformációk – forgatás

Az animáció a síkon (pont körül) és a térben (egyenes körül) történő forgatásokat szemlélteti.

Térbeli koordináta-rendszer

Koordináta-rendszer a térben magyarázó ábrákkal és térszemléletet fejlesztő feladattal.

Geometriai transzformációk – tükrözés

Az animáció a síkon (egyenesre) és a térben (síkra) történő tükrözéseket szemlélteti.

Mérleges feladatok

Érdekes logikai feladat: sok egyforma súly közül az egyetlen különbözőt kell megtalálni.

Sakk feladványok

A sakkfeladványok megoldásával a logikai képességet is fejleszthetjük a matematika órákon.

Forgástestek

Ha egy síkidomot a síkidom síkjában fekvő egyenes, mint tengely körül megforgatunk, forgástestet...

Tangram 3D

A kínai eredetű logikai kirakós játék különleges változatát próbálhatjuk ki a jelenet segítségével.

Dobókocka

A szabályos dobókockákkal számos statisztikai és valószínűségszámítási feladatot oldhatunk meg.

Kúpszeletek

A kúpszelet olyan síkgörbe, mely egy egyenes körkúp síkkal való metszeteként jön létre.

Szabályos testek

A háromdimenziós térben létező öt szabályos („platóni”) test közül a kocka a legismertebb.

Kocka (feladatok)

A kocka csúcsainak segítségével egyértelműen azonosíthatjuk éleit, átlóit és lapjait.

Érdekes felületek

A Möbius-szalag és a Klein-kancsó olyan különleges kétdimenziós felületek, melyeknek csak egy...

Alakzatok kirakása (3D)

Adott térhálóban, adott nézetek segítségével egységkockákból állítjuk össze a megfelelő alakzatot.

Fény és árnyék

Fényforrás változtatásával tanulmányozhatod a koordináta rendszer síkjaira vettet árnyékokat.

Szabályos négyoldalú gúla

A négyzet alapú egyenes gúlát szabályos négyoldalú gúlának nevezzük.

Kocka

A szabályos testek közé tartozó kocka „alkotóelemeinek” (csúcs, él, átló, lap) szemléltetése...

Hengerszerű testek

A hengerek különböző típusainak megismerésével párhuzamosan palástjukat is megtekinthetjük.

Kosárba helyezve!