A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A Neptunusz

A Neptunusz

A Naprendszer legkülső bolygója, a legkisebb gázbolygó.

Földrajz

Címkék

Neptunusz, Neptunusz gyűrűi, Naprendszer, külső bolygó, óriásbolygó, Próteusz, Triton, Nereida, Nap, bolygó, hold, csillagászat, földrajz

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

A Naprendszer

 • Nap
 • Merkúr
 • Vénusz
 • Föld
 • Mars
 • Jupiter
 • Szaturnusz
 • Uránusz
 • Neptunusz

A Neptunusz külső bolygó, a legkülső a Naprendszerben. 30-szor messzebb van a Naptól, mint a Föld, pályája majdnem kör alakú. A legkisebb óriásbolygó (Jupiter típusú bolygó), nagyon hasonlít az Uránuszhoz.
A többi óriásbolygónál nagyobb a sűrűsége (1,64 g/cm³). Keringési ideje 164,79 földi év, felfedezése óta épp egy keringést végzett. Felszíni rétege élénk kék, rajta metánból álló, fátyolszerű, fehér felhőfoltok vannak.

A Neptunusz

 • a Neptunusz forgástengelye
 • a Neptunusz keringési síkjára merőleges vonal
 • a Neptunusz keringési síkja
 • a Neptunusz pályája a Nap körül
 • a Neptunusz egyenlítője
 • 28,32°
 • a Neptunusz gyűrűi

Adatok:

átmérője: 49 532 km (a Földének 3,89-szorosa)

tömege: 1,02 · 10²⁶ kg (a Földének 17,1-szerese)

átlagos sűrűsége: 1,64 g/cm³

felszíni gravitációja: 1,125 földi g

felszíni hőmérséklete: –201 °C

holdjainak száma: 14

forgási ideje a tengelye körül: 16 óra 5 perc

tengelyferdesége: 28,32°

átlagos naptávolsága:
4 495 060 000 km = 30,05 CSE = 4,17 fényóra

a Nap körüli ellipszispálya excentricitása: 0,0113

a Nap körüli keringési ideje: 164,79 év

A Próteusz

Próteusz

a Neptunusztól való átlagos távolsága:
117 600 km

átmérője: 416 km

A Triton

Triton

a Neptunusztól való átlagos távolsága:
354 760 km

átmérője: 2706 km

tömege: 2,14 · 10²² kg

A Nereida

Nereida

a Neptunusztól való átlagos távolsága:
5 513 400 km

átmérője: 340 km

A Neptunusz metszete

 • légkör - Vastag, hidrogént, héliumot és metánt tartalmazó légkörrel rendelkezik, amelyben heves légköri viharok dúlnak.
 • jeges köpeny
 • mag - Vasból és szilikátokból álló belső maggal rendelkezik.

A Neptunusz pályája

 • Neptunusz
 • Nap
 • átlagos naptávolsága: 4 495 060 000 km
 • keringési ideje: 164,79 év
 • a Neptunusz keringési pályája

Animáció

 • Nap
 • Merkúr
 • Vénusz
 • Föld
 • Mars
 • Jupiter
 • Szaturnusz
 • Uránusz
 • Neptunusz
 • a Neptunusz forgástengelye
 • a Neptunusz keringési síkjára merőleges vonal
 • a Neptunusz keringési síkja
 • a Neptunusz pályája a Nap körül
 • a Neptunusz egyenlítője
 • 28,32°
 • a Neptunusz gyűrűi
 • légkör - Vastag, hidrogént, héliumot és metánt tartalmazó légkörrel rendelkezik, amelyben heves légköri viharok dúlnak.
 • jeges köpeny
 • mag - Vasból és szilikátokból álló belső maggal rendelkezik.
 • Neptunusz
 • Nap
 • átlagos naptávolsága: 4 495 060 000 km
 • keringési ideje: 164,79 év
 • a Neptunusz keringési pályája

Narráció

A Neptunuszt az Uránusz mozgásában megfigyelt változások alapján Johann Galle fedezte fel 1846-ban, Urbain Le Verrier számításai alapján. A számításokat tőle függetlenül John Couch Adams is elvégezte, de azok csak később kerültek nyilvánosságra.
A Neptunusz a nevét az egyik legősibb római istenről kapta. A provinciákban a helyi víz- és tengeristennel tartották azonosnak. A görög Poszeidónnal azonosították.
Eddig a Neptunuszt csak egyetlen űrszonda, a Voyager–2 látogatta meg 1989. augusztus 25-én, amikor elrepült a közvetlen közelében.

A Neptunusz külső bolygó, a legkülső a Naprendszerben. 30-szor messzebb van a Naptól, mint a Föld, pályája majdnem kör alakú. A legkisebb óriásbolygó (Jupiter típusú bolygó), nagyon hasonlít az Uránuszhoz. A többi óriásbolygónál nagyobb a sűrűsége (1,64 g/cm3).

Keringési ideje 164,79 földi év, felfedezése óta épp egy keringést végzett.

Felszíni rétege élénk kék, rajta metánból álló, fátyolszerű, fehér felhőfoltok vannak. Színét annak köszönheti, hogy a légkör 2%-át alkotó metán elnyeli a vörös fényt, és a kéket veri vissza.
A felhőzet felszínén sötét foltok, légköri viharok láthatók, amelyek kisebb sebességgel haladnak, mint a környező légkör. Ilyen vihar pl. a 10 000 km átmérőjű Nagy Sötét Folt.
Egyes felhőalakulatok csak néhány percen át maradnak fenn. Ezek a melegebb rétegekből bukkannak elő, majd lehűlnek és alámerülnek. A szelek sebessége nagy, és a bolygó forgásához képest különféle irányokban fújnak.

A Neptunusznak a Földéhez hasonlóan erős mágneses tere van. A mágneses tengely és a forgástengely 47 fokos szöget zár be egymással, valamint a mágneses tengely nem megy át a bolygó középpontján.

Gyűrűrendszer övezi. A port és kőzettörmeléket tartalmazó gyűrűk vastagsága változó. A gyűrűk között kisebb holdak is keringenek. Holdjai közül hat átmérője haladja meg a 100 km-t.

Legnagyobb holdja a 2706 km átmérőjű Triton, amely kör alakú pályán, retrográd irányban kering, periódusa szűk 6 nap. Felszínén a sötét sávoknál gejzírek működnek. 1846-ban, a bolygóval együtt fedezték fel.

A Nereida nagy, igen lapult ellipszis pályán, majdnem egy éves periódussal kering a Neptunusz körül. Ez a két hold valószínűleg befogott égitest.

Kapcsolódó extrák

A Naprendszer élete

A Nap és a bolygók egy porfelhő kb. 4,5 milliárd éve megkezdődött összesűrűsödésével alakultak ki.

A Cassini-Huygens küldetés (1997-2017)

Cassini-űrszonda közel 20 éves küldetése során vizsgálta a Szaturnusz bolygót és holdjait.

A Föld

Földünk oxigéntartalmú légkörrel és szilárd kéreggel rendelkező kőzetbolygó.

A Jupiter

A Jupiter Naprendszerünk legnagyobb bolygója: tömege két és félszer akkora, mint a többi bolygóé együttesen.

A Mars

A vörös bolygón víz és élet nyomai után kutatnak.

A Merkúr

A Naprendszerben a Naphoz legközelebbi, és egyben a legkisebb bolygó.

A Nap

A Nap átmérője Földünkének kb. 109-szerese. Anyagának nagy része hidrogén.

A Naprendszer, bolygópályák

A Nap körül 8 bolygó kering ellipszispályán.

A New Horizons-küldetés

A New Horizons űrszondát a Pluto és a Kuiper-öv tanulmányozására indították útnak 2006-ban.

A Pluto–Charon-rendszer

A Pluto törpebolygó legnagyobb kísérője a Charon.

A Szaturnusz

A Naprendszer második legnagyobb bolygója, felismerhető jellegzetes gyűrűrendszeréről.

A Tejútrendszer

Galaxisunk kb. 100 000 fényév átmérőjű, benne több 100 milliárd csillag található, ezek egyike a Nap.

A Vénusz

A Naptól számított 2. bolygó. Az éjszakai égbolton a Hold után a legfényesebb égitest.

Az Uránusz

A Naptól számított hetedik bolygó, Jupiter típusú, azaz gázbolygó.

Bolygók, méretek

A Nap körül a belső kőzetbolygók és a külső, nagyméretű gázbolygók keringenek.

Dawn-küldetés

A Vesta és a Ceres feltérképezésével a Naprendszer korai időszakáról, a kőzetbolygók formálódásáról kaphatunk információkat.

Kepler törvényei

A bolygómozgást leíró három fontos törvényt Johannes Kepler fogalmazta meg.

Mars-kutatás

A Mars szerkezetét és az élet esetleges nyomait űrszondák és marsjárók segítségével kutatják.

Kosárba helyezve!