A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A földrajzi fokhálózat (középfok)

A földrajzi fokhálózat (középfok)

A földrajzi koordinátarendszer segítségével a földfelszín minden pontja két adattal megadható.

Földrajz

Címkék

fokhálózat, szélességi kör, hosszúsági kör, északi félgömb, déli félgömb, Föld, nyugati félgömb, keleti félgömb, nevezetes szélességi körök, dátumválasztó vonal, északi sarkkör, Ráktérítő, Egyenlítő, Baktérítő, déli sarkkör, koordináta-rendszer, földrajz

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Földgömb

Szélességi körök

Kezdőköre: 0° = Egyenlítő
Félgömbök a kezdőkörhöz viszonyítva:
É-ra: északi félgömb, D-re: déli félgömb
Irányuk: kelet–nyugat
Kerületük / hosszúságuk: a sarkok felé csökken
Helyzetük egymáshoz viszonyítva: síkjuk párhuzamos egymással
Számozásuk: északra és délre is 0–90°; teljes körök

Hosszúsági körök

Kezdőköre: 0° = kezdő hosszúsági kör
Félgömbök a kezdőkörhöz viszonyítva:
K-re: keleti félgömb, Ny-ra: nyugati félgömb
Irányuk: észak–dél
Kerületük / hosszúságuk: egyenlők
Helyzetük egymáshoz viszonyítva: a sarkpontokban metszik egymást (összetartanak)
Számozásuk: keletre és nyugatra is 0–180°; félkörök

Fogalomdefiníciók:

Földrajzi fokhálózat: A szélességi és hosszúsági körök hálózata a földgömbön, a térképen, amely segítségével bármely földi pont helyzete pontosan meghatározható.

Szélességi kör: A földrajzi fokhálózat része, a Föld felszínén képzelt gömbi kör, amely párhuzamos az Egyenlítővel. Ha a Földet gömbbel vagy forgási ellipszoiddal közelítjük, és ezt a felületet a forgástengelyre merőleges síkkal elmetsszük, akkor a metszésvonal a gömbfelszínen kirajzol egy szélességi kört.

Hosszúsági kör: A földrajzi fokhálózat része, a Föld felszínén képzelt gömbi félkör, amely keresztülhalad a sarkokon, és az Egyenlítőt derékszögben metszi.

Nevezetes szélességi körök: északi sarkkör, Ráktérítő, Egyenlítő, Baktérítő, déli sarkkör.

Nevezetes szélességi körök

 • északi félgömb
 • déli félgömb
 • kezdő hosszúsági kör (0º)
 • nyugati félgömb
 • keleti félgömb
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Északi-sark
 • északi sarkkör
 • Ráktérítő
 • Egyenlítő
 • Baktérítő
 • déli sarkkör
 • Déli-sark

Kezdő hosszúsági kör

 • északi félgömb
 • déli félgömb
 • kezdő hosszúsági kör (0º)
 • nyugati félgömb
 • keleti félgömb
 • dátumválasztó vonal (180°)

Szélességi körök

 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • Északi-sark
 • északi sarkkör
 • Ráktérítő
 • Egyenlítő
 • Baktérítő
 • déli sarkkör
 • Déli-sark

Hosszúsági körök

 • északi félgömb
 • déli félgömb
 • kezdő hosszúsági kör (0º)
 • nyugati félgömb
 • keleti félgömb
 • dátumválasztó vonal (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

Fokhálózat

 • dátumválasztó vonal (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º

Szélességi körök származtatása

 • északi sarkkör (é. sz. 66,5º)
 • Ráktérítő (é. sz. 23,5º)
 • Baktérítő (d. sz. 23,5º)
 • déli sarkkör (d. sz. 66,5º)
 • 23,5º
 • 66,5º

Hosszúsági körök származtatása

 • egyenlítői átmérő: 12 756,3 km
 • az Egyenlítő hossza: kb. 40 076 km
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

Animáció

 • északi félgömb
 • déli félgömb
 • kezdő hosszúsági kör (0º)
 • nyugati félgömb
 • keleti félgömb
 • északi sarkkör (é. sz. 66,5º)
 • Ráktérítő (é. sz. 23,5º)
 • Baktérítő (d. sz. 23,5º)
 • déli sarkkör (d. sz. 66,5º)
 • egyenlítői átmérő: 12 756,3 km
 • az Egyenlítő hossza: kb. 40 076 km
 • dátumválasztó vonal (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Északi-sark
 • északi sarkkör
 • Ráktérítő
 • Egyenlítő
 • Baktérítő
 • déli sarkkör
 • Déli-sark

Narráció

Ha a Föld egy pontját szeretnénk meghatározni, akkor azt a legkönnyebben annak koordinátáival tudjuk megadni.
A földrajzi fokhálózat szélességi és hosszúsági körökből áll.

A szélességi körök az Egyenlítővel párhuzamos körök, melyek síkjai merőlegesek a forgástengelyre. Értéküket úgy kapjuk meg, hogy a szélességi kör egy pontját összekötjük a Föld középpontjával és megmérjük, hogy ez a vonal hány fokos szöget zár be az Egyenlítő síkjával. Például a Ráktérítő esetén ez a szög 23,5°-os.

Az Egyenlítő a nulladik szélességi kör, a Földet északi és déli féltekére bontja.
A szélességi körök értékei innen távolodva nőnek 90°-ig, a pólusokig. A szélességi koordináta megadásakor meg kell adni, hogy a fokérték az északi vagy a déli szélességre vonatkozik.

Nevezetes szélességi kör az északi és a déli sarkkör, melyek a 66,5°-nál húzódnak. A Ráktérítő az északi szélesség 23,5°-ánál, a Baktérítő a déli szélesség 23,5°-ánál húzódik. A nevezetes szélességi körök jelzik az éghajlati övezetek határát.

A hosszúsági körök olyan görbék, melyek az északi és déli pólust a legrövidebb úton kötik össze a földgömbön, az általuk létrehozott sík egybeesik a Föld forgástengelyével. A kezdő meridián a nulladik hosszúsági kör, melytől keletre és nyugatra a hosszúsági körök értéke 180°-ig nő. A kezdő meridián Greenwichen, London egyik külterületén halad át.

A hosszúsági körök értékét úgy kapjuk, hogy kijelöljük az Egyenlítőn a kezdő meridián által kijelölt pontot, majd megnézzük, hogy a tetszőlegesen választott pontunkhoz tartozó hosszúsági kör hol metszi az Egyenlítőt. Az Egyenlítőn így kapott 2 pontot összekötjük a Föld középpontjával, és megmérjük a 2 szakasz által közbezárt szöget.

A kezdő meridiánnal ellentétes oldalon, a 180° hosszúsági foknál a dátumválasztó vonal található. A hosszúsági koordináta meghatározásakor meg kell adni, hogy a fokérték a keleti vagy a nyugati hosszúságra vonatkozik.

Kapcsolódó extrák

A Föld

Földünk oxigéntartalmú légkörrel és szilárd kéreggel rendelkező kőzetbolygó.

Időzónák

A Földet 24 időzónára osztották fel, melyeken belül az egységes zónaidőt használják.

A Nap útja a Föld nevezetes szélességi körein

A Nap látszólagos napi járása a Föld tengely körüli forgásának a következménye.

Államformák és hivatalos nyelvek

Az államhatalom gyakorlásának módjai (államformák) és a leggyakoribb hivatalos nyelvek Földünk államaiban.

Az évszakok váltakozása (alapfok)

A Föld forgástengelyének ferdesége miatt a napsugarak hajlásszöge az év során változik.

Az évszakok váltakozása (középfok)

A Föld forgástengelyének ferdesége miatt a napsugarak hajlásszöge az év során változik.

Függőleges övezetesség

A hegységekben az éghajlat, a talaj, az állat- és növényvilág a tengerszint feletti magassággal változik.

Műholdas navigáció

A rendszert alkotó 24 műhold közül 4 szükséges a pillanatnyi helyzet meghatározásához.

Övezetesség

Bolygónkon földrajzi, éghajlati és ezzel összefüggésben növényzeti övezetesség figyelhető meg.

Természetföldrajzi fogalmak

A jelenet a felszíni formákat, a felszíni vizeket és a kapcsolódó jelöléseket foglalja össze.

Földrajzi felfedezések (15–17. század)

Az újkor elejének legendás földrajzi felfedezései nem csupán a térképeket rajzolták át, hatásuk igen sokrétű.

Földszerkezet (alapfok)

A Föld több, gömbhéjszerűen elrendeződő rétegből épül fel.

Földszerkezet (középfok)

A Föld több, gömbhéjszerűen elrendeződő rétegből épül fel.

A földrajzi fokhálózat (alapfok)

A földrajzi koordinátarendszer segítségével a földfelszín minden pontja két adattal megadható.

Kosárba helyezve!