A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A görög istenek

A görög istenek

Az ókori görög mitológia olümposzi istenei az emberekhez hasonlóan igen különbözőek voltak.

Alsós anyanyelv

Címkék

ókor, görög, Olümposz, Hadész, Apollo, Poszeidón, Hermész, Artemisz, Héra, Zeusz, Hesztia, Arész, Pallasz Athéné, Héphaisztosz, Aphrodité, történelem, vallás, főisten

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • A görög mitológia szerint hogyan született meg Pallasz Athéné?
 • A görög vallás szerint hányan voltak az olümposzi istenek?
 • Ki volt a görög mitológia szerint a tudományok és a mesterségek istennője?
 • Ki volt a görög mitológiában az alvilág ura?
 • Ki volt a görög vallás főistene?
 • Ki volt a görög mitológiában a tengerek ura?
 • Mi volt a görög istenek eledele?
 • A görög vallás szerint hol éltek legfőbb isteneik?
 • A görög mitológia szerint hogyan született meg Aphrodité?
 • Ki volt a görög mitológiában a szerelem istennője?
 • Az alábbiak közül ki nem volt Zeusz testvére?
 • Ki volt Zeusz felesége?
 • Melyik mai ország területén található az Olümposz hegy?
 • Mi volt a görög istenek itala?
 • Ki volt a görög mitológiában a háború istene?
 • Ki volt a görög mitológiában a tűz istene, az istenek kovácsmestere?
 • Ki volt a görög mitológiában az istenek hírnöke?
 • Ki volt a görög mitológiában Apollón?
 • Ki volt a görög mitológiában Artemisz?
 • Miről volt híres a delphoi szentély?
 • Miben különböztek a görög istenek az emberektől?
 • Az alábbiak közül ki nem volt Zeusz gyermeke?
 • Ki volt a görög mitológiában Hesztia?
 • A görög mitológia szerint a trójai Parisz melyik istennőnek adta a legszebbnek járó aranyalmát?
 • A görög mitológia szerint ki volt Helené?

Jelenetek

Olümposzi istenek

Animáció

Narráció

A nagy területen szétszóródva, különböző poliszokban élő helléneket a közös származás és a közös nyelv mellett vallásuk tartotta össze.
E vallás történetei bővelkedtek furcsa lényekben és csodás teremtményekben, ám az ókori görög mítoszok legfontosabb szereplői kétségkívül az istenek voltak.
A mitológiában a hellenisztikus korban megjelenő istenek kerültek leginkább reflektorfénybe. Ők az úgynevezett „olümposzi istenek”. A kifejezés onnan származik, hogy a 12 halhatatlan isten az Olümposz felhők fölé magasodó hegycsúcsán, Zeusz palotájában tartotta lakomáit.

Az ókori hellén panteon élén főistenként a titán testvérpár (Kronosz és Rheia) gyermeke, Zeusz állt. Ő volt az ég, a viharok és a villámok ura. Számos isten és félisten atyja. Zeusz felesége (és egyben nővére) a „tehénszemű” Héra, az Olümposz „királynője”, a házasság és a gyermekáldás védelmezője volt.

Zeusz testvéreivel felosztotta a világot. Poszeidón a tengerek ura, Hadész pedig az alvilág istene lett.

Az olümposzi halhatatlanok között foglalt helyet egy ikerpár is. Apollón a költészet és a jóslás istene volt, testvére, Artemisz pedig a vadászat és a vadállatok úrnője.

Szintén Zeusz nemzette Hermészt, az istenek hírnökét, a kereskedők és a tolvajok istenét is.

E halhatatlan körbe tartozott Zeusz lánytestvére, Hesztia, a családi tűzhely istennője.

A legudvariasabb és legszerényebb istentől jelentősen különbözött Zeusz és Héra fia, a harc és a háború istene, Arész.

Bár városvédő hadistennő is volt, de a tudományok és a bölcsesség istennőjeként ismerjük elsősorban a Zeusz fejéből kipattanva „születő” Pallasz Athénét.

Furcsa körülmények között született meg a habokból kiemelkedő Aphrodité, a szépség és a szerelem istennője.

A panteont Héra gyermeke, az istenek kovácsa, a tűz és a kovácsmesterség istene, Héphaisztosz tette teljessé.

A politeista hellének az emberekhez hasonló alakban képzelték el isteneiket, akiket emberi tulajdonságokkal is felruháztak (antropomorf istenek). Ők, a halhatatlanok pedig tetteikkel és viselkedésükkel valóban rászolgáltak az „emberi” jelzőre.

Kapcsolódó extrák

A szobrászat mérföldkövei

A jelenetben a szobrászat történetének öt kiemelkedő alkotását ismerhetjük meg.

Akropolisz (Athén, Kr. e. 5. század)

A világ talán leghíresebb fellegvára, az athéni Akropolisz a periklészi békekorszakban épült.

Arkhimédész haditalálmányai (Kr. e. 3. század)

Az ókor egyik legzseniáisabb görög tudósa hadi jellegű találmányaival is maradandót alkotott.

Átreusz kincsesháza (Mükéné, Kr. e. 14. század)

Az ókori Mükénében emelt kör alakú sírépítményt a hagyomány a mitikus király nevéhez köti.

Daidalosz és Ikarosz

A görög mítosz a Kréta szigetét elhagyni kívánó apa és fiú tragédiájáról szól.

Dionüszosz színháza (Athén, Kr. e. 4. század)

A jellegzetes formájú, kiváló akusztikájú színház az athéni Akropolisz oldalában helyezkedett el.

Knósszoszi palota (Kr. e. 2. évezred)

Kréta szigetének legnagyobb bronzkori épületegyüttese feltehetően a minószi kultúra központja volt.

Mükéné (Kr. e. 2. évezred)

A fejlett kultúrának is nevet adó város volt a történelem első települése, mely fellegvárral rendelkezett.

Noé bárkája

A Biblia szerint Noé Isten utasítására építette a bárkát, hogy megmentse családját és az állatokat a vízözöntől.

Ókori egyiptomi istenek

Az ókori egyiptomiak emberek felett álló szellemvilága rengeteg különleges lényből tevődött össze.

Ókori görög oszloptípusok

A dór, az ión és a korinthoszi oszlop méretében és oszlopfőjének díszítettségében is különbözik.

Ókori görög vázatípusok

Az ókori hellén vázakészítők mesterművei napjainkban fontos történeti források is.

Olümpia (Kr. e. 5. század)

A Kr. e. 776-tól négyévente rendezett vallási és sportesemények tették e várost az ókori Hellász egyik központjává.

Pantheon (Róma, 2. század)

Az „összes isten temploma” teljes pompájában Hadrianus császár uralkodása alatt épült fel.

Trójai faló

Homérosz hőskölteménye szerint Odüsszeusz csele okozta Trója városának vesztét.

Görög hoplita (Kr. e. 5. század)

Ókori hellén nehézfegyverzetű gyalogos katona.

Ókori athéni polgár és felesége

Az athéni polisz demokratikus berendezkedése a teljes jogú polgárok csoportján nyugodott.

Kosárba helyezve!