A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Átlátszóság

Átlátszóság

Az animáció magyarázatot ad az átlátszóságra és az átlátszatlanságra, a röntgenvizsgálat elvére, valamint arra, hogy bizonyos anyagok csak bizonyos színű fényt nyelnek el.

Fizika

Címkék

átlátszóság, színszűrő, színelnyelés, átlátszatlanság, elnyelődés, szín, üveg, röntgenfilm, röntgensugárzás, röntgen, foton, fény, részecske, hullám, fénysugár, szűrő, kvantummechanika, kvantumfizika, kvantum, atom, fizika

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Makroszint

 • átlátszó tárgy - A ráeső fényt átengedi.
 • átlátszatlan tárgy - A ráeső fényt elnyeli.

Mikroszint

 • átlátszó anyag - Atomjait a fény nem gerjeszti, ezért a fényt az ilyen anyag átengedi.
 • átlátszatlan anyag - Atomjait a fény fotonjai gerjesztik. Ilyenkor a foton elnyelődik, és az atom egyik elektronja magasabb energiaállapotba kerül. Amikor az elektron visszajut az alapállapotba, fotont ad le, ami azután újabb atomot gerjeszt, és így tovább. Emiatt a foton az átlátszatlan anyagon nem jut át.

Atomi szint

 • atom - Az elnyelt foton hatására gerjesztődik: elektronja magasabb energiaállapotba kerül. Amikor az elektron az alapállapotba visszatér, fotont bocsát ki, amelynek színe megegyezik az elnyelt fotonéval.

Az átlátszatlan anyagok részecskéi – az atomok, illetve molekulák – képesek fotonokat elnyelni. E fotonok hatására az atom gerjesztődik: egyik elektronja magasabb energiaállapotba kerül. Ezután egy ugyanolyan hullámhosszúságú foton kibocsátásával az elektron visszajut az eredeti energiaszintre. A kibocsátott foton újabb részecske elektronját gerjeszti, és így tovább. Ilyen módon a fotonok az anyag belsejében csapdába eshetnek.

Színszűrők

 • ciánkék színszűrő - A vörös fényt elnyeli, ezért a fehér fény kék és zöld komponense halad át a szűrőn. A kék és zöld fény keveréke ciánkék színű.
 • sárga színszűrő - A kék fényt elnyeli, ezért a fehér fény vörös és zöld komponense halad át a szűrőn. A vörös és zöld fény keveréke sárga színű.

Bizonyos anyagok a különböző hullámhosszúságú, azaz különböző színű fényt eltérő mértékben nyelik el, és eresztik át. Az ilyen anyagokat színszűrőként használhatjuk. Ha például egy anyag a kék fényt nyeli el, míg a vörös és a zöld fény áthaladhat rajta, akkor ezt az anyagot fehér fénnyel megvilágítva sárga fényt kapunk.

Színszűrők – mikroszint

 • atom - Az elnyelt foton hatására az atomok gerjesztődnek. A színszűrő atomjait nem tudja bármilyen színű fény fotonja gerjeszteni. A sárga színszűrő a kék fény fotonjait nyeli el.
 • belépő fehér fény
 • kilépő sárga fény - A színszűrő elnyeli a kék fényt, ezért a kilépő fény sárga színű.
 • atom - Az elnyelt foton hatására az atomok gerjesztődnek. A színszűrő atomjait nem tudja bármilyen színű fény fotonja gerjeszteni. A ciánkék színszűrő a vörös fény fotonjait nyeli el.
 • belépő fehér fény
 • kilépő ciánkék fény - A színszűrő elnyeli a vörös fényt, ezért a kilépő fény ciánkék színű.

Színszűrők – atomi szint

 • atom - Az elnyelt foton hatására az atomok gerjesztődnek. A színszűrő atomjait nem tudja bármilyen színű fény fotonja gerjeszteni. A sárga színszűrő a kék fény fotonjait nyeli el.
 • atom - Az elnyelt foton hatására az atomok gerjesztődnek. A színszűrő atomjait nem tudja bármilyen színű fény fotonja gerjeszteni. A ciánkék színszűrő a vörös fény fotonjait nyeli el.

Röntgenvizsgálat

 • röntgenfilm - Rajta kirajzolódnak a szerveink, szöveteink, aszerint, hogy mennyire engedik át/nyelik el a röntgensugárzást.
 • röntgensugárzás - Elektromágneses sugárzás, akárcsak a fény, de annál rövidebb hullámhosszúságú. Bizonyos szöveteink a röntgensugárzás számára átlátszóak, míg mások – például a csontszövet – elnyelik azt. Ez teszi alkalmassá a röntgensugárzást a test átvilágításával történő képalkotásra.

A röntgensugárzás is elektromágneses sugárzás, akárcsak a fény, de annál rövidebb hullámhosszúságú. Bizonyos szöveteink a röntgensugárzás számára átlátszóak, míg mások – például a csontszövet – elnyelik azt. Ez teszi alkalmassá a röntgensugárzást a test átvilágításával történő képalkotásra. A röntgenvizsgálat a gyógyászatban az egyik leggyakrabban alkalmazott képalkotási eljárás.

Animáció

 • átlátszó tárgy - A ráeső fényt átengedi.
 • átlátszatlan tárgy - A ráeső fényt elnyeli.
 • átlátszatlan anyag - Atomjait a fény fotonjai gerjesztik. Ilyenkor a foton elnyelődik, és az atom egyik elektronja magasabb energiaállapotba kerül. Amikor az elektron visszajut az alapállapotba, fotont ad le, ami azután újabb atomot gerjeszt, és így tovább. Emiatt a foton az átlátszatlan anyagon nem jut át.
 • ciánkék színszűrő - A vörös fényt elnyeli, ezért a fehér fény kék és zöld komponense halad át a szűrőn. A kék és zöld fény keveréke ciánkék színű.
 • sárga színszűrő - A kék fényt elnyeli, ezért a fehér fény vörös és zöld komponense halad át a szűrőn. A vörös és zöld fény keveréke sárga színű.
 • atom - Az elnyelt foton hatására az atomok gerjesztődnek. A színszűrő atomjait nem tudja bármilyen színű fény fotonja gerjeszteni. A sárga színszűrő a kék fény fotonjait nyeli el.
 • belépő fehér fény
 • kilépő sárga fény - A színszűrő elnyeli a kék fényt, ezért a kilépő fény sárga színű.
 • röntgenfilm - Rajta kirajzolódnak a szerveink, szöveteink, aszerint, hogy mennyire engedik át/nyelik el a röntgensugárzást.
 • röntgensugárzás - Elektromágneses sugárzás, akárcsak a fény, de annál rövidebb hullámhosszúságú. Bizonyos szöveteink a röntgensugárzás számára átlátszóak, míg mások – például a csontszövet – elnyelik azt. Ez teszi alkalmassá a röntgensugárzást a test átvilágításával történő képalkotásra.

Narráció

Az átlátszó testek a rájuk eső fényt átengedik, míg az átlátszatlanok a fényt elnyelik. A jelenség magyarázatához meg kell ismerni a fényrészecskék, azaz fotonok elnyelődésének módját.

Az anyagok részecskéi – az atomok, illetve molekulák – képesek fotonokat elnyelni. E fotonok hatására az atom gerjesztődik: egyik elektronja magasabb energiaállapotba kerül. Ezután egy ugyanolyan hullámhosszúságú foton kibocsátásával az elektron visszajut az eredeti energiaszintre. A kibocsátott foton újabb részecske elektronját gerjeszti, és így tovább. Ilyen módon a fotonok az anyag belsejében csapdába eshetnek.

Egy atomot vagy molekulát nem tud bármilyen színű fény fotonja gerjeszteni. Bizonyos atomok, molekulák többféle színű fény fotonját is képesek elnyelni, ezért az ilyen részecskékből felépülő anyagok átlátszatlanok. Az átlátszó anyagok részecskéi viszont a fényt nem nyelik el, hanem a fotonok akadálytalanul áthaladhatnak az anyagon.

Ha az anyag csak bizonyos színű fény fotonját nyeli el, a többit átengedi, akkor az áthaladó fény színes. Ezt a jelenséget alkalmazzák a színszűrőkben is. Ha például egy anyag a kék fényt nyeli el, míg a vörös és a zöld fény áthalad rajta, akkor ezt az anyagot fehér fénnyel megvilágítva sárga fényt kapunk.

A röntgensugárzás is elektromágneses sugárzás, akárcsak a fény, de annál rövidebb hullámhosszúságú. Bizonyos szöveteink a röntgensugárzás számára átlátszóak, míg mások elnyelik azt. Ez teszi alkalmassá a röntgensugárzást a test átvilágításával történő képalkotásra.

Kapcsolódó extrák

A Rutherford-kísérlet

A Rutherford-kísérlettel sikerült kimutatni a pozitív töltésű atommagok létét. Az eredmények egy új atommodell kidolgozásához szolgáltak alapul.

Az atommodellek fejlődése

Az atom szerkezetéről alkotott felfogások, nézetek kialakulásának főbb állomásai napjainkig.

Hogyan működnek az LCD kijelzők?

Az LCD kijelzők folyadékkristályok optikai aktivitását használja fel képalkotásra.

Felületi feszültség

A felületi feszültség a folyadékok azon alapvető sajátsága, hogy a lehető legkisebb fajlagos felületű alakzatot igyekeznek felvenni.

Fényvisszaverődés és fénytörés

Két, különböző törésmutatójú közeg határán a fénysugár törik, illetve visszaverődik.

Fizikusok, akik megváltoztatták a világot

E nagyszerű tudósok tevékenysége óriási hatást gyakorolt a fizika tudományának fejlődésére.

Hogyan működik a komputertomográf?

Az animáció segítségével megismerhetjük a komputertomográf szerkezetét és működését.

Hogyan működik a PET-CT?

A PET-CT segítségével sebek ejtése nélkül szerezhetünk vizuális információt szervezetünk belső részének anatómiai felépítéséről és működéséről.

Hogyan működik a plazmatelevízió?

Az animáció segítségével megismerhetjük a plazmatelevízió szerkezetét és működését.

Hogyan működik a vetítőgép?

Az animáció a hagyományos, filmtekerccsel működő mozigép szerkezetét és működési elvét mutatja be.

Hullámok típusai

A hullámok az életünk számtalan területén játszanak nagyon fontos szerepet.

Jellemző fényforrások a lakásban, háztartásban

A jelenet összefoglalja a lakásokban használatos fényforrások működését és tulajdonságait a hagyományos izzótól a LED-égőig.

Hogyan működik az elektronmikroszkóp?

Az animáció segítségével megismerhetjük az elektronmikroszkóp szerkezetét és működését.

Optikai eszközök

Az optikai eszközöket széleskörben használjuk a mikroszkóptól a távcsőig.

Árnyékok

A fényviszonyok változása az évszakok függvényében. Magasságmérés árnyék segítségével.

Edison villanykörtéje

Edison, az amerikai elektrotechnikus 1879-ben találta fel a mindennapi életet megváltoztató izzólámpát.

Kosárba helyezve!