A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Bolygók, méretek

Bolygók, méretek

A Nap körül a belső kőzetbolygók és a külső, nagyméretű gázbolygók keringenek.

Földrajz

Címkék

bolygók, Naprendszer, belső bolygók, külső bolygók, kőzetbolygó, gázbolygó, Nap, Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, vörös szuperóriás, forgástengely, csillagászat, földrajz

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Melyik a Naprendszer\nlegbelső bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik kőzetbolygó nem\nrendelkezik légkörrel?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét az utazók, kereskedők istenéről,\na tolvajok védelmezőjéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a Naprendszer\nlegkisebb bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét\naz Istenek hírnökéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kerüli meg a Napot\n88 földi nap alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygóra igaz a következő állítás: 58,6 földi nap alatt fordul meg a tengelye körül?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygóra igazak a következő állítások: nem rendelkezik holddal, és a felszíni gravitációja a földinek 1/3-a?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó látszik legfényesebbnek a Föld felszínéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót nevezik Esthajnalcsillagnak?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét\na szerelem római istenéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét istennőről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik kőzetbolygó rendelkezik\na legsűrűbb légkörrel?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak a legmagasabb\na felszíni átlaghőmérséklete?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik kőzetbolygó forog a többiekkel ellentétes irányba?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye\n6 perc alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó felszíni hőmérséklete ingadozik –70 °C és +56 °C között?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye\n8,3 perc alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak van\negyetlen holdja?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygón alakult ki\n„intelligens” élet?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a legnagyobb kőzetbolygó?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó felszínének 75%-át borítja víz?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó keringési ideje\n365,25 nap?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót nevezik\n„kék bolygónak”?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét a római hadistenről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak van két holdja?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye\n12 perc alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygóra jutott el ember által készített kerekes jármű?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygón található a Naprendszer legmagasabb hegye?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygón található a Naprendszer legnagyobb kanyonrendszere?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót nevezik\n„vörös bolygónak”?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó lehet az emberiség második otthona?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik Naprendszerünk\nlegnagyobb bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét Róma legfőbb istenéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygón található a Nagy Vörös Folt elnevezésű viharrendszer?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kísérői az Ió, az Európé, a Kallisztó és a Ganümédész?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak van\na legtöbb holdja?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye 43,5 perc alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó keringési ideje 11,86 év?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak 2,5-szer nagyobb tömege, mint a Naprendszer többi bolygójának együttvéve?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a Naprendszer második legnagyobb bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak van a leglátványosabb gyűrűrendszere?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak olyan kicsi a sűrűsége, hogy „lebegne a vízen”?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye 79,1 perc alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kísérője a Titán?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik az a bolygó, amelynek holdja légkörrel rendelkezik?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét a római földművelés istenéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a még szabad szemmel látható legtávolibb bolygó?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygóra jellemző, hogy a pólusain melegebb van,\nmint az egyenlítőjén?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kísérői a Miranda, az Ariel, az Umbriel, a Titánia és az Oberon?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye 2,39 óra alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik gázbolygó forog a többiekkel ellentétes irányba?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét a görög mitológia szerint az első uralkodó istenségről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó holdjai kapták a nevüket Shakespeare műveinek hőseiről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a Naprendszer\nhetedik bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó keringési ideje 84 év?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a Naprendszer\nlegkülső bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét\na tengerek római istenéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik gázbolygónak van kék színe?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygón uralkodó szelek a legerősebbek a Naprendszerben?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó legjelentősebb\nholdja a Triton?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye\n4,1 óra alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó keringési ideje 164,8 év?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó felszínén alakul(t) ki\na Nagy Sötét Folt elnevezésű viharrendszer?\nKattints a bolygó rajzára!

Jelenetek

Kapcsolódó extrák

A Naprendszer, bolygópályák

A Nap körül 8 bolygó kering ellipszispályán.

A Naprendszer élete

A Nap és a bolygók egy porfelhő kb. 4,5 milliárd éve megkezdődött összesűrűsödésével alakultak ki.

A Föld

Földünk oxigéntartalmú légkörrel és szilárd kéreggel rendelkező kőzetbolygó.

A Jupiter

A Jupiter Naprendszerünk legnagyobb bolygója: tömege két és félszer akkora, mint a többi bolygóé együttesen.

A Mars

A vörös bolygón víz és élet nyomai után kutatnak.

A Merkúr

A Naprendszerben a Naphoz legközelebbi, és egyben a legkisebb bolygó.

A Nap

A Nap átmérője Földünkének kb. 109-szerese. Anyagának nagy része hidrogén.

A New Horizons-küldetés

A New Horizons űrszondát a Pluto és a Kuiper-öv tanulmányozására indították útnak 2006-ban.

A Szaturnusz

A Naprendszer második legnagyobb bolygója, felismerhető jellegzetes gyűrűrendszeréről.

A Tejútrendszer

Galaxisunk kb. 100 000 fényév átmérőjű, benne több 100 milliárd csillag található, ezek egyike a Nap.

A Vénusz

A Naptól számított 2. bolygó. Az éjszakai égbolton a Hold után a legfényesebb égitest.

Az Uránusz

A Naptól számított hetedik bolygó, Jupiter típusú, azaz gázbolygó.

Csillagászati szomszédaink

Közeli és távoli csillagászati szomszédaink bemutatása a Naprendszertől a galaxisokig.

Kepler törvényei

A bolygómozgást leíró három fontos törvényt Johannes Kepler fogalmazta meg.

Voyager űrszondák

A Voyager szondák elhagyták a Naprendszert. Vizsgálatokat végeznek, emellett az emberiség üzenetét is magukkal viszik.

A Cassini-Huygens küldetés (1997-2017)

Cassini-űrszonda közel 20 éves küldetése során vizsgálta a Szaturnusz bolygót és holdjait.

A Hubble űrtávcső

A Hubble űrtávcső működését a légköri hatások nem befolyásolják.

A Neptunusz

A Naprendszer legkülső bolygója, a legkisebb gázbolygó.

A Pluto–Charon-rendszer

A Pluto törpebolygó legnagyobb kísérője a Charon.

Dawn-küldetés

A Vesta és a Ceres feltérképezésével a Naprendszer korai időszakáról, a kőzetbolygók formálódásáról kaphatunk információkat.

Napfogyatkozás

Ha a Nap, a Hold és a Föld egy vonalba kerül, a Hold részlegesen vagy teljesen eltakarhatja a Napot.

Üstökösök

Az üstökösök a Nap körül keringő látványos égitestek.

A Nap útja a Föld nevezetes szélességi körein

A Nap látszólagos napi járása a Föld tengely körüli forgásának a következménye.

A súlytalanság

Az űrhajó pályája során állandó szabadesésben van.

Csillagtípusok

A csillagfejlődés folyamata átlagos és nagy tömegű csillagok esetén.

Kepler űrtávcső

A Kepler űrtávcső segítségével a Földünkhöz hasonló, életre alkalmas bolygókat keresünk a Naprendszerünkön kívül.

Mars-kutatás

A Mars szerkezetét és az élet esetleges nyomait űrszondák és marsjárók segítségével kutatják.

Szputnyik–1 (1957)

A szovjet gyártmányú műhold volt az első űreszköz, melyet a Földről a világűrbe juttattak (1957. október).

Űrsikló (Space Shuttle)

Az űrsiklók a NASA többször felhasználható, ember szállítására alkalmas űreszközei voltak.

A Nemzetközi Űrállomás

A 16 ország részvételével épült űrállomás állandó emberi jelenlétet biztosít a világűrben.

Földrajzi érdekességek – Csillagászat

Naprendszerünk számos érdekességgel szolgál a számunkra.

Földszerkezet (középfok)

A Föld több, gömbhéjszerűen elrendeződő rétegből épül fel.

Műholdtípusok

A Föld körül keringő mesterséges égitesteket polgári és katonai célokra egyaránt felhasználjuk.

Kosárba helyezve!