A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Egyensúly-érzékelés

Egyensúly-érzékelés

A fej helyzetének és gyorsulásának érzékelése a belső fül segítségével történik.

Biológia

Címkék

egyensúly, fül, érzékelés, érzékszerv, zsákocska, félkörös ívjárat, testtartás, belső fül, tömlőcske, kocsonyás test, otolit, hallójárat, hallás, hallószerv, fülkürt, ingerület, csiga, középfül, központi idegrendszer, idegrendszer, ember, biológia

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Melyik agyideget nevezzük halló- és egyensúlyozó idegnek?
 • Mi érzékeli a fejünk elfordulását, forgómozgását a térben?
 • Igaz vagy hamis? A tömlőcske, a zsákocska és a félkörös ívjáratok a hangrezgések érzékelésben vesznek részt.
 • Igaz vagy hamis? A fej elfordításakor fellépő szöggyorsulást érzékeli a zsákocska.
 • Igaz vagy hamis? A zsákocskában és a tömlőcskében találjuk az otolitszerveket.
 • Igaz vagy hamis? A félkörös ívjáratokat gáz-halmazállapotú anyag tölti ki.
 • Igaz vagy hamis? A fülkürtön keresztül egyenlítődik ki a dobüreg nyomása a külső légnyomással.
 • Igaz vagy hamis? A fej térbeli helyzetét a tömlőcske és a zsákocska érzékeli.
 • Hol található a helyzetérzékelés agykérgi központja?
 • Hogyan nevezzük a félkörös ívjáratok kezdeti, kiszélesedő részét?
 • Milyen vegyületből épülnek fel az otolitkristályok?
 • Mi érzékeli a fejünk térbeli helyzetét?
 • Mi tölti ki a félkörös ívjáratokat?
 • Hol találhatók az egyensúly-érzékelésben részt vevő szervek?
 • Mit érzékelnek a félkörös ívjáratok a fej elfordulásakor?

Jelenetek

Fül

 • külső fül - A fülkagylóból, a külső hallójáratból és a dobhártyából áll.
 • középfül - A dobüreg és a benne található hallócsontok alkotják. A garatüreggel a fülkürt köti össze.
 • belső fül - Az egyensúlyozásban és a hallásban nélkülözhetetlen szerv.
 • halló- egyensúlyozó ideg - A VIII. agyideg, a félkörös ívjáratokban, a tömlőcskében és zsákocskában, és a csigában keletkezett ingerületet továbbítja az agyba.
 • fülkürt - Az orrüreget és a középfület (dobüreget) köti össze. Ezen keresztül egyenlítődik ki a dobüreg nyomása a külső légnyomással.

Tömlőcske és zsákocska működése

 • tömlőcske - A zsákocskánál nagyobb méretű, tojásdad alakú.
 • zsákocska - A tömlőcskénél kisebb és kerek formájú.
 • a szőrsejtek nyúlványai - Minden egyes szőrsejten csak egyetlen nyúlvány található. Ennek elhajlásával megváltozik a szőrsejt elektromos aktivitása.
 • otolitkristályok - Apró kalcium - karbonát kristályok, amelyek nyomják az alattuk levő szőrsejtek nyúlványait.
 • kupula - Kocsonyás anyag, amely a szőrsejtek nyúlványait körülveszi.

Belső fül

 • hártyás labirintus - Folyadékkal telt üregrendszer, amely a csontos labirintusban foglal helyet. Fala vékony és kötőszövetek alkotják. Folyadékban úszik, és falában a hallás és egyensúlyozás receptorai foglalnak helyet.
 • 3 félkörös ívjárat - A fej szöggyorsulását érzékelik. A tér mindhárom, egymásra merőleges síkjában fekszik egy-egy ívjárat. Ha fejünk a tér bármely irányába elfordul, a félkörös ívjáratok segítségével érzékeljük.
 • tömlőcske - A zsákocskánál nagyobb méretű, tojásdad alakú.
 • zsákocska - A tömlőcskénél kisebb és kerek formájú.
 • csiga - A hallásban nélkülözhetetlen. A hallócsontok a csigában található folyadékot hozzák rezgésbe, amit a receptorok érzékelnek és ingerületet alakítanak ki. Az ingerület a halló-egyensúlyozó idegen keresztül az agyba jut.

Félkörös ívjáratok működése

Animáció

 • külső fül - A fülkagylóból, a külső hallójáratból és a dobhártyából áll.
 • középfül - A dobüreg és a benne található hallócsontok alkotják. A garatüreggel a fülkürt köti össze.
 • belső fül - Az egyensúlyozásban és a hallásban nélkülözhetetlen szerv.
 • VIII. agyideg
 • 3 félkörös ívjárat - A fej szöggyorsulását érzékelik. A tér mindhárom, egymásra merőleges síkjában fekszik egy-egy ívjárat. Ha fejünk a tér bármely irányába elfordul, a félkörös ívjáratok segítségével érzékeljük.
 • ampulla - A félkörös ívjárat kiszélesedő része.
 • a szőrsejtek nyúlványai - Minden egyes szőrsejten csak egyetlen darab található meg belőle. Elhajlásával megváltozik a szőrsejt elektromos aktivitása.
 • kupula - Kocsonyás anyag, amely a szőrsejtek nyúlványait körülveszi.
 • tömlőcske - A zsákocskánál nagyobb méretű, tojásdad alakú.
 • zsákocska - A tömlőcskénél kisebb és kerek formájú.
 • a szőrsejtek nyúlványai - Minden egyes szőrsejten csak egyetlen nyúlvány található. Ennek elhajlásával megváltozik a szőrsejt elektromos aktivitása.
 • otolitkristályok - Apró kalcium - karbonát kristályok, amelyek nyomják az alattuk levő szőrsejtek nyúlványait.
 • kupula - Kocsonyás anyag, amely a szőrsejtek nyúlványait körülveszi.
 • hártyás labirintus - Folyadékkal telt üregrendszer, amely a csontos labirintusban foglal helyet. Fala vékony és kötőszövetek alkotják. Folyadékban úszik, és falában a hallás és egyensúlyozás receptorai foglalnak helyet.
 • 3 félkörös ívjárat - A fej szöggyorsulását érzékelik. A tér mindhárom, egymásra merőleges síkjában fekszik egy-egy ívjárat. Ha fejünk a tér bármely irányába elfordul, a félkörös ívjáratok segítségével érzékeljük.
 • tömlőcske - A zsákocskánál nagyobb méretű, tojásdad alakú.
 • zsákocska - A tömlőcskénél kisebb és kerek formájú.
 • csiga - A hallásban nélkülözhetetlen. A hallócsontok a csigában található folyadékot hozzák rezgésbe, amit a receptorok érzékelnek és ingerületet alakítanak ki. Az ingerület a halló-egyensúlyozó idegen keresztül az agyba jut.

Narráció

A külső és a középfül a hallásban, míg a belső fül a hallás mellett az egyensúlyozásban is fontos szerepet játszik.

A belső fül részei a csiga, a félkörös ívjáratok, a tömlőcske és a zsákocska. Ezek alkotják a csontos labirintust, amelynek belsejében egy összefüggő üregrendszer, a receptoroknak helyet biztosító hártyás labirintus található. Az egyensúly-érzékelés receptorai csak a félkörös ívjáratok, a tömlőcske és a zsákocska területén találhatók meg, a csiga ugyanis nem vesz részt az egyensúly érzékelésében.

A három félkörös ívjárat a fej fordulásának szöggyorsulását érzékeli. Ezek az ívjáratok a tér három egymásra merőleges síkjában fekszenek, így bármely irányban történő elfordulás észlelésére képesek. A félkörös ívjáratok receptorai az ívjáratok kezdeti kiszélesedő részében, vagyis az ampullában találhatók. Ezek az úgynevezett szőrsejtek valójában mechanoreceptorok, amelyek hosszú nyúlványait kocsonyás anyag, a kupula veszi körül. A félkörös ívjáratokat folyadék tölti ki. A fej elfordulásakor az elmozdulás síkjába eső félkörös ívjáratot nem követi ̶ ̶ a tehetetlenségéből adódóan ̶ ̶ a benne levő folyadék. Ezért a fej mozgásával ellentétes irányú "áramlása" elhajlítja a kupulát, a szőrsejtek nyúlványaival együtt.
A szőrsejtekben folyamatosan keletkeznek ingerületek, még nyugalomban is. A nyúlványok valamelyik irányba történő elhajlása ezeknek az ingerületeknek a tulajdonságait változtatja meg. Az ingerületeket a halló és egyensúlyozó agyideg, vagyis a VIII. agyideg rostjai vezetik az agyba.


A zsákocska és a tömlőcske a fej helyzetét és a fej egy egyenes mentén történő gyorsulását képesek érzékelni. Mindkét érzékszervben szőrsejtek találhatók és ezeknek a nyúlványait is kupula borítja. A kupula tetején azonban még speciális, apró kalcium-karbonát-kristályok, úgynevezett otholitkristályok is ülnek. Ezek a kristályok súlyuknál fogva nyomják az alattuk levő nyúlványokat. A fej térbeli helyzetének megváltozásakor a szemcsék más irányban más sejtek nyúlványait nyomják, így más idegi jelek keletkeznek. A zsákocskában és tömlőcskében keletkezett ingerületeket is a VIII. agyideg rostjai vezetik el.

Kapcsolódó extrák

A fül és a hallás folyamata

Hallószervünk a levegő rezgéseit alakítja át elektromos jelekké, amelyeket az agy dolgoz fel.

Ízérzékelés

Az ízérző receptorok kémiai ingereket alakítanak át elektromos jelekké.

Orr, a szaglás folyamata

A szaglóreceptorok a szaganyagok hatására elektromos jeleket hoznak létre.

Szem

Egyik legfontosabb érzékszervünk. A fény hatására receptoraiban elektromos ingerületek alakulnak ki.

Középfülgyulladás

A gennyes középfülgyulladás lehetséges következményeit és kezelését mutatja be az animáció.

A fényérzékelő szervek sokfélesége

Az evolúció során többször, egymástól függetlenül kialakultak különböző típusú látószervek.

Az érzékszervek

Olyan szervek, amelyek érzékelik a környezetből vagy a testből érkező ingereket és idegi impulzusként továbbítják azokat az agy felé.

Az idegrendszer

A központi idegrendszert az agy és a gerincvelő, a környéki idegrendszert idegek és dúcok alkotják.

Látáskorrigálás

A rövidlátás és a távollátás korrigálása homorú, illetve domború lencsével lehetséges.

Szem képalkotása

Közelre és távolra nézéskor a szemlencse domborúsága változik, ez biztosítja az éles látást.

Kosárba helyezve!