A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Erőhatások

Erőhatások

Az animáció a kerekes és csúszótalpas kiskocsira ható erőhatásokat mutatja be.

Fizika

Címkék

erő, súrlódás, tapadási súrlódás, csúszási súrlódás, csúszótalp, gördülő ellenállás, súlyerő, tartóerő, tolóerő, reakció, Newton, ellenállás, kölcsönhatás, lemez súlypontja, mechanika, kísérlet, palack, rakéta, fizika, szemléltetés

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Kerekes kocsi

 • súlyerő - A kocsi tömegközéppontjában támad és a Föld tömegközéppontja felé irányul. Egyenesen arányos a kocsi tömegével: kétszer, háromszor nagyobb tömegű kocsi súlya kétszer, háromszor nagyobb.
 • tartóerő - A felület által a kerekekre gyakorolt erő. A négy kerékre ható tartóerő a hatás-ellenhatás elve (Newton 3. törvénye) értelmében pontosan kiegyenlíti a súlyerőt, emiatt a kocsi függőleges irányban nem gyorsul.
 • gördülési ellenállás - Két test között azonos nyomóerő esetén kisebb, mint a csúszási súrlódás. Ezért jelentős találmány a kerék. Függ az érintkező felületek anyagi minőségétől, és egyenesen arányos a testeket összenyomó erővel: kétszer, háromszor nagyobb súlyú kocsi esetén kétszer, háromszor nagyobb. Addig hat, amíg a kocsi mozgásban van, eközben értéke állandó.
 • tolóerő - A palackból kiáramló levegő hozza létre a hatás-ellenhatás elve (Newton 3. törvénye) értelmében. Ellentétes irányú a gördülési ellenállással, nagysága csökken a palackban uralkodó nyomás csökkenésével. Amíg értéke nagyobb, mint a kerekeken ható gördülési ellenállások összege, a kocsi gyorsul, ezután a kocsi lassulni kezd, majd megáll.

Kerekes kocsi: erőhatások

 • súlyerő - A kocsi tömegközéppontjában támad és a Föld tömegközéppontja felé irányul. Egyenesen arányos a kocsi tömegével: kétszer, háromszor nagyobb tömegű kocsi súlya kétszer, háromszor nagyobb.
 • tartóerő - A felület által a kerekekre gyakorolt erő. A négy kerékre ható tartóerő a hatás-ellenhatás elve (Newton 3. törvénye) értelmében pontosan kiegyenlíti a súlyerőt, emiatt a kocsi függőleges irányban nem gyorsul.
 • gördülési ellenállás - Két test között azonos nyomóerő esetén kisebb, mint a csúszási súrlódás. Ezért jelentős találmány a kerék. Függ az érintkező felületek anyagi minőségétől, és egyenesen arányos a testeket összenyomó erővel: kétszer, háromszor nagyobb súlyú kocsi esetén kétszer, háromszor nagyobb. Addig hat, amíg a kocsi mozgásban van, eközben értéke állandó.
 • tolóerő - A palackból kiáramló levegő hozza létre a hatás-ellenhatás elve (Newton 3. törvénye) értelmében. Ellentétes irányú a gördülési ellenállással, nagysága csökken a palackban uralkodó nyomás csökkenésével. Amíg értéke nagyobb, mint a kerekeken ható gördülési ellenállások összege, a kocsi gyorsul, ezután a kocsi lassulni kezd, majd megáll.

Csúszótalpas kocsi

 • súlyerő - A kocsi tömegközéppontjában támad és a Föld tömegközéppontja felé irányul. Egyenesen arányos a kocsi tömegével: kétszer, háromszor nagyobb tömegű kocsi súlya kétszer, háromszor nagyobb.
 • tartóerő - A felület által a talpakra gyakorolt erő. A két talpra ható tartóerő a hatás-ellenhatás elve (Newton 3. törvénye) értelmében pontosan kiegyenlíti a súlyerőt, emiatt a kocsi függőleges irányban nem gyorsul.
 • csúszási súrlódás - Nagysága függ az érintkező felületek anyagi minőségétől, és egyenesen arányos a testeket összenyomó erővel: kétszer, háromszor nagyobb súlyú kocsi esetén kétszer, háromszor nagyobb. Addig hat, amíg a kocsi mozgásban van, eközben értéke állandó.
 • tapadási súrlódás - Maximális értéke függ az érintkező felületek anyagi minőségétől, és egyenesen arányos a testeket összenyomó erővel: kétszer, háromszor nagyobb súlyú kocsi esetén kétszer, háromszor nagyobb. A tolóerő és a talpakra ható tapadási súrlódás iránya ellentétes, nagyságuk minden pillanatban megegyezik. Emiatt a kocsi nem gyorsul, hanem nyugalomban marad.
 • tolóerő - A palackból kiáramló levegő hozza létre a hatás-ellenhatás elve (Newton 3. törvénye) értelmében. Ellentétes irányú a súrlódással, nagysága csökken a palackban uralkodó nyomás csökkenésével. Amíg értéke nagyobb, mint a talpakon ható csúszási súrlódások összege, a kocsi gyorsul, ezután a kocsi lassulni kezd, majd megáll.

Csúszótalpas kocsi: erőhatások

 • súlyerő - A kocsi tömegközéppontjában támad és a Föld tömegközéppontja felé irányul. Egyenesen arányos a kocsi tömegével: kétszer, háromszor nagyobb tömegű kocsi súlya kétszer, háromszor nagyobb.
 • tartóerő - A felület által a talpakra gyakorolt erő. A két talpra ható tartóerő a hatás-ellenhatás elve (Newton 3. törvénye) értelmében pontosan kiegyenlíti a súlyerőt, emiatt a kocsi függőleges irányban nem gyorsul.
 • tolóerő - A palackból kiáramló levegő hozza létre a hatás-ellenhatás elve (Newton 3. törvénye) értelmében. Ellentétes irányú a súrlódással, nagysága csökken a palackban uralkodó nyomás csökkenésével. Amíg értéke nagyobb, mint a talpakon ható csúszási súrlódások összege, a kocsi gyorsul, ezután a kocsi lassulni kezd, majd megáll.
 • súrlódás - A mozgó kocsira a csúszási súrlódás, a nyugvó kocsira a tapadási súrlódás hat a tolóerővel ellentétes irányban. A csúszási súrlódás értéke állandó, nagysága függ az érintkező felületek anyagi minőségétől, és egyenesen arányos a testeket összenyomó erővel. A tapadási súrlódás és a tolóerő iránya ellentétes, nagyságuk minden pillanatban megegyezik. Emiatt a kocsi nem gyorsul, hanem nyugalomban marad. A tapadási súrlódás maximális értéke függ az érintkező felületek anyagi minőségétől, és egyenesen arányos a testeket összenyomó erővel. Ha a tolóerő nagyobb, mint a maximális tapadási súrlódás, a kocsi megindul, és ekkor a tapadási súrlódás helyett a csúszási súrlódás lép fel.

Kapcsolódó extrák

A harmonikus rezgőmozgás és a körmozgás kapcsolata

Az egyenletes körmozgást végző test merőleges vetülete harmonikus rezgőmozgást végez.

Az égi mechanika fejlődése

A jelenet a világegyetemről alkotott képünket befolyásoló csillagászok, fizikusok munkásságát foglalja össze.

A kerékpár fizikája

A kerékpár működésén keresztül megérthetünk jó néhány fizikai törvényszerűséget.

A súlytalanság

Az űrhajó pályája során állandó szabadesésben van.

Aerodinamikai felhajtóerő

Az aszimmetrikus profil miatt a szárnyakon nagy sebességű mozgás során felhajtóerő jön létre.

Hőlégballon

Olyan speciális léggömb, melynél a töltőgáz a felmelegített levegő.

Newton mozgástörvényei

Az animáció szemlélteti Sir Isaac Newton három mozgástörvényét, amelyek forradalmasították a fizikát.

Tengeralattjáró

A hajótest átlagsűrűségének változtatásával a hajó alámerülhet, vagy a felszínre emelkedhet.

Tengerjárás

A Hold gravitációs hatása miatt kialakul a tengerek árapályjelensége.

Torziós ingák

Torziós szál csavarodásával mérik valamely erőhatás nagyságát.

A Naprendszer, bolygópályák

A Nap körül 8 bolygó kering ellipszispályán.

Az atommodellek fejlődése

Az atom szerkezetéről alkotott felfogások, nézetek kialakulásának főbb állomásai napjainkig.

Kosárba helyezve!