A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Etán (C₂H₆)

Etán (C₂H₆)

A normális láncú alkánok homológsorának második tagja.

Kémia

Címkék

etán, etánmolekula, telített szénhidrogén, alkán, paraffin, homológ sor, konformáció, fedő állás, nyitott állás, normál láncú, telített kötés, földgáz, nyílt lánc, fűtés, térizoméria, szerves kémia, kémia

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Golyó és pálcika

Etán (C₂H₆)

etan

Adatok

Moláris tömeg: 30,07 g/mol

Olvadáspont: –183,2 °C

Forráspont: –88,6 °C

Relatív gőzsűrűség (levegő = 1): 1,05

Égéshő: –1561 kJ/mol

Tulajdonságok

Az etán színtelen, szagtalan, a levegőnél valamivel nagyobb sűrűségű gáz, mely vízben kevésbé, alkoholban és más szerves oldószerekben jól oldódik. Levegővel robbanóelegyet alkot. Fokozottan tűzveszélyes. Jellemző reakciója a szubsztitúció.

Előfordulás, előállítás

A természetben a földgázban és oldott állapotban a kőolajban fordul elő.

Felhasználás

Etén, acetaldehid, ecetsav előállítására és fűtésre használják fel.

Térkitöltés

Narráció

Kapcsolódó extrák

Alkánok

Az alkánok telített szénhidrogének, melyek homológ sorba rendezhetők.

Etén (etilén) (C₂H₄)

Az alk-1-ének homológsorának első tagja.

Etin (acetilén) (C₂H₂)

Az acetilén-szénhidrogének homológsorának első tagja.

Acetaldehid (etanal) (CH₃CHO)

Az aldehidek egyik képviselője, mely ipari szempontból jelentős alapanyag és köztes termék.

Acetamid (etánamid) (C₂H₅NO)

Fehér színű, szagtalan, kristályos anyag.

Benzol (C₆H₆)

A benzol az aromás vegyületek legegyszerűbb képviselője.

Bután (C₄H₁₀)

Az alkánok homológ sorának negyedik tagja.

Ecetsav (etánsav) (CH₃COOH)

Az etanol második oxidációs terméke.

Etánmolekula konformációi

Az etánmolekula a fedő, vagy a stabilabb nyitott konformációt veheti fel.

Etanol (etil-alkohol) (C₂H₅OH)

A legismertebb, élelmiszeripari szempontból is fontos alkohol.

Etil-acetát (C₄H₈O₂)

Az egyik legfontosabb észter, mely etil-alkohol és ecetsav reakciójában keletkezik.

Glikol (etán-1,2-diol) (C₂H₆O₂)

A legkisebb molekulájú kétértékű alkohol.

Politetrafluoretén, teflon (C₂F₄)n

Az egyik legismertebb polimerizációs műanyag.

Hexán (C₆H₁₄)

A normális szénláncú alkánok homológ sorának hatodik tagja.

Pentán (C₅H₁₂)

Az alkánok homológsorának ötödik tagja. Színtelen, éghető folyadék.

Propán (C₃H₈)

A normális szénláncú alkánok homológsorának harmadik tagja.

Kosárba helyezve!