A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Falu

Falu

A falu az első, ember alkotta településforma.

Földrajz

Címkék

falu, település, lakosság, társadalmi szolgáltatások, település szerkezete, felépítés, funkciók, lakóhely, társadalom, társadalomföldrajz, mezőgazdaság, földrajz, életmód

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Falu

 • focipálya
 • farm
 • szántóföld
 • legelő
 • településközpont

A falu az első, ember alkotta településforma. A települések kezdetben nem voltak állandó jellegűek, az emberek vándorló, gyűjtögető, vadászó életmódjához kötődtek. Ilyen településeket ma is találunk a fejlődő országokban. Az állandó lakóhelyek kialakulása a földművelés elterjedésével jöttek létre az ókorban. A falu azzal vált fejlettebb településformává, mint a nem állandó települések, hogy letelepedett életformát biztosított az embereknek.

A falvakban élők kezdetben leginkább mezőgazdasági jellegű tevékenységeket folytattak: földet műveltek, növényeket termesztettek, állatokat tenyésztettek. Napjainkra a fejlett országokban a mezőgazdasági tevékenységek aránya csökkenőben van, helyüket más, például turisztikai, bányászati, ipari funkciók veszik át.

A fejlett országokban falun az emberek többnyire kertes házakban laknak. Mezőgazdasággal ma már kevesen foglalkoznak, sokan nagyobb településekre járnak dolgozni. A legtöbb faluban van orvosi rendelő, iskola, posta, de több szolgáltatásért, például kórház, színház, bank a városba kell utazni.

Napjainkban a falvak lakosságának alakulására több folyamat is hatással van, a népesség – többnyire a kedvező munkalehetőségek miatt – a falvakból a városokba vándorol, ugyanakkor a városlakók egy része falvakba költözik, főként békésebb, természetközelibb életmódot keresve.

Településközpont

 • iskola
 • orvosi rendelő
 • vallási épület
 • polgármesteri hivatal
 • vegyesbolt
 • buszmegálló
 • művelődési ház
 • játszótér

Egyéb településtípusok

 • Óriásváros (Metropolis)
 • Nagyváros
 • Falu

Mindennapi szóhasználatunkban egy településen valamiféle lakott helyet értünk. A település egy meghatározott, az emberek által módosított természeti környezetben az emberkéz által alkotott létesítmények és az emberek együttesét foglalja magába. Tehát lakóhelyet biztosít egy embercsoportnak. De ezenkívül legalább még egy szerepkörrel rendelkezik, ami lehet gazdasági, társadalmi vagy infrastrukturális.

A településeket alaprajzuk, szerepkörük, népességszámuk és egymáshoz való kapcsolódásuk szerint csoportosíthatjuk. Méretük szerint megkülönböztethetjük a legkisebb falusi településeket, a városokat, a milliós nagyvárosokat és a több nagyvárost magában foglaló hatalmas óriásváros-hálózatokat.

Narráció

narr

Kapcsolódó extrák

Óriásváros (Metropolis)

Óriásvárosnak, más néven metropolisznak nevezzük az 1 millió főnél népesebb városokat.

Tanya- és falutípusok

A tanyák és falvak szerkezete, illetve sűrűsége nagy mértékben függ a terület természetföldrajzi adottságaitól.

Afrikai falu (Szudán)

A természeti viszonyokhoz jól alkalmazkodó afrikai falvak hű tükrei az adott törzs kultúrájának is.

Nagyváros

A nagyváros központi tevékenységeket ellátó településforma.

Oázis

Az oázisok sivatagok, félsivatagok vízzel ellátott területein alakulnak ki.

Szalagtelkes falu (részlet)

A völgyekbe épült települések telkei az egymás mellett sorakozó házak mögött, hosszan elnyúlva helyezkednek el.

Földművelési technikák

A földművelési technikák a középkorban és az újkorban (is) az emberi civilizációval együtt fejlődtek.

Haszonnövények és haszonállatok őshazája

Haszonnövényeink és -állataink a föld legkülönbözőbb részeiről származnak.

Kosárba helyezve!