A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Földrajzi érdekességek – Természetföldrajz

Földrajzi érdekességek – Természetföldrajz

A természetföldrajz témakörén belül számos érdekességgel találkozhatunk.

Földrajz

Címkék

természetföldrajz, érdekesség, gömbhéj, szárazföld, óceán, évszak, bioszféra, hidroszféra, sztratoszféra, légkör, víz, édesvízi, sós víz, szuperkontinens, évszakok váltakozása, övezetesség, forró övezet, mérsékelt öv, hideg övezet, földgömb, Föld, világtérkép, térkép, Országok, határ, természet, földrajz

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • A Föld felszínének mekkora részét foglalják el óceánok?
 • A Ráktérítő melyik féltekén található?
 • A Baktérítő melyik féltekén található?
 • A Föld felszínének mekkora részét foglalják el szárazföldek?
 • A vízburok tömege a Föld össztömegének mekkora része?
 • Az atmoszféra tömege a Föld össztömegének mekkora része?
 • A bioszféra tömege a Föld össztömegének mekkora része?
 • Igaz-e az állítás?\nA légkör tömege a Föld össztömegének egy milliomod része.
 • Igaz-e az állítás?\nA vízburok tömege a Föld össztömegének egy milliomod része.
 • Igaz-e az állítás?\nA bioszféra tömege a Föld össztömegének egy milliomod része.
 • Igaz-e az állítás?\nA vízburok tömege a Föld össztömegének egy hatezred része.
 • Igaz-e az állítás?\nAz édesvizek tömege a vízburok össztömegének 20%-a.
 • Igaz-e az állítás?\nAz elérhető édesvizek tömege a vízburok össztömegének 1%-a.
 • Igaz-e az állítás?\nA Föld felszínének felét foglalják el az óceánok.
 • Igaz-e az állítás?\nA Föld minden pontjának van ellentétes pontja.
 • Igaz-e az állítás?\nAz ellentétes pontok 50%-ban esnek óceáni és 50%-ban szárazföldi területre.
 • Igaz-e az állítás?\nAz ellentétes pontok szélességi foka megegyezik.
 • Igaz-e az állítás?\nAz ellentétes pontok hosszúsági foka megegyezik.
 • Igaz-e az állítás?\nA Ráktérítő környékén sok csapadék hullik az év folyamán.
 • Igaz-e az állítás?\nA Baktérítő környékén kevés csapadék hullik az év folyamán.
 • Az édesvizek hány százaléka van fagyott állapotban?
 • Az édesvizek hány százalékát teszik ki a felszín alatti vizek?
 • Az édesvizek hány százaléka található a felszíni vizekben (folyókban, tavakban)?
 • Hány hosszúsági fokban különböznek az ellentétes pontok?
 • Hány szélességi fokban különböznek az ellentétes pontok?
 • A Földön hol nagy a növényborítottság az egész év folyamán?

Jelenetek

Gömbhéjak

 • atmoszféra tömege - A Föld össztömegének egy milliomod része.
 • vízburok tömege - A Föld össztömegének egy hatezred része.
 • bioszféra tömege - A Föld össztömegének egy milliárdod része.

A 4,6 milliárd éve kialakult izzó Ősföldön – fokozatos lehűlés során és a forgás hatására – a szilárd, a légnemű és a folyékony anyagok egymástól elkülönültek és sűrűség szerint gömbhéjakba, más néven geoszférákba rendeződtek.
A gömbhéjakat külső, illetve belső gömbhéjakra osztjuk fel. A külső gömbhéjak a levegőburok, más néven atmoszféra, az életöv, azaz a bioszféra és a vízburok, vagyis a hidroszféra. A belső gömbhéjak pedig a földkéreg, a földköpeny és a földmag.

A külső gömbhéjak tömege a Föld össztömegéhez képest meglepően kicsi: a hidroszféra 1,4 x 10²¹ kg, a légkör 5,1 x 10¹⁸ kg, a bioszféra tömege (4 x 10¹⁵ kg) pedig a Föld tömegének (5,974 x 10²⁴ kg) csupán egy milliárdod része.

Föld vízkészlete

 • vízburok tömege - A Föld össztömegének 0,02%-a.
 • édesvizek össztömege - A vízburok össztömegének 3%-a.
 • elérhető édesvizek össztömege - A vízburok össztömegének 1%-a.
 • vízburok tömege - A Föld össztömegének 0,02%-a.
 • édesvizek össztömege - A vízburok össztömegének 3%-a.

A Föld össztömegéhez (5,974 x 10²⁴ kg) képest vízburka csekély tömegű: 1,4 x 10²¹ kg. A földi vízkészletek 97%-a az óceánokban található sós víz, az édesvízkészletek mindössze 3%-ot tesznek ki.
Az édesvízkészletek 69%-a a sarki jégtakarókban és a gleccserekben fagyott állapotban raktározódik. Felszín alatti vizeink teszik ki az édesvizek 30%-át. A tavakban, a mocsarakban és a folyókban pusztán a Föld összes édesvízkészletének 1%-a található.

Ellentétes pontok

Mi található a lábunk alatt, a Föld átellenben lévő pontján? Egy ponttól húzzunk egy egyenest a Föld középpontján át és ahol ez az egyenes metszi a Föld ellentétes oldalát, az a jelenlegi helyzetünkkel ellentétes földi pont!

A Föld minden pontjának van ellentétes pontja. Az ellentétes pontok 180 hosszúsági fokban különböznek. Szélességi fokuk megegyezik, viszont míg egy pont például az északi szélességen van, addig az ellentétes pontja a délin.

Az ellentétes pontok az esetek nagy részében óceáni területekre esnek. A Föld területének 5%-át kitevő földterületnek van csak másik földterületen az ellentétes pontja.

Szárazföldek – óceánok

 • szárazföld: 1/3
 • óceán: 2/3
 • Észak-Amerika
 • Dél-Amerika
 • Afrika
 • Európa
 • Ázsia
 • India
 • Antarktisz
 • Ausztrália

Ha a Föld jelenlegi kontinensei egy egységes szuperkontinenssé állnának össze, akkor szembetűnő, hogy míg az óceánok a Föld területének ⅔-át elfoglalják, addig a szárazföldeknek ⅓-nyi rész jut.

A földtörténet során a szuperkontinenst Pangeának nevezik, amely a késő óidő és korai középidőben létezett. Pangeát egységes óceán, a Panthalassza vette körbe. Kb. 300 millió évtől forrtak egybe a kontinensek és kb. 200 millió éve kezdett a Pangea feldarabolódni és alakultak ki a jelenlegi kontinensek.

Évszakok

 • január
 • február
 • március
 • április
 • május
 • június
 • július
 • augusztus
 • szeptember
 • október
 • november
 • december
 • Északi-sark
 • Északi sarkkör
 • Ráktérítő
 • Egyenlítő
 • Baktérítő
 • Déli sarkkör
 • Déli-sark
 • forró övezet - A Ráktérítő és a Baktérítő között helyezkedik el. A Föld összterületének 40%-a. A legnagyobb hőmennyiséget kapja a Napból. Az Egyenlítő vidékén az állandó felszálló légáramlások következtében bőséges a csapadék. Az állandó leszálló légáramlások övében, azaz a térítőknél száraz, sivatagi az éghajlat.
 • északi mérsékelt övezet - A Ráktérítő és az északi sarkkör között helyezkedik el. A Föld összterületének 25%-a. Négy évszak váltja egymást. Az évi középhőmérséklet tág határok között mozog.
 • déli mérsékelt övezet - A Baktérítő és a déli sarkkör között helyezkedik el. A Föld összterületének 25%-a. Négy évszak váltja egymást. Az évi középhőmérséklet tág határok között mozog.
 • északi hideg övezet - Az északi sarkkör és az Északi-sark között helyezkedik el. A Föld összterületének 5%-a. Itt a legkisebb a napsugarak hajlásszöge, tehát a felmelegedés is.
 • déli hideg övezet - A déli sarkkör és a Déli-sark között helyezkedik el. A Föld összterületének 5%-a. Itt a legkisebb a napsugarak hajlásszöge, tehát a felmelegedés is.

Az ember életét nagyban befolyásolják az évszakok, és ebből adódóan környezete növényborítottságának váltakozása. Ezért érdekes látnunk a vegetáció évszakonkénti alakulását. Minél zöldebb a térképi ábrázolás, annál sűrűbb a zöld növényzet. A sárgás-barnás részek kevesebb vegetációval rendelkeznek.

Nyilvánvaló, hogy az Egyenlítő környékén egész évben nagy a növényborítottság, hiszen a magas átlaghőmérséklet, a napsütéses órák száma és a felszálló légáramlások következtében bőséges a csapadék. Az állandó leszálló légáramlások övében, azaz a térítőknél száraz, sivatagi az éghajlat, vegetációja csekély. A térítők és a sarkkörök között a növény-, valamint hóval borítottság az évszakok függvényében változik.

Kapcsolódó extrák

A Föld

Földünk oxigéntartalmú légkörrel és szilárd kéreggel rendelkező kőzetbolygó.

A földrészek és az óceánok

Földünkön a szárazföld kontinensekre tagolódik, melyek között óceánok terülnek el.

A kontinensek vándorlása

A földtörténet során a kontinensek vándoroltak. Ez a folyamat jelenleg is zajlik.

A világ országai

Az animáció segítségével megismerhetjük a világ országait, fővárosokat és az országok zászlaját.

Az évszakok váltakozása (középfok)

A Föld forgástengelyének ferdesége miatt a napsugarak hajlásszöge az év során változik.

Földgömb

A földgömb különböző háromdimenziós nézetekkel.

Földrajzi érdekességek – Csillagászat

Naprendszerünk számos érdekességgel szolgál a számunkra.

Földrajzi érdekességek – Társadalom

Földünkön számos, a társadalomhoz köthető érdekességgel találkozhatunk.

Földszerkezet (középfok)

A Föld több, gömbhéjszerűen elrendeződő rétegből épül fel.

Miből áll az emberi test?

Jelenetünk az emberi test összetevőit mutatja be.

Övezetesség

Bolygónkon földrajzi, éghajlati és ezzel összefüggésben növényzeti övezetesség figyelhető meg.

Tengerek, öblök

Az animáció a Föld főbb tengereit és tengeröbleit foglalja össze.

Tengerfenék-térkép

A tengerfenéken jól megfigyelhetőek a kőzetlemezek határai.

Kosárba helyezve!