A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Gaugamélai csata (Kr. e. 331)

Gaugamélai csata (Kr. e. 331)

A taktikai mesterműnek tartott csatában Nagy Sándor döntő győzelmet aratott a perzsák felett.

Történelem

Címkék

gaugamélai csata, Nagy Sándor, III. Alexandrosz, III. Dareiosz, Kr. e. 331, Gaugaméla, Makedón Birodalom, Perzsa Birodalom, perzsák, makedónok, hellének, falanx, hopliták, íjászok, harci szekerek, hetairoszok, gyalogság, lovasság, Bésszosz, Parmenión, Mazeosz, harci elefántok, Kr. e. 4. század, hadjárat, csata, hadtörténet, stratégia, taktika, történelem, ókor, Irak

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Gaugaméla

 • makedón-görög sereg
 • perzsa sereg

III. Alexandrosz Kr. e. 334-ben kezdte meg legendás hadjáratát, melynek célja a Perzsa Birodalom megdöntése volt.
A két haderő döntő összecsapása a Gaugaméla melletti sík terepen zajlott. A Nagy Sándor „taktikai mesterműveként” emlegetett ütközet az erőviszonyok ellenére makedón győzelemmel zárult. A Perzsa Birodalom sorsa megpecsételődött.

A perzsa uralkodó elmenekült a csatából, Alexandrosz pedig üldözőbe vette. Végül Besszosz, Baktria szatrapája halálosan megsebesítette III. Dareioszt. Alexandrosz a holttestet visszavitette Perszepoliszba, ahol legnagyobb ellensége királyhoz méltó temetést kapott. A gyilkos Besszosz viszont kegyetlen büntetésben részesült.

A makedón-görög sereg

 • védekező bal szárny (Parmenión)
 • ferde falanx
 • hátsó segédfalanx
 • támadó jobb szárny (Nagy Sándor és a hetairoszok)

A hetairoszok

Nagy Sándor győzelmeiben nagyon fontos szerepet játszottak a nehézlovasok. A „királyi társak” a makedón előkelők fiai voltak, igazi válogatott egység. Az ütközetekben mindig Alexandrosz személyes parancsnoksága alatt harcoltak.

A perzsa sereg

 • bal szárny (lovasság, Bésszosz)
 • harci szekerek (III. Dareiosz) és a harci elefántok
 • perzsa gyalogság
 • jobb szárny (lovasság, Mazeosz)

Az ókor tankjai

A harci elefántok alkalmazása a Kr. e. 2. évezredig nyúlik vissza. A perzsák feltehetően az indiaiaktól vették át ezt a taktikai elemet. Gaugamélánál 15 elefántot vetettek be a makedón sereg ellen. A csata előestéjén az ormányosok miatt maga Alexandrosz is áldozatot mutatott be Phobosznak (a félelem mitológiai megtestesítőjének).

A csata menete

 • védekező bal szárny
 • ferde falanx
 • hátsó segédfalanx
 • támadó jobb szárny
 • bal szárny
 • harci szekerek, harci elefántok
 • perzsa gyalogság
 • jobb szárny

A csata menete

1.szakasz

A makedón „ferde falanx” megindult a perzsa sereg felé, melynek harci szekerei és harci elefántjai kudarcot vallottak.

2.szakasz

A perzsa balszárny bekerítő hadmozdulata sem érte el a kívánt eredményt. Nagy Sándor a hetairoszokkal áttörte a perzsa arcvonal gyenge pontjait.

3.szakasz

A perzsák néhány egysége áttört a falanxon és eljutott a makedón táborba. A perzsa lovasság megtámadta a makedón balszárnyat.

4.szakasz

Nagy Sándor nehézlovassága hátba támadta a perzsa lovasságot. III. Dareiosz kocsihajtójának elvesztése után elmenekült a csatatérről.

Narráció

A csata menete

1.szakasz

A makedón „ferde falanx” megindult a perzsa sereg felé, melynek harci szekerei és harci elefántjai kudarcot vallottak.

2.szakasz

A perzsa balszárny bekerítő hadmozdulata sem érte el a kívánt eredményt. Nagy Sándor a hetairoszokkal áttörte a perzsa arcvonal gyenge pontjait.

3.szakasz

A perzsák néhány egysége áttört a falanxon és eljutott a makedón táborba. A perzsa lovasság megtámadta a makedón balszárnyat.

4.szakasz

Nagy Sándor nehézlovassága hátba támadta a perzsa lovasságot. III. Dareiosz kocsihajtójának elvesztése után elmenekült a csatatérről.

Kapcsolódó extrák

Ókori római ostromgépek

A hódító rómaiak hatékonyan alkalmazták az erődített helyek ostromára kifejlesztett...

Knósszoszi palota (Kr. e. 2. évezred)

Kréta szigetének legnagyobb bronzkori épületegyüttese feltehetően a minószi kultúra...

Arkhimédész haditalálmányai (Kr. e. 3. század)

Az ókor egyik legzseniáisabb görög tudósa hadi jellegű találmányaival is maradandót alkotott.

Alesia (Franciaország, Kr. e. 1. század)

A Vercingetorix által védett gall várost Kr. e. 52-ben vették ostrom alá Julius Caesar...

Utazás a Gutenberg-galaxisban

Az emberi írás történetét követheted végig a tananyag segítségével.

Masszáda

Az egyetlen gigantikus, széles sziklára épült Masszáda erődje a zsidó hazaszeretet...

Egyiptomi piramisok (Gíza, Kr. e. 26. század)

A gízai piramisok az egyetlenek, melyek az ókori világ csodái közül még ma is láthatók.

Zámai csata (Kr. e. 202)

Az Afrikában, a második pun háború során vívott csatában Scipio római serege döntő...

Kosárba helyezve!