A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Görög és makedón falanx

Görög és makedón falanx

Az ókori Hellászban kialakult falanx a nehéz fegyverzetű gyalogság hadrendje, illetve alapegysége volt.

Történelem

Címkék

falanx, nehézfegyverzet, hadviselés, hoplita, Makedón Birodalom, görög, makedón, fegyver, Philipposz, katona, kopja, dorü, háború, csata, harcászat, gyalogság, hadrend, kard, pajzs, páncél, hadsereg, Hellász, mellvért, közelharc, bukósisak, ókor

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Hoplita

Görög falanx

Görög falanx oldalról

Makedón katona

Makedón falanx

Makedón falanx oldalról

Animáció

Narráció

A görög eredetű falanx szó jelentése: csoport, közösség. Harcászati kifejezésként a több sor mélységű, nehézfegyverzetű gyalogosokból álló hadrendre vonatkozik.
Bár a tudósok egy része görög találmánynak tekinti, bizonyos források szerint más népeknél is megjelent e sajátos hadrend alkalmazása, már a klasszikus görög kor előtt is.
Annyi azonban bizonyos, hogy a falanxban történő hadviselést a görögök emelték mesteri szintre.

Nehézgyalogosaik, a hopliták legfőbb fegyvere a 2-3 méter hosszú döfőlándzsa, a dorü volt, melyet jobb kezükben fogtak. Emellett még egy rövid karddal is rendelkeztek.A bal kezükben tartott pajzzsal testük bal oldalát és bal oldali társukat védték. Emellett sisakot, és testük bizonyos részein páncélt is viseltek.

A falanx hossza és mélysége a hadsereg létszámán túl a terepviszonyoktól is függött. Jellemző volt a nyolc sor mélységű hadrend. A falanx számos legendás ütközetben vezette sikerre a görögöket.

A makedón hadseregben II. Philipposz király vezette be a falanx alkalmazását, melyet a korábbi nehézgyalogságból szerveztek meg. A makedón falanx kisebb egységekből, szüntagmákból épült fel. Ezek 16 darab, 16 harcos által alkotott sorból álltak.

A 256 katona jelentősen hosszabb lándzsával rendelkezett, mint a görög hopliták, ugyanis egy-egy makedón szarissza hossza 4-6 méter volt.

Az első sorokban levő katonák vízszintesen, illetve ferdén előre, a 6. sortól kezdve pedig már függőlegesen tartották a lándzsákat.

Kapcsolódó extrák

Görög hoplita (Kr. e. 5. század)

Ókori hellén nehézfegyverzetű gyalogos katona.

Makedón katona (Kr. e. 4. század)

Az ókori Makedón Királyság katonái messze földön rettegett harcosoknak számítottak.

Isszoszi csata (Kr. e. 333)

A csatában Nagy Sándor makedón serege megsemmisítő vereséget mért III. Dareiosz túlerőben levő perzsa seregére.

Marathóni csata (Kr. e. 490)

Az athéni hopliták perzsák felett aratott fényes győzelmének emlékét a marathóni futás legendája is megőrizte.

Arkhimédész haditalálmányai (Kr. e. 3. század)

Az ókor egyik legzseniáisabb görög tudósa hadi jellegű találmányaival is maradandót alkotott.

Az ókori római gyalogság harci taktikái

Az ókori Római Birodalom felkészült legionáriusai mesteri szintre emelték a stratégiát.

Diera (ókori hadihajó)

A diera jellegzetes döfőorral ellátott, két evezősoros, vitorlás hadihajótípus volt, melyet több ókori nép is használt.

Gaugamélai csata (Kr. e. 331)

A taktikai mesterműnek tartott csatában Nagy Sándor döntő győzelmet aratott a perzsák felett.

Makedón ostromtorony (Kr. e. 4. század)

Nagy Sándor hadserege e technikai eszköz segítségével eredményesen ostromolt erődített helyeket is.

Makedónia (Makedón Birodalom)

A legendás uralkodó és hadvezér, Nagy Sándor hatalmas birodalmat hozott létre.

Ókori indiai harci elefánt

Az indiaiak számos csatában hatékonyan alkalmazták az "ókori tankokat", a harci elefántokat.

Perzsa hajóhíd (Kr. e. 5. század)

I. Dareiosz és Xerxész is hajóhidat építtetett a Boszporuszon hatalmas serege számára.

Perzsa harcos (Kr. e. 5. század)

Az ókori perzsa hadsereg rettegett tagjai voltak a kiváló íjászok.

Perzsa uralkodó (Kr. e. 5. század)

Az ókori perzsa nagykirályok birodalmuk nagysága és kincstáruk gazdagsága miatt váltak híressé.

Római katona (Kr. e. 1. század)

Az ókori Római Birodalom hadseregének zsoldoskatonái kiválóan képzettek és jól felszereltek voltak.

Szalamiszi csata (Kr. e. 480)

A görög flotta kiváló taktikájának, illetve hajói gyorsaságának és fordulékonyságának köszönhette a sikert.

Thermopülai csata (Kr. e. 480)

A görög–perzsa háborúk idején vívott csata Leónidasz király spártai katonáinak hősies önfeláldozásáról vált híressé.

Trójai faló

Homérosz hőskölteménye szerint Odüsszeusz csele okozta Trója városának vesztét.

Kosárba helyezve!