A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Huszita szekérvár

Huszita szekérvár

A harci szekerek alkalmazását a cseh husziták mesteri szintre emelték a 15. században.

Történelem

Címkék

huszita, huszitizmus, szekérvár, harci szekér, Husz János, cseh, ágyú, tüzérség, Cseh Királyság, erődítmény, katona, középkor, történelem, hadtörténet, hadviselés, harcászat, háború, fegyver, gyalogság, Európa, Közép-Európa, 15. század

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Milyen származású volt Husz János?
 • Ki alapította a huszita vallási mozgalmat?
 • Melyik században alakult ki a huszita mozgalom?
 • Hol ítélték el Husz Jánost?
 • Hogyan végezték ki Husz Jánost?
 • Melyik német-római császár volt Husz János kortársa?
 • Melyik évben halt meg Husz János?
 • Melyik későbbi eseménysorozat fontos előfutára volt a huszitizmus?
 • Igaz-e az állítás?\nA huszitákat Európa legkiválóbb katonáinak tartották a 15. század közepén.
 • Általában hogyan erősítették egymáshoz a szekereket a husziták?
 • Melyik alak volt jellemző a huszita szekérvárakra?
 • Melyik alak volt jellemző a huszita szekérvárakra?
 • Melyik eszköz NEM tartozott a husziták jellegzetes fegyverei közé?
 • Melyik eszköz NEM tartozott a husziták jellegzetes fegyverei közé?
 • Milyen típusú fegyver a harci cséphadaró?
 • Igaz-e az állítás?\nA husziták nem használtak lőfegyvereket.
 • Melyik NEM volt fontos eleme a huszita hadviselés hatékonyságának?
 • Igaz-e az állítás?\nA huszita hadviselés elemeit több ország is átvette a saját hadseregébe.
 • Melyik nép korabeli haderejére NEM jellemző a szekérvárak alkalmazása?
 • Hány főből állt általában egy harci szekér személyzete?
 • Európa melyik részén terjedtek el leginkább a huszita hadviselés fő elemei?
 • Milyen eszköz volt a pavéze?
 • Mi volt a különleges, nagy méretű állópajzs neve?
 • Melyik volt a nagyobb létszámú egy átlagos huszita seregben?
 • Milyen fegyverrel NEM rendelkeztek a huszita harci szekéren küzdő katonák?

Jelenetek

Kapcsolódó extrák

Hunyadi Mátyás seregében (gyalogosok)

I. Mátyás kiváló zsoldosseregének egyik fő alkotóelemét a gyalogosok jelentették.

Hajóágyú (17. század)

Szárazföldi térhódításukat követően az ágyúk megjelentek a tengeri hadviselésben is.

Hunyadi Mátyás seregében (lovas katonák)

I. Mátyás seregének páncélos lovasai igen komoly haderőt képviseltek a korabeli harcmezőkön.

Kozák katona (17. század)

Az ukrán sztyeppén kialakuló kozákság férfitagjai ütőképes irreguláris haderőt képeztek a 17. században.

Muhi csata (1241. április 11–12.)

A számos hibás döntés ahhoz vezetett, hogy a magyar király súlyos vereséget szenvedett a tatár hadtól.

Szláv harcosok

A szláv népek harcosait nagy tisztelet övezte a középkori Európában.

Szláv népek

A három nagy csoportba sorolható szláv népek nagy része ma 14 európai országban él.

A varasdi vár (16. század)

A Horvátországban álló, nagyszerűen gondozott vár méltó őrzője a dicső évszázadok emlékeinek.

Ágyú működése (18. század)

Az újkori tűzfegyverek fontos darabja volt a szárazföldön és vízen is használható ágyú.

Fedett harci szekér, Leonardo da Vinci találmánya

Leonardo a biztonság, a mozgathatóság és a nagy tűzerő problematikájára adott választ tervrajzával.

Gyulai vár (16. század)

A Fehér-Körös árterületén emelt különleges téglavár legrégebbi részei feltehetően a 14. század végén épültek.

Középkori lovag

A lovagok a középkor katonáskodó, lovas, páncélos hűbéresei voltak.

Szabolcsi földvár

A honfoglaló magyar törzsek egyikének vezéri szálláshelye volt a hatalmas, háromszög alaprajzú erődítmény.

A középkori keresztény egyház hierarchiája (11. század)

A jelenet a középkori nyugati keresztény egyház hierarchikus szerkezetét mutatja be.

Címerterem

A középkori várak egyik legfontosabb helyisége a jellegzetes berendezésű és díszítésű lovagterem volt.

Kosárba helyezve!