A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Huszita szekérvár

Huszita szekérvár

A harci szekerek alkalmazását a cseh husziták mesteri szintre emelték a 15. században.

Történelem

Címkék

huszita, huszitizmus, szekérvár, harci szekér, Husz János, cseh, ágyú, tüzérség, Cseh Királyság, erődítmény, katona, középkor, történelem, hadtörténet, hadviselés, harcászat, háború, fegyver, gyalogság, Európa, Közép-Európa, 15. század

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Milyen származású volt Husz János?
 • Ki alapította a huszita vallási mozgalmat?
 • Melyik században alakult ki a huszita mozgalom?
 • Hol ítélték el Husz Jánost?
 • Hogyan végezték ki Husz Jánost?
 • Melyik német-római császár volt Husz János kortársa?
 • Melyik évben halt meg Husz János?
 • Melyik későbbi eseménysorozat fontos előfutára volt a huszitizmus?
 • Igaz-e az állítás?\nA huszitákat Európa legkiválóbb katonáinak tartották a 15. század közepén.
 • Általában hogyan erősítették egymáshoz a szekereket a husziták?
 • Melyik alak volt jellemző a huszita szekérvárakra?
 • Melyik alak volt jellemző a huszita szekérvárakra?
 • Melyik eszköz NEM tartozott a husziták jellegzetes fegyverei közé?
 • Melyik eszköz NEM tartozott a husziták jellegzetes fegyverei közé?
 • Milyen típusú fegyver a harci cséphadaró?
 • Igaz-e az állítás?\nA husziták nem használtak lőfegyvereket.
 • Melyik NEM volt fontos eleme a huszita hadviselés hatékonyságának?
 • Igaz-e az állítás?\nA huszita hadviselés elemeit több ország is átvette a saját hadseregébe.
 • Melyik nép korabeli haderejére NEM jellemző a szekérvárak alkalmazása?
 • Hány főből állt általában egy harci szekér személyzete?
 • Európa melyik részén terjedtek el leginkább a huszita hadviselés fő elemei?
 • Milyen eszköz volt a pavéze?
 • Mi volt a különleges, nagy méretű állópajzs neve?
 • Melyik volt a nagyobb létszámú egy átlagos huszita seregben?
 • Milyen fegyverrel NEM rendelkeztek a huszita harci szekéren küzdő katonák?

Jelenetek

Szekérvár

 • összeláncolt harci szekerek
 • málhás szekér
 • ágyú
 • sátrak
 • palánk

Bár a harci szekerek már az ókorban is léteztek, a középkori husziták emelték mesteri szintre azok harctéri alkalmazását.
A 15. századi Csehországban megjelenő harci kultúra a szekerek között harcoló gyalogság és a tüzérség alkalmazását helyezte előtérbe. Bár könnyű fegyverzetű lovasságuk kisebb létszámú volt, mégis hatékony támogató fegyvernemnek bizonyult a szekérharcászatban.
A szekerekből kialakított táborok általában négyzet vagy kör alaprajzúak voltak. A szekereket láncokkal egymáshoz erősítették, kerekeiket rögzítették. (Ha sokáig időztek egy adott helyen, akkor a védvonalat árokkal és sánccal is megerősítették.) A tábor belső, védett részén alakították ki a sátrakat, valamint ott tárolták a felszerelést szállító málhás szekereket is.
A husziták sikert sikerre halmoztak a hadszíntereken. Stratégiájuk mintául szolgált a korabeli hadseregeknek. Nem csak a környező kelet-közép-európai területek (pl. Ausztria, Magyarország, Lengyelország) alkalmazták előszeretettel a cseh szekérharcászat újításait. Feljegyzések tanúskodnak róla, hogy e sajátos harci kultúra még az Oszmán Birodalom hadseregére is jelentős hatást gyakorolt.

Harci szekér

 • pajzsok
 • feljáró
 • fegyverek
 • tartórúd
 • kőtartó láda
 • lőrés
 • vastag deszkák

A huszita hadseregek legjellemzőbb vonása kétségkívül a harci szekerek alkalmazása volt.
A hadsereg legkisebb szervezeti egységének számító szekér legénysége feladattól függően változott, de általában 10-20 főből állt. Voltak közöttük lőfegyverekkel (pl. puska, számszeríj) és egyéb kézifegyverekkel (pl. kard, harci cséphadaró, lándzsa) ellátott katonák, pajzsosok és hajtók is.
A szekereket a tábor kialakításakor láncok segítségével egymáshoz erősítették. A felhajtható, lőrésekkel ellátott palánk a harci szekéren levő katonák védelmét volt hivatott biztosítani.

Fegyverek

 • buzogány - Nyélből és a hozzá erősített fejből álló zúzófegyver. A középkor egyik meghatározó hidegfegyvere volt.
 • alabárd - Vágásra és szúrásra is alkalmas, hosszú nyélre erősített hidegfegyver. Sok változata alakult ki.
 • lándzsa
 • harci cséphadaró - A zúzófegyverek (ütő-sújtó fegyverek) közé tartozó eszköz. Egy hosszú nyélből és a lánccal hozzákapcsolt hengeres testből (vagy buzogányfejből) állt. Láncos buzogánynak is tekinthető hidegfegyver. A huszita háborúk idején terjedt el.
 • számszeríj - A hideg lőfegyverek közé tartozó eszköz. Gyakorlatilag egy nyélre erősített íj, mechanikus szerkezettel ellátva. Népies neve: nyílpuska.
 • puska - A meleg lőfegyverek (tűzfegyverek) közé tartozó eszköz. Számos változata alakult ki. Ez a típus egy fanyélből és az arra erősített vascsőből állt. Használat közben általában ráhelyezték valamire. A stabilitást az alsó részén kialakított tüske biztosította.
 • balta
 • tőr

Ágyú

 • ágyúcső
 • ágyútalp
 • kerék

Huszita

 • puska - A meleg lőfegyverek (tűzfegyverek) közé tartozó eszköz. Számos változata alakult ki. Ez a típus egy fanyélből és az arra erősített vascsőből állt. Használat közben általában ráhelyezték valamire. A stabilitást az alsó részén kialakított tüske biztosította.
 • lőportartó
 • pajzs - Nagy méretű, az egész testet védő állópajzs. A pavéze nevet származási helyéről, a híres pajzsgyártó itáliai városról, Paviáról kapta. A gyalogság népszerű védekező fegyvere volt. Jellegzetes alakját a közepén függőlegesen kialakított boltozatnak (gerincnek) köszönhette.
 • táska
 • kulacs
 • kard

Huszita terület

Huszitáknak nevezzük a Husz János által elindított, a reformáció fontos előfutárának tekinthető vallási mozgalom követőit.
Husz János egy cseh származású pap volt. A prágai egyetemen tanult, melynek később tanára (majd dékánja és rektora) lett.
Papi és tanári minőségében is hirdette újszerű tanait, melyek alapjait az angol teológus, John Wycliffe gondolatai képezték. A huszitizmust kezdetben még a cseh világi és egyházi vezetők is támogatták.
Ám később a pápa szembefordult Husszal, akit egyházi átokkal sújtott és kiközösített. A reformátor a német-római császár, Luxemburgi Zsigmond menlevelével érkezett a konstanzi zsinatra. Ám ott előbb bebörtönözték, majd elítélték és 1415 júliusában máglyán megégették.
Bár halála után az általa elindított mozgalom több részre szakadt, követői még hosszú évekig folytatták fegyveres küzdelmüket az egyházi és világi vezetőkkel szemben (huszita háborúk).

Animáció

 • pajzsok
 • feljáró
 • fegyverek
 • tartórúd
 • kőtartó láda
 • lőrés
 • vastag deszkák

Narráció

A 15. században egy különleges harci kultúra jelent meg Európa szívében. A cseh származású vallási reformer, Husz János által elindított vallási mozgalom követői fegyveres harcot vívtak az egyházi és a világi vezetőkkel szemben.
A huszita háborúk egyik legfontosabb sajátossága a harci szekerek mesteri alkalmazása volt. A négyzet vagy kör alakban egymáshoz erősített szekerekből egy erődítményt alakítottak ki.
A szekérvárban küzdő gyalogság és tüzérség jelentette a két fő fegyvernemet.
Az újfajta hadviselés rendkívül hatékonynak és sikeresnek bizonyult. Számos ország átvette saját hadseregébe a husziták újításait.

Kapcsolódó extrák

Hunyadi Mátyás seregében (gyalogosok)

I. Mátyás kiváló zsoldosseregének egyik fő alkotóelemét a gyalogosok jelentették.

Hajóágyú (17. század)

Szárazföldi térhódításukat követően az ágyúk megjelentek a tengeri hadviselésben is.

Hunyadi Mátyás seregében (lovas katonák)

I. Mátyás seregének páncélos lovasai igen komoly haderőt képviseltek a korabeli harcmezőkön.

Kozák katona (17. század)

Az ukrán sztyeppén kialakuló kozákság férfitagjai ütőképes irreguláris haderőt képeztek a 17. században.

Muhi csata (1241. április 11–12.)

A számos hibás döntés ahhoz vezetett, hogy a magyar király súlyos vereséget szenvedett a tatár hadtól.

Szláv harcosok

A szláv népek harcosait nagy tisztelet övezte a középkori Európában.

Szláv népek

A három nagy csoportba sorolható szláv népek nagy része ma 14 európai országban él.

A varasdi vár (16. század)

A Horvátországban álló, nagyszerűen gondozott vár méltó őrzője a dicső évszázadok emlékeinek.

Ágyú működése (18. század)

Az újkori tűzfegyverek fontos darabja volt a szárazföldön és vízen is használható ágyú.

Fedett harci szekér, Leonardo da Vinci találmánya

Leonardo a biztonság, a mozgathatóság és a nagy tűzerő problematikájára adott választ tervrajzával.

Gyulai vár (16. század)

A Fehér-Körös árterületén emelt különleges téglavár legrégebbi részei feltehetően a 14. század végén épültek.

Középkori lovag

A lovagok a középkor katonáskodó, lovas, páncélos hűbéresei voltak.

Szabolcsi földvár

A honfoglaló magyar törzsek egyikének vezéri szálláshelye volt a hatalmas, háromszög alaprajzú erődítmény.

A középkori keresztény egyház hierarchiája (11. század)

A jelenet a középkori nyugati keresztény egyház hierarchikus szerkezetét mutatja be.

Címerterem

A középkori várak egyik legfontosabb helyisége a jellegzetes berendezésű és díszítésű lovagterem volt.

Kosárba helyezve!