A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Ideális gázok pVT-diagramja

Ideális gázok pVT-diagramja

Az ideális gázok nyomása, térfogata és hőmérséklete közötti kapcsolatot az egyesített gáztörvény adja meg.

Fizika

Címkék

pVT-diagram, ideális gáz, gáztörvény, Boyle-Mariotte-törvény, Gay-Lussac I. törvénye, Gay-Lussac II. törvénye, állapotfelület, izochor állapotváltozás, izoterm állapotváltozás, izobár állapotváltozás, állapothatározó, állapotjelző, hőtan, hőmérséklet, nyomás, térfogat, gáz, hőmérséklet-változás, térfogati hőtágulás, fizikai tulajdonság, fizika, fizikai

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

pVT diagram

 • p - Nyomás
 • V - Térfogat
 • T - Hőmérséklet
 • p ₁
 • p ₂
 • p ₃
 • p ₄
 • T ₁
 • T ₂
 • T ₃
 • T ₄
 • V ₁
 • V ₂
 • V ₃
 • V ₄

Állandó hőmérséklet

 • p - Nyomás
 • V - Térfogat
 • T = állandó

A pVT diagramba a T tengely felől belenézve síkbeli pV diagramot kapunk, ami a nyomás és a térfogat összefüggését adja meg állandó hőmérsékleten.

Ha a gázt állandó hőmérsékleten tartva összenyomjuk, nyomása nő. Ehhez biztosítani kell, hogy összenyomáskor a gáz hőt adjon le, táguláskor pedig hőt vegyen fel.

Ezt az állapotváltozást a Boyle–Mariotte-törvény írja le, amely szerint állandó hőmérsékleten az adott mennyiségű ideális gáz nyomása fordítottan arányos a térfogatával.

A változás az egyes hőmérséklet-értékekhez tartozó izotermák mentén történik.

Állandó térfogat

 • p - Nyomás
 • V = állandó
 • T - Hőmérséklet

A pVT diagramba a V tengely felől belenézve síkbeli pT diagramot kapunk, ami a nyomás és a hőmérséklet összefüggését adja meg állandó térfogaton.

Ha a gázt állandó térfogaton tartva melegítjük, nyomása nő. Ezt Gay-Lussac második törvénye írja le, amely kimondja, hogy állandó térfogaton az adott mennyiségű ideális gáz nyomása egyenes arányban áll a hőmérsékletével. A változás az egyes térfogat-értékekhez tartozó izochorok mentén történik.

Állandó nyomás

 • p = állandó
 • V - Térfogat
 • T - Hőmérséklet

A pVT diagramba a p tengely felől belenézve síkbeli VT diagramot kapunk, ami a hőmérséklet és a térfogat összefüggését adja meg állandó nyomáson.

Ha a gázt állandó nyomáson melegítjük, térfogata nő. Ezt az állapotváltozást Gay-Lussac első törvénye írja le, amely kimondja, hogy állandó nyomáson az adott mennyiségű ideális gáz térfogata egyenes arányban áll a hőmérsékletével. A változás az egyes nyomásértékekhez tartozó izobárok mentén történik.

Állapotfelület

Adott anyagmennyiségű ideális gáz nyomásának, térfogatának és hőmérsékletének összefüggését egy háromdimenziós derékszögű koordináta-rendszerben ábrázolhatjuk. A lehetséges állapotok az állapotfelületet határozzák meg. Az ideális gázok azokban az állapotokban létezhetnek, amelyek ezen a felületen találhatók. Ezért ha a három állapothatározó közül kettőt ismerünk, akkor megadhatjuk a harmadikat is. Például a hőmérséklet és a nyomás ismeretében meghatározhatjuk a térfogatot.

Kapcsolódó extrák

Hogyan működik a hűtőgép?

Az animáció segítségével megismerhetjük a hűtőgép szerkezetét és működését.

Hogyan működik a légkondicionáló?

A légkondicionáló berendezés a belső térből hőt von el, amit a külső térben ad le.

Csillagmotor

A csillagmotort elsősorban repülőgépekben, helikopterekben használják.

Dízelmotor

E belsőégésű motor működési elvét Rudolf Diesel német mérnök szabadalmaztatta 1893-ban.

Kétütemű motor

A kétütemű motor olyan speciális belsőégésű motor, melynek működése két (munka)ütemből áll.

Négyütemű Otto-motor

Az animáció bemutatja a gépkocsikban leggyakrabban használt motortípus működését.

Stirling-motor (hőlégmotor)

A Stirling-motor különlegessége, hogy külső égésű motor: az égés a hengeren kívül történik, eltérően belső égésű motoroktól (pl. Otto-motor).

Wankel-motor

Forgódugattyús, nagy hatásfokkal működő motor.

Gejzír

A gejzír bizonyos időközönként szökőkútszerűen meleg vizet és gőzt lövell ki.

Halmazállapot-változások

A gáz, folyékony és szilárd halmazállapotok közötti átmenet a halmazállapot-változás.

Hőmérők

A hőmérséklet mérésére különböző hőmérőket használhatunk.

James Watt gőzgépe (18. század)

A skót mérnök által tökéletesített gőzgép sokféle alkalmazási lehetőségével forradalmasította a technikát.

Olvadás és fagyás

A vízmolekulák között a fagyás során hidrogénkötések alakulnak ki, és kristályos szerkezet jön létre.

Tengerek szintjei

A tenger környezeti tényezői, valamint élővilága a vízmélységgel változnak.

Hatszöges fémrács

A hatszöges (hexagonális) fémrácsot kialakító fémek ridegek, nehezen megmunkálhatóak.

Hidak hőtágulása

A hidak fémszerkezetének hossza a hőmérséklet függvényében változik.

Lapon középpontos kockarács

A lapon középpontos kockarács a fématomtörzsek legszorosabb illeszkedését teszi lehetővé.

Tércentrált kockarács

A térben középpontos kockarács a legkevésbé szoros illeszkedésű fémrács.

Kosárba helyezve!