Kerület- , terület-, felszín- és térfogatszámítás

Az animáció segítségével síkidomok kerület- és területszámításával és testek felszín- és térfogatszámításának módszerével ismerkedhetünk meg.

Kapcsolódó extrák

Geometriai transzformációk – tükrözés

Az animáció a síkon (egyenesre) és a térben (síkra) történő tükrözéseket szemlélteti.

Forgástestek (téglalapból)

Ha egy téglalapot az oldalegyenesei vagy a szimmetriatengelyei körül megforgatunk,...

Szögfelező szerkesztése

Filmünkben megszerkesztjük egy adott alfa szög szögfelezőjét.

Kocka hálója (feladatok)

A hat darab egybevágó négyzetből álló hálóból nem minden esetben hajtogatható kocka.

Egy egyenestől adott távolságra lévő pontok szerkesztése

Adott az e egyenes. Szerkesszünk olyan P pontot, amely az e egyenestől 2 cm távolságra van.

A testek csoportosítása 2.

Az animáció a térbeli testek csoportosítási lehetőségeit mutatja be konkrét példák...

Gömb felszíne (szemléltetés)

A gömb felületét (felszínét) a középpontjától pontosan sugárnyi távolságra levő térbeli...

A henger és a kúp térfogatának kapcsolata

Kísérletünkben azt igazoljuk, hogy a henger térfogata pont a kúp térfogatának háromszorosa.

Kosárba helyezve!