Kerület- , terület-, felszín- és térfogatszámítás

Az animáció segítségével síkidomok kerület- és területszámításával és testek felszín- és térfogatszámításának módszerével ismerkedhetünk meg.

Kapcsolódó extrák

Euler poliédertétele

A Leonhard Euler által megsejtett tétel a konvex poliéderek egyik alaptulajdonságáról szól.

Szakaszfelező merőleges szerkesztése

Szerkesszük meg egy 6 cm hosszúságú szakasz felezőmerőlegesét!

45 fokos szög szerkesztése

A 180 fokos szög felezésével 90 fokos szöget tudunk szerkeszteni. Ha ezt elfelezzük, akkor 45...

Merőleges szerkesztése az egyenes adott P pontjába

Szerkesszünk egy adott egyenes adott P pontjába merőleges egyenest!

Téglatest (feladatok)

A téglatest csúcsai segítségével egyértelműen azonosíthatók az élek, az átlók és a lapok.

Szabályos négyoldalú gúla

A négyzet alapú egyenes gúlát szabályos négyoldalú gúlának nevezzük.

Merőleges szerkesztése az egyenesre nem illeszkedő P pontból

Adott az e egyenes és a rá nem illeszkedő P pont. Szerkesszünk a P ponton átmenő, az e egyenesre...

Gömb felszíne (szemléltetés)

A gömb felületét (felszínét) a középpontjától pontosan sugárnyi távolságra levő térbeli...

Kosárba helyezve!