A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Közművek

Közművek

A gáz-, víz-, áram-, fűtés-, távközlési és szennyvízvezetékek rendszere.

Földrajz

Címkék

közművek, közműhálózat, vezeték, vízellátás, gázellátás, szennyvízelvezetés, távközlés, távfűtés, szolgáltatás, elektromos hálózat, elektromos áram, ivóvíz, földgáz, szennyvíz, forrásban levő víz, csapadék, fogyasztók, földrajz

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Közművek

Közművek: elosztó és gyűjtő vezetékrendszerek, valamint az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek kielégítik a fogyasztók vízellátással, szennyvízelvezetéssel, villamosenergia-ellátással, hőenergia- és gázellátással, távközléssel járó igényeit.

A törzsközművek nélkül a többszintes lakóépületekből álló települést közegészségügyi szempontból üzemeltetni nem lehet. Közéjük tartozik a központi vízellátás, a csapadék- és szennyvízelvezetés és a villamosenergia-ellátás.

A közművek létesítményei

A termelés létesítményei
Közműhálózat segítségével továbbítandó termékek előállítását, kezelését, szolgáltatásra való előkészítését és tárolását végzik.

A szolgáltatás létesítményei
Vezetékhálózatok és azok tartozékai (műtárgyak, berendezések, szerelvények), amelyek a termékek szétosztását végzik:
fővezetékek: nem kapcsolnak rá fogyasztót;
ellátó vezetékek: a fogyasztók közvetlen kiszol­gálására szolgálnak;
házi bekötővezetékek (és az azokon levő fogyasztásmérő berendezések).

A fogyasztás létesítményei
A szolgáltatást igénybevevők építési területein, illetve az épületen belüli vezetékek, berendezések és felszerelések.

A közművek működésének fázisai

1. Termelés és szolgáltatás előkészítése
Rendszerint egy közös vagy több, de azonos jellegű telephelyen folyik. A vízműveknél pl.
– a szolgáltatásra kerülő víz beszerzése, kitermelése;
– a nyers víznek a kezelőtelepre szállítása;
– a felhasználó minőségi követelményeinek megfelelő kezelése;
– a hálózati szállítást megindító gépház szívómedencéjéig való elvezetése.

2. Közműszolgáltatás
Az előállított termékek fogyasztókhoz juttatása a vezetékhálózaton keresztül.
A zavartalan szállításhoz megfelelő nyomásról kell gondoskodni, és szükség lehet a szállítási energia ismételt növelésére a hálózaton (hálózati átemelők, nyomásfokozók).
A csúcsigénybevételek kiegyenlítésére szolgáló tárolás is ebbe a fázisba tartozik.

3. Fogyasztói szolgáltatás
Az ellátó vagy tápvezeték hálózatból a szolgáltatásra kerülő terméket a felhasználókhoz juttatják:
– a szolgáltatás mennyiségének mérése;
– a közműdíjak számlázása, beszedése;
– a fogyasztói berendezések üzemképességének ellenőrzése ill. javítása.

A lakásban

Metszet

Animáció

  • elektromos kábel
  • távközlési kábel
  • szennyvízcsatorna
  • főgyűjtő csatorna (szennyvíz)
  • távfűtésvezeték
  • vízvezeték
  • gázvezeték

Narráció

A közmű fogalma alatt értjük az elosztó- és vezetékrendszereket, az ezzel kapcsolatos létesítményeket, amelyek a fogyasztókat látják el: ivóvízzel, elektromos árammal, energiával és gázzal, szennyvízelvezetéssel és kielégítik a távközléssel járó igényeket.
A közművezetékek többségét a föld alatt vezetik el, kivételt képeznek az elektromos kábelek, ezeket jellemzően a föld fölött, villanypóznákon vezetik, de a nagyvárosokban ez is a föld alá kerülhet.
A különböző közművezetékek hatással vannak egymásra, ezért fontos, hogy milyen sorrendben kerülnek ezek egymás fölé.

Legalul a szennyvízcsatorna található. A szennyvízcsatornát enyhe lejtéssel építik, hogy a szennyvíz a tisztító telep felé folyjon. A háztartásokból kikerülő szennyvizet és az esővizet vezethetik közös és külön csatornában is.
A szennyvíz fölött az ivóvíz és távfűtés vezetékei találhatók. A vízvezetékekben magas nyomás uralkodik, hogy a víz a magasabb területekre is el tudjon folyni.
Távfűtés esetén a lakótelepek fűtése központilag történik. A vizet egy erőműben melegítik fel, innen távfűtésvezetékeken jut el a forró víz az egyes lakásokig.
Legfölül a gázvezeték és a kábelek találhatók. A gázvezetéken keresztül a fűtésre és főzésre használatos gáz jut az épületekbe. Az elektromos kábelek között megkülönböztetünk egymástól magas, közép- és alacsony feszültségű elektromos vezetékeket, továbbá távközlési kábeleket.

Egy telek akkor számít közművesítettnek, miután kiépítésre került az elektromos áram és ivóvíz, elvezetésre került a szennyvíz és csapadékvíz. A közművezetékeket és csöveket lakáson belül meghatározott szabályok szerint építik ki.

Kapcsolódó extrák

Az elektromos hálózat rendszere

Biztosítja az elektromos áram eljuttatását az erőművektől a fogyasztókig.

Hogyan működik a hálózat?

A világméretű hálózat, az internet segítségével nagy távolságra is rendkívül gyorsan továbbíthatunk adatokat.

Hogyan működik a napelem és a napkollektor?

Az animáció bemutatja, hogyan hasznosítható a napenergia.

Hogyan működik a víztorony?

Az animáció segítségével megismerhetjük a víztorony szerkezetét és működését.

Ivóvízellátás

Az ivóvízellátó-rendszer a felhasználók számára biztosítja a megfelelő minőségű ivóvizet.

Jellemző fényforrások a lakásban, háztartásban

A jelenet összefoglalja a lakásokban használatos fényforrások működését és tulajdonságait a hagyományos izzótól a LED-égőig.

Levegőszennyezés

Az animáció a levegőszennyezés fő forrásait: a mezőgazdasági, ipari és települési légszennyezést mutatja be.

Szélerőmű

A levegő mozgási energiáját alakítja át elektromos árammá.

Szennyvíztisztító telep

A megtisztított szennyvíz felhasználható mezőgazdasági, ipari célokra.

Tengervíz sótalanítása

A sótalanítási eljárás segítségével tengervízből ivóvizet készítenek.

Biogázerőmű

A szerves anyagokból (trágya, növényi részek, szerves hulladék) baktériumok segítségével biogáz termelhető. A biogáz metán és szén-dioxid keveréke: a metán...

Környezetszennyezés

Az emberi társadalom környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásait nevezzük környezetszennyezésnek.

Naperőmű

A napsugárzás energiájának felhasználásával elektromos áramot termel.

Kosárba helyezve!