A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Láncreakció

Láncreakció

Az atommaghasadás során felszabaduló energia felhasználható békés és hadászati célokra is.

Kémia

Címkék

láncreakció, maghasadás, atomenergia, spontán hasadás, gerjesztett hasadás, radioaktivitás, radioaktív bomlás, plutónium, urán, neutronbesugárzás, hasadóanyag, fűtőelem, izotóp, atomreaktor, atombomba, kritikus tömeg, atommag, sugárszennyezés, hadászat, kémia

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Spontán hasadás

Bizonyos nehéz elemek, mint a plutónium és az urán magjai, ritkán spontán hasadhatnak. A maghasadás során neutronkibocsátás és energiafelszabadulás történik.

Gerjesztett hasadás

A gerjesztett hasadást neutron becsapódása idézi elő.
A 235-ös tömegszámú uránizotóp és a 239-es tömegszámú plutóniumizotóp hasadásakor magonként 2-3 neutron szabadul fel, melyek további magokat hasíthatnak, és láncreakció indulhat be. A felszabaduló energia békés és hadászati célokra egyaránt felhasználható.

Kontrollálatlan láncreakció

Kontrollálatlan láncreakció zajlik az atombombában. Ez öngerjesztő folyamat, mivel az egy atommag hasadásakor felszabaduló 2-3 neutron általában egynél több atommag hasadását okozza. A láncreakciót spontán hasadások indítják be, ha a hasadóanyag tömege eléri a kritikus értéket. A felszabaduló óriási energia nukleáris robbanáshoz vezet: egyetlen bomba elegendő lehet egy teljes város elpusztításához.

Kontrollált láncreakció

Szabályozott, kontrollált láncreakció zajlik az atomreaktorokban, ahol a szabályozó rudak a hasadáskor felszabaduló neutronok egy részét elnyelik. A rudak kijjebb húzásával a reakció gyorsítható, betolásukkal pedig lassítható. Néhány gramm hasadóanyag egy család egész éves áramszükségletét fedezi.

Kapcsolódó extrák

Atomerőmű

A magreakció eredményeként felszabaduló energiát villamosenergia-termelésre használják.

Radioaktivitás

A nem stabil atommagok bomlásának folyamatát nevezzük radioaktivitásnak.

Atombomba (1945)

A történelem egyik legpusztítóbb fegyverének kifejlesztésében magyar tudósok is részt vettek.

A Rutherford-kísérlet

A Rutherford-kísérlettel sikerült kimutatni a pozitív töltésű atommagok létét. Az eredmények egy új atommodell kidolgozásához szolgáltak alapul.

Az atommodellek fejlődése

Az atom szerkezetéről alkotott felfogások, nézetek kialakulásának főbb állomásai napjainkig.

Elemi részecskék

A kvarkok és a leptonok építik fel az anyagot, a kölcsönhatásokat a bozonok közvetítik.

Fizikusok, akik megváltoztatták a világot

E nagyszerű tudósok tevékenysége óriási hatást gyakorolt a fizika tudományának fejlődésére.

Fúziós reaktor

Az atommagfúzió környezetbarát, gyakorlatilag korlátlan energiaforrásként fog szolgálni.

Geotermikus erőmű

A geotermikus erőmű a felszín alatti forró és nagy nyomású víz energiáját alakítja át villamos energiává.

Marie Curie laboratóriuma

A fizikai és a kémiai Nobel-díjat is elnyerő Marie Curie a tudománytörténet talán legismertebb női alakja.

Naperőmű

A napsugárzás energiájának felhasználásával elektromos áramot termel.

Csillagtípusok

A csillagfejlődés folyamata átlagos és nagy tömegű csillagok esetén.

Kosárba helyezve!