A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Lövészárokrendszer (I. világháború)

Lövészárokrendszer (I. világháború)

Az állóháború is az első világégés új jelenségei közé tartozott.

Történelem

Címkék

lövészárok, géppuskafészek, világháború, központi hatalmak, antant, hadművelet, tüzérség, állóháború, fedezék, gyalogság, szögesdrót

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Melyik kifejezés NEM vonatkozik\naz I. világháborúra?
 • Hogy nevezzük a két (ellenséges) frontvonal közötti területet?
 • Mi miatt alakult ki állóháború\naz I. világháborúban?
 • Mikor volt az I. világháború?
 • Mi szolgáltatta az ürügyet\naz I. világháború kirobbantására?
 • Hogyan nevezzük a nagyhatalmak agresszív, területszerzésre törekvő politikájával fémjelzett korszakot?
 • Melyik német szó vonatkozik\na „villámháborúra”?
 • Melyik német szó vonatkozik\naz „állóháborúra”?
 • Milyen front NEM volt\naz I. világháborúban?
 • Melyik évtől váltak tömegessé\na katonabarátkozások?
 • Melyik új fegyver mozdította ki\naz állóháborúból a szemben álló feleket?
 • Melyik alkotóelem NEM volt jellemző az állóháború frontvonalának?
 • Hogyan nevezzük a háborúban részt vevő országok frontvonal mögötti területét?
 • Melyik háborúban alkalmazták először komolyabb mértékben\na lövészárkokat?
 • Melyik európai frontra volt\na legjellemzőbb\na lövészárok-hadviselés az I. világháború során?
 • Milyen széles volt átlagban\na „senki földje” a nyugati fronton 1916-ban?
 • Melyik NEM tartozik\na lövészárkokban harcoló katonák jellegzetes fegyverei közé?
 • Hogy nevezik a lövészárokrendszer vonalait összekötő árkokat?
 • Hány vonalból kellett állnia\na brit harcászati szabályzat szerint egy-egy lövészárokrendszernek?
 • Hogy nevezzük a lövészároknak\naz ellenség felé néző oldalát?
 • Egy átlagos I. világháborús frontkatona idejének hány százalékát tette ki az első vonalban való küzdelem?
 • Hány aknavetőgránátot lőttek ki 1916-ban a britek?
 • Kik alkalmaztak először vegyi fegyvert (könnygázt)\naz I. világháborúban?
 • Mi okozta az összes sebesülés 75%-át az I. világháborús lövészárkokban?

Jelenetek

Lövészárokrendszer

A központi hatalmak oldala

Az antanthatalmak oldala

Szerkezet

 • tüzérség
 • tartalék védővonal
 • géppuskafészek
 • összekötő lövészárok
 • elővonal
 • mellvéd
 • megfigyelő lövészárok

Metszet

 • szögesdrót- akadály
 • elővonal
 • géppuskafészek
 • földalatti fedezék
 • tartalék védővonal

Séta

Animáció

 • tüzérség
 • tartalék védővonal
 • géppuskafészek
 • összekötő lövészárok
 • elővonal
 • mellvéd
 • megfigyelő lövészárok
 • szögesdrót- akadály
 • elővonal
 • géppuskafészek
 • földalatti fedezék
 • tartalék védővonal

Narráció

Bár az I. világháború elején mindkét katonai tömb támadó jellegű haditerveket fogalmazott meg, néhány hónap alatt a villámháborúk időszakát felváltotta az állóháborúk kora.

A technikai eszközök fejlesztése, elsősorban a gépfegyverek és a nagy tűzerejű ágyúk megjelenése megkönnyítette a védekezést.
A hadseregek szó szerint beásták magukat a lövészárkokba, melyek fedezéket nyújtottak az ellenség tüzérségével szemben. A támadó fél lelassítására szögesdrót-vonalakat húztak ki az árkok előtt.

Az elővonal mögött több támogató árok és tartalék védővonal is kiépült, melyeket járatokkal kötöttek össze. Így esetenként több száz méter széles lövészárok- és szögesdrótrendszerek jöttek létre.
A katonák a mellvéd mögül és a géppuskaállásokból lőtték egymást. Az esetleges támadások hatalmas veszteségekkel jártak.
A két szemben álló fél között létrejövő, kráterekkel és halott fákkal tarkított borzalmas „„senki földjére” való kilépés szinte egyet jelentett a biztos halállal.

A frontvonalon harcoló katonák idejük 15%-át embertelen körülmények között, a tűzvonalban harcolva töltötték.
A sebesültek és a pihenőjüket töltők a mélyen a talajszint alá ásott fedezékekben találhattak menedéket.

Az elhúzódó állóháborúnak végül egy újabb fegyver, a tank megjelenése vetett véget, mely képes volt a lövészárokrendszereken való átjutásra.

Kapcsolódó extrák

Brit katona (I. világháború)

A brit katonák az antant katonai tömbben küzdöttek az első nagy világégés során.

Fegyverek (I. világháború)

Az I. világháború - az új fegyverek megjelenésével - a haditechnika terén is jelentős változásokat hozott .

Francia katona (I. világháború)

A francia katonák az antant katonai tömbben harcoltak az első nagy világégés során.

Harckocsik (I. világháború)

Az 1910-es évek közepén kifejlesztett tankok gyorsan a szárazföldi hadműveletek kulcseszközeivé váltak.

Német katona (I. világháború)

Az első nagy világégés német katonái igen jól képzettek voltak és korszerű fegyverekkel rendelkeztek.

Időspirál

A játékban a tanult eseményeket helyezhetjük el a történelem megfelelő szakaszán.

Villámháborús stratégia (1939–1940)

E hatékony stratégia a különböző fegyvernemek gyors és összehangolt támadásán alapult.

Fokker Dreidecker I (1917)

Az erősen közepes gépnek számító német háromfedelű volt az első világháború talán legismertebb repülőgépe.

Kosárba helyezve!