A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Magyar hadicsel (9–10. század)

Magyar hadicsel (9–10. század)

A megfutamodást színlelő, majd az ellenfelet bekerítő cselt sokáig hatékonyan alkalmazták a lovas nomád népek.

Történelem

Címkék

hadicsel, csel, megfutamodás, had, csata, haderő, harcászat, magyar, lovas, könnyűlovas, nyílzápor, nomád

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Magyar hadicsel

  • lesben álló tartalék
  • ellenséges lovas haderő
  • balszárny
  • derékhad
  • jobbszárny

Magyar sereg

  • lesben álló tartalék
  • ellenséges lovas haderő
  • balszárny
  • derékhad
  • jobbszárny

Csata folyamata

Narráció

1. szakasz

A helyszínválasztás fontos szerepet játszott a magyar taktika érvényesítésében.
A derékhadból, valamint bal-, illetve jobbszárnyból álló magyar sereg felsorakozott az ellenséggel szemben, míg a csatatér bal és jobb oldalán elrejtőzött két további magyar csapat.
A könnyűlovas magyarok a csata kezdetén távolról nyílzáport zúdítottak az ellenséges seregre, majd összecsaptak vele.
Egy rövid idő után a magyarok bal- és jobbszárnya menekülést színlelve meghátrált.

2. szakasz

Rövidesen a magyar derékhad is megfordult, és csatlakozott a megfutamodást színlelő szárnyakhoz.
A könnyűlovas harcmodor elemeként hátrafelé fordulva nyilazták az őket üldöző, diadalittas ellenséget.
A gyorsan mozgó magyar szárnyak átkaroló félköríves mozgást végezve az ellenség hátába kerültek.

3. szakasz

Hirtelen a „menekülő” magyar derékhad szembefordult az ellenséggel, akiket – az időközben az átkaroló hadműveletet befejező – magyar szárnyak hátba támadtak.
Az ütközethez csatlakoztak az eddig lesben álló magyar csapatok is, így az ellenséges sereg csapdába került, minden oldalról támadásnak volt kitéve.
A magyarok fokozatosan felmorzsolták a bekerített ellenséget.

4. szakasz

Az ellenség természetesen megpróbált kitörni a magyarok gyűrűjéből.
Ám ha sikerült is néhányuknak átjutni, az még nem jelentette azt, hogy megmenekültek. Hiszen a nomád haditaktika elemei közé tartozott a menekülő ellenség üldözése is. Ezt a gyors lovakkal rendelkező magyarok általában sikerrel alkalmazták.

Kapcsolódó extrák

Árpád-kori település

A veremházak (süllyesztett házak) az Árpád-kori falvak jellemző, földbe ásott lakóépítményei voltak.

Honfoglaló magyarok (ruhaviseletek)

A ruhadarabok az adott kor és terület népességének életmódjáról és kultúrájáról is árulkodnak.

Hunyadi Mátyás seregében (gyalogosok)

I. Mátyás kiváló zsoldosseregének egyik fő alkotóelemét a gyalogosok jelentették.

Hunyadi Mátyás seregében (lovas katonák)

I. Mátyás seregének páncélos lovasai igen komoly haderőt képviseltek a korabeli harcmezőkön.

Magyar koronázási ékszerek

A középkori uralkodók hatalmát jelképező öt magyar koronázási jelvény közül talán a Szent Korona a legismertebb.

Mongol kán (13. század)

A hatalmas középkori Mongol Birodalom élén a nagykán állt.

Szabolcsi földvár

A honfoglaló magyar törzsek egyikének vezéri szálláshelye volt a hatalmas, háromszög alaprajzú erődítmény.

Sankt Gallen-i apátság (11. század)

A kolostor épületegyüttese évszázadokig a bencés rend legfontosabb apátsága volt.

Avarok (8. század)

Az avarok a 6–8. században szilárd birodalmat hoztak létre a Kárpát-medencében.

Hastingsi csata (1066)

A normann Hódító Vilmos e döntő ütközetben legyőzte az angolszászokat, majd királyként megszilárdította a hatalmát Angliában.

Mohácsi csata (1526. augusztus 29.)

A mohácsi síkon elszenvedett súlyos vereség a magyar történelem középkorának záróeseménye.

Muhi csata (1241. április 11–12.)

A számos hibás döntés ahhoz vezetett, hogy a magyar király súlyos vereséget szenvedett a tatár hadtól.

Várnai csata (1444)

A törököktől elszenvedett hatalmas vereség során I. Ulászló magyar király is életét vesztette.

Villámháborús stratégia (1939–1940)

E hatékony stratégia a különböző fegyvernemek gyors és összehangolt támadásán alapult.

A rendíthetetlen ólomkatona

Hans Christian Andersen legendás mesefigurája ezúttal egy terepasztalon "elevenedik meg".

Jütlandi csata (1916)

A britek és a németek által vívott ütközet napjainkig is a történelem legnagyobb, csatahajók részvételével zajló tengeri összecsapásának számít.

Lepantói csata (1571)

Ebben a híres tengeri csatában a Szent Liga flottája katasztrofális vereséget mért az oszmán flottára.

Nándorfehérvári csata (1456. július 4–22.)

A 15. századi magyar–török összecsapások egyik legendás várostromának emlékét a déli harangszó (is) őrzi.

Történelmi topográfia (csaták – magyar történelem)

A vaktérképes feladat a magyar történelem legfontosabb csatáinak gyűjteménye.

Trafalgari csata (1805)

A napóleoni háborúk alatt vívott csatában a Nelson admirális által vezetett angol flotta legyőzte a francia–spanyol flottát.

Kosárba helyezve!