A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Melki apátság (Ausztria)

Melki apátság (Ausztria)

A 900 éves történelemmel rendelkező Szent Benedek-rendi apátság Melkben, a Duna partján fekszik.

Vizuális művészetek

Címkék

Melk, Wachau, apátság, kolostor, egyház, épület, építészet, lambachi, IV. Rudolf, szerzetes, Ausztria, bencés rend, világörökség, II. Lipót, Duna, márványterem, konstanzi zsinat, könyvtár

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

A melki apátság

 • Duna - Európa második leghosszabb folyama (2850 km). A németországi Fekete-erdőben ered, és a Fekete-tengerbe torkollik (Románia és Ukrajna területén). Osztrák (jobb parti) szakasza 351 km hosszú.
 • könyvtár - Kb. 100 000 kötetes állománnyal rendelkezik. Mellettük 1888 kéziratot is őriznek, melyek közül több a 9. századból származik.
 • apátsági templom - Ausztria egyik legszebb barokk stílusú épülete. Védőszentjei Szent Péter és Szent Pál.
 • szerzetesi körlet - Első lakói a lambachi bencések voltak, akik 1089. március 21-én vonultak be a hegyen épült kolostorba.
 • tornyok
 • keleti homlokzat - Régebben az apátok a kapu feletti erkélyről üdvözölték a vendégeket. A balkon két oldalán a templom két védőszentjének, Szent Péternek és Szent Pálnak a szobra áll.
 • park
 • főkapu - 1718-ban készült, keletre néz. Egyik oldalán Szent Lipót, a másikon Szent Kálmán szobra áll.
 • bástyák - A déli a védelmi rendszer fő alkotóelemeként, az északi pedig a szimmetria miatt épült.
 • főpapi udvar - Trapéz formájú, 84 m hosszú és 42 m széles. Közepén a Waldhausen apátságtól a 19. században vásárolt kút áll.
 • császári lakrész - Az első emeleten lévő, 196 méter hosszú folyosó a ház déli frontjának szinte a teljes hosszán végigfut. A folyosóról nyílnak az egykori uralkodói szobák.
 • márványterem - A császári lakrészhez kapcsolódó, díszteremként, illetve étkezőhelyiségként szolgáló helyiséget a császári udvar és vendégei számára alakították ki.
 • erkély - A templom nyugati homlokzata előtt található. A márványtermet köti össze a könyvtárral. Csodálatos kilátás nyílik róla a Dunára.
 • Bencés-csarnok - Kétszintes. A kapu boltíve alatt alakították ki. Freskói a rendalapítót, Szent Benedeket ábrázolják.

A bencés rendhez tartozó melki apátság Ausztriában található. Közel 1000 éves történelme bővelkedik érdekes és fontos eseményekben.

Az invesztitúraharc időszakában II. Lipót osztrák őrgróf alapította a kolostort egy, a Duna fölé magasodó hegyen. Első lakói a lambachi szerzetesek voltak, akik 1089-ben költöztek be. Az 1122-es wormsi konkordátum a kolostort közvetlen pápai felügyelet alá helyezte.
Az 1297-es tűzvészben szinte az egész épületegyüttes megsemmisült, a könyvtár értékes kézirataival egyetemben. A 14. században újabb csapások érték a kolostort.
Az időszak szinte egyetlen, ám annál nagyobb pozitívuma 1362-ben történt. IV. Rudolf herceg egy fantasztikus foglalatot adományozott az apátság legféltettebb ereklyéjének (egy véres darab Jézus keresztfájáról) tárolására. Az ajándék egy aranyból készült, drágakövekkel kirakott, kb. 60 cm magas kereszt volt (Melki Kereszt).
A 15. század elején ülésező konstanzi zsinat döntött a bencés rend megújításáról is. A kibontakozó kolostorreform mintapéldája (és névadója) e kolostor lett. Ezzel párhuzamosan a melki apátság kulturális központtá vált.
A 16. század (a reformáció és a török veszély miatt) újra a hanyatlás időszakát hozta el. Ám a 17. század elején, elsősorban néhány kiváló apát tevékenységének köszönhetően Melk újjáéledt. Újra egy virágzó rendi közösség alakult, mely idővel az ellenreformáció regionális központjává vált.
A fellendülés a 18. században is folytatódott. A barokk újjáépítés idején az apátság épületegyüttese elnyerte messze földön híres alakját. A tudomány és a zene terén is virágzott akkor a kolostori élet.

A főkapu

 • keleti homlokzat
 • a Melki Kereszt másolata - Az eredeti, 60 cm magas tárgy aranyból és ezüstből készült. Hátsó oldalát gyöngyök és drágakövek díszítették.
 • udvar
 • főkapu
 • bástyák
 • szobrok

A főpapi udvar

 • a szerzetesek körlete
 • apátsági templom
 • kupola - 64 m magas.
 • főpapi udvar

Az apátsági templom

 • könyvtár
 • tornyok - Rokokó stílusjegyekkel állították helyre őket az 1738-as tűzvész után. A közöttük levő, háromszög alakú oromzaton a feltámadó Krisztus látható két angyal kíséretében.
 • nyugati homlokzat - A két védőszent, Szent Péter és Szent Pál szobra található rajta. A bejárat fölött Szent Mihály és a védőangyal szobrai helyezkednek el.
 • márványterem

A melki apátság temploma Ausztria egyik legnagyszerűbb barokk stílusú épülete. A 18. századi nagy újjáépítés elemeként 1736-ra készült el az új templom. Ám két évvel később mindkét tornya elpusztult egy tűzvészben. Az újabb építkezés már rokokó stílusjegyeket is magán viselt. 1746-ban szentelték fel az apátsági templomot. Védőszentjei Szent Péter és Szent Pál.
A templom egy hatalmas boltozatos csarnoképítmény, melyben falfülkéket és galériákat alakítottak ki. Dobkupolája 64 m magas. Az épület főbejárata a nyugati oldalon helyezkedik el. A homlokzaton a két védőszent, a bejárat felett pedig Szent Mihály és egy őrzőangyal szobra áll. A tornyok közötti oromzaton a feltámadó Jézus látható két angyal kíséretében.
A templom legnagyobb, 7840 kg tömegű harangja a Peter und Paul (Vesperin) nevet viseli. Alsó-Ausztria legnagyobb harangja minden pénteken, Jézus halálának órájában (15 órakor) szólal meg. A harangszó a barokkra jellemző hármashangzatra épül.

Animáció

 • könyvtár - Kb. 100 000 kötetes állománnyal rendelkezik. Mellettük 1888 kéziratot is őriznek, melyek közül több a 9. századból származik.
 • szerzetesi körlet - Első lakói a lambachi bencések voltak, akik 1089. március 21-én vonultak be a hegyen épült kolostorba.
 • császári lakrész - Az első emeleten lévő, 196 méter hosszú folyosó a ház déli frontjának szinte a teljes hosszán végigfut. A folyosóról nyílnak az egykori uralkodói szobák.
 • márványterem - A császári lakrészhez kapcsolódó, díszteremként, illetve étkezőhelyiségként szolgáló helyiséget a császári udvar és vendégei számára alakították ki.
 • erkély - A templom nyugati homlokzata előtt található. A márványtermet köti össze a könyvtárral. Csodálatos kilátás nyílik róla a Dunára.
 • 320 m
 • 64 m
 • keleti homlokzat
 • a Melki Kereszt másolata - Az eredeti, 60 cm magas tárgy aranyból és ezüstből készült. Hátsó oldalát gyöngyök és drágakövek díszítették.

Narráció

A melki apátság Alsó-Ausztriában, egy, a Duna fölé magasodó hegyen található. Az apátságot II. Lipót osztrák őrgróf alapította.
A bencés rendhez tartozó kolostor első lakói 1089-ben költöztek be. Az apátság rendkívül változatos történelme tehát közel 1000 évet ölel fel.

A csodálatos és hatalmas épületegyüttes főtengelye 320 m hosszú.

Főbejárata a keleti oldalon helyezkedik el. A főkapun belépve egy kisebb udvarba jutunk, melyet a keleti homlokzat zár le. A következő alkotóelemet a főpapi udvar képezi, melyet délről a 240 m hosszú déli szárny határol.

E részben kapott helyet a császári lakrész és a híres márványterem is. Ez utóbbit egy nagyszerű panorámával rendelkező, a nyugati homlokzat előtt haladó emeleti erkély köt össze a könyvtárral. Az apátság könyvtára is híres, számos értékes kötetet és régi kéziratot őriznek benne.

Az apátság északi oldalán a szerzetesek körlete és egyéb helyiségek találhatók.

Az apátsági templom Ausztria egyik legnagyszerűbb barokk stílusú épülete. A templom egy hatalmas, boltozatos csarnoképítmény, melyben falfülkéket és galériákat alakítottak ki. Dobkupolája 64 m magas. 1746-ban szentelték fel. Védőszentjei Szent Péter és Szent Pál.

A melki apátság épületegyüttese 2000-ben elfoglalhatta az őt megillető helyet az UNESCO Világörökség kulturális helyszínei között. Érdekesség, hogy a National Geographic Traveller magazin „a világ legjobb történelmi úti célja” kitüntető címet adományozta az apátságnak 2008-ban.

Kapcsolódó extrák

A tihanyi bencés apátság

A bencés apátságot I. András király alapította 1055-ben.

Alekszandr Nyevszkij-székesegyház (Szófia, 20. század)

A neobizánci stílusban épült ortodox székesegyház a bolgár főváros egyik jelképe.

Ausztria közigazgatási térképe

Az animáció bemutatja az Osztrák Köztársaság közigazgatási felosztását.

Habsburg uralkodópár (19. század)

I. Ferenc József császár és a szépséges Erzsébet 1854-ben, Bécsben kötött házassága sajnos nem volt boldog.

Jáki bencés apátság

A különleges kapuzatú, román stílusú bencés apátsági templom a 13. században épült fel Ják község központjában.

Sankt Gallen-i apátság (11. század)

A kolostor épületegyüttese évszázadokig a bencés rend legfontosabb apátsága volt.

Szent János-templom (Ohrid, 13. század)

A festői környezetben álló ortodox templom Szent János apostolról kapta a nevét.

Esterházy-kastély (Fertőd)

A fertődi kastélyhoz tartozó épületegyüttes és park joggal kapta a "Magyar Versailles" elnevezést.

Pálos kolostor (Jakab-hegy)

A pécsi püspök 1225-ben építtette a pálos rendi kolostort a Mecsekben élő remeték számára.

A középkori keresztény egyház hierarchiája (11. század)

A jelenet a középkori nyugati keresztény egyház hierarchikus szerkezetét mutatja be.

Kosárba helyezve!