A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Ókori római katonai tábor

Ókori római katonai tábor

A folyamatosan terjeszkedő Római Birodalom a meghódított területeken katonai erődöket alakított ki.

Történelem

Címkék

katonai tábor, katonai erőd, ókori Róma, ókor, római, katona, erőd, legionárius, őrtorony, , hadviselés, légió, parancsnoki épület, zsoldos, fegyverzet, limes, barakk, birodalom, Földközi-tenger, díszkapu, istálló, történelem

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Erőd

A tábor szerkezete

  • kőfal
  • vizesárok
  • őrtorony
  • kapu
  • barakk
  • istálló
  • parancsnoki épület
  • ostromgépek
  • római katonák

Parancsnoki épület

Legionáriusok

Animáció

Narráció

Róma a város alapítása után néhány évszázaddal már hatalmas birodalomként uralta a Földközi-tenger térségét.
A folyamatos terjeszkedéshez természetesen megfelelő hadseregre és stratégiára volt szükség.

A terjeszkedés során először a segédcsapatok számára létesítettek ideiglenes táborokat. Ezeket később felváltották az állandó katonai táborok a stratégiailag fontos helyeken.
A földrajzi adottságok kihasználásán túl általában vizesárokkal és kőfallal is védték erődjeiket. A falon őrtornyokat, bástyákat alakítottak ki.
A jellegzetes, téglalap alaprajzú ókori római katonai táborok minden oldalán volt egy-egy, jól ellenőrizhető kapubejárat.

Az erőd belsejének falhoz közelebbi részein helyezkedtek el a katonák szálláshelyét képező barakkok, a raktárak és az állatok elhelyezésére szolgáló istállók.
A parancsnoki épületet a legbiztonságosabb helyen, a tábor mértani középpontjában építették fel, a többi épülethez hasonlóan kőből. Elhelyezkedésén túl alakjában is különbözött azoktól: rendszerint kétszintes volt.

A birodalom növekedésével a megszerzett területek megtartása és a hadsereg működtetése egyre nagyobb problémát jelentett.
A korábban elsősorban a kisbirtokosokból álló hadsereget felváltotta a zsoldos hadsereg. Alapegységévé a kb. 6000 fős légió vált, melyet 10 kisebb, mozgékonyabb csapatrészre osztottak. A nehézfegyverzetű legionáriusok alapos kiképzésben részesültek, és megfelelő fegyverzettel rendelkeztek.

Kapcsolódó extrák

Az ókori római gyalogság harci taktikái

Az ókori Római Birodalom felkészült legionáriusai mesteri szintre emelték a stratégiát.

Római katona (Kr. e. 1. század)

Az ókori Római Birodalom hadseregének zsoldoskatonái kiválóan képzettek és jól felszereltek voltak.

A Római Birodalom provinciái és városai

Animációnk a Római Birodalom több száz éves történetét mutatja be.

Ókori római ostromgépek

A hódító rómaiak hatékonyan alkalmazták az erődített helyek ostromára kifejlesztett technikai eszközöket.

Actiumi csata (Kr. e. 31)

A Hellász partjainál vívott csatában Octavianus döntő győzelmet aratott Antonius felett.

Alesia (Franciaország, Kr. e. 1. század)

A Vercingetorix által védett gall várost Kr. e. 52-ben vették ostrom alá Julius Caesar római csapatai.

Alesiai csata (Kr. e. 52)

A Vercingetorix által védett gall várost Kr. e. 52-ben vették ostrom alá Julius Caesar római csapatai.

Caracalla termái (Róma, 3. század)

A római császár pompás fürdőkomplexuma a 3. században épült.

Catalaunumi csata (451)

Az Aetius által vezetett római sereg megállította a hun király, Attila inváziós seregét.

Cella Septichora (Pécs, 4. század)

A pécsi ókeresztény sírkamrák épületegyüttese különleges régészeti lelőhelynek számít.

Cella trichora (Pécs)

A pécsi ókeresztény sírkamrák épületegyüttese különleges régészeti lelőhelynek számít.

Circus Maximus (Róma, 1. század)

Az ókori Róma hatalmas arénája elsősorban a kocsiversenyei miatt vált híressé.

Colosseum (Róma, 1. század)

Az ókori Róma leghíresebb, romjaiban is fenséges amfiteátruma az 1. században épült.

Constantinus katonája (4. század)

A 4. század első harmadában uralkodó római császár idejében kezdődött a keleti birodalomrész felvirágzása.

Legendás ókori birodalmak

Történelmünk évezredei alatt számos legendás birodalom született (majd dőlt romba).

Ókori római lakóház

A módosabb ókori római polgárok lakóházai változatos alaprajzú, sok helyiségből álló, tágas épületek voltak.

Ókori római vízvezeték és út

A római civilizáció fejlettségének jó szintmérői a birodalmat behálózó kiváló út- és vízvezetékrendszerek.

Titus diadalíve (Róma, 1. század)

A diadalívet a római császár a zsidók elleni győztes hadjárat emlékére emeltette a Forum Romanum bejáratánál.

Germán harcos (4. század)

Az Észak-Európából kiindulva dél felé hódító germán törzsek félelmetes harcosai a Római Birodalmat is fenyegették.

Diocletianus palotája (Split)

Az erődszerű palotát Diocletianus római császár építtette szülőhelyének közelében, a tengerparton.

Kosárba helyezve!