A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Optikai távcsövek

Optikai távcsövek

A csillagászatban alkalmazott fontosabb lencsés és tükrös távcsöveket mutatja be az animáció

Technika, háztartástan

Címkék

távcső, optikai távcső, lencsés távcső, tükrös távcső, Galilei- távcső, Kepler-távcső, Newton-távcső, Nasmyth-távcső, Cassegrain-távcső, ágyúcső, kereső, okulár, tripod, gyűjtőlencse, objektív, szórólencse, lencse, tükör, észlelés, optika, technika, fizika

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Lencsés távcsövek

 • Kepler-féle távcső - Fordított képet hoz létre, de ez a csillagászati megfigyeléseket nem zavarja.
 • Galilei-féle távcső - Egyenes állású képet hoz létre. Ma már elsősorban színházi látcsőként használják.

Tükrös távcsövek

 • Newton-távcső
 • Cassegrain-távcső
 • Nasmyth-távcső

Optikai távcsövek

Animáció

 • tubus - Az optikát tartalmazza.
 • kereső - Kis nagyítású, de nagy látómezejű távcső, mellyel a keresett objektumot könnyebben állíthatjuk távcsövünk látómezejébe.
 • okulár
 • tripod
 • gyűjtőlencse (objektív) - A végtelenből érkező, párhuzamos fénysugarakat megtöri. A sugarak a fókuszpontban találkoznak. A távcső a beeső fényt begyűjti, ezzel a fényerősséget növeli. Ezért a csillagok fényesebbnek látszanak, így olyan csillagok is láthatóak, amelyek szabad szemmel nem.
 • gyűjtőlencse - Fókuszpontja egybeesik az elülső lencse fókuszpontjával. Ezért a fénysugarakat úgy töri, hogy azok párhuzamosan érkeznek az okulárba, és a szembe: a szem ilyenkor a végtelenbe néz.
 • fókuszpont - A két gyűjtőlencse fókuszpontja egybeesik.
 • tubus - Az optikát tartalmazza.
 • kereső
 • okulár
 • tripod
 • gyűjtőlencse (objektív) - A végtelenből érkező, párhuzamos fénysugarakat megtöri. A sugarak a fókuszpont felé tartanak, de azt nem érik el, mert a fókuszpont elé helyezzük a szórólencsét. A távcső a beeső fényt begyűjti, ezzel a fényerősséget növeli. Ezért a csillagok fényesebbnek látszanak, így olyan csillagok is láthatóak, amelyek szabad szemmel nem.
 • szórólencse - Az elülső gyűjtőlencse által összegyűjtött sugarakat töri, azok párhuzamosan érkeznek az okulárba, és a szembe: a szem ilyenkor a végtelenbe néz.
 • tubus - Az optikát tartalmazza.
 • kereső - Kis nagyítású, de nagy látómezejű távcső, mellyel a keresett objektumot könnyebben állíthatjuk távcsövünk látómezejébe.
 • okulár
 • tripod
 • gyűjtőlencse - A fénysugarakat párhuzamossá teszi, így az okulárba nézve a szem a végtelenbe fókuszál.
 • segédtükör - Síktükör. A főtükör által visszavert fényt kitükrözi az okulárba.
 • főtükör (objektív) - A beeső fény összegyűjtését, fókuszálását végzi: a nagyméretű tükrök elkészítése könnyebb, mint a lencséké, ezért a nagy távcsövek tükrös távcsövek. A távcső a beeső fényt begyűjti, ezzel a fényerősséget növeli. Ezért a csillagok fényesebbnek látszanak, így olyan csillagok is láthatóak, amelyek szabad szemmel nem.
 • tubus - Az optikát tartalmazza.
 • kereső - Kis nagyítású, de nagy látómezejű távcső, mellyel a keresett objektumot könnyebben állíthatjuk távcsövünk látómezejébe.
 • okulár
 • tripod
 • főtükör (objektív) - A beeső fény összegyűjtését, fókuszálását végzi: a nagyméretű tükrök elkészítése könnyebb, mint a lencséké, ezért a nagy távcsövek tükrös távcsövek. A távcső a beeső fényt begyűjti, ezzel a fényerősséget növeli. Ezért a csillagok fényesebbnek látszanak, így olyan csillagok is láthatóak, amelyek szabad szemmel nem.
 • segédtükör - Domború tükör. A főtükör által visszavert fénysugarakat a főtükrön kialakított nyíláson át az okulárba tükrözi.
 • gyűjtőlencse - A fénysugarakat párhuzamossá teszi, így az okulárba nézve a szem a végtelenbe fókuszál.
 • tubus - Az optikát tartalmazza.
 • kereső - Kis nagyítású, de nagy látómezejű távcső, mellyel a keresett objektumot könnyebben állíthatjuk távcsövünk látómezejébe.
 • okulár
 • tripod
 • főtükör (objektív) - A beeső fény összegyűjtését, fókuszálását végzi: a nagyméretű tükrök elkészítése könnyebb, mint a lencséké, ezért a nagy távcsövek tükrös távcsövek. A távcső a beeső fényt begyűjti, ezzel a fényerősséget növeli. Ezért a csillagok fényesebbnek látszanak, így olyan csillagok is láthatóak, amelyek szabad szemmel nem.
 • segédtükör - Domború tükör. A főtükör által visszavert fénysugarakat visszatükrözi a harmadlagos tükörre.
 • harmadlagos tükör - Síktükör. A segédtükör által visszavert fényt kitükrözi az okulárba.
 • gyűjtőlencse - A fénysugarakat párhuzamossá teszi, így az okulárba nézve a szem a végtelenbe fókuszál.

Narráció

A csillagászati megfigyelések során a távcsövek elsődleges feladata a szemünkbe jutó fény erősségének növelése, nem pedig a nagyítás, hiszen a csillagok nagyítva is pontszerűnek látszanak. A távcső a beeső fényt begyűjti, ezzel a fényerősséget növeli. Ezért a csillagok fényesebbnek látszanak, így azok a távoli, halvány csillagok is megfigyelhetőek, amelyek szabad szemmel nem láthatóak.

A fényt az objektív gyűjti be, amely a lencsés távcsöveknél, azaz refraktoroknál gyűjtőlencse, a tükrös távcsövek, azaz reflektorok esetén pedig homorú tükör. Minél nagyobb az objektív átmérője, a távcső annál több fényt gyűjt be, ezért annál távolabbi csillagokat figyelhetünk meg vele. Ha például az objektív átmérője tízszerese a pupilla átmérőjének, akkor a világűrben tízszeres távolságban is látunk csillagokat, és mintegy ezerszer annyi csillagot figyelhetünk meg, mint szabad szemmel.

A Kepler-féle távcsőben két gyűjtőlencsét találunk. Az objektívlencse a végtelenből érkező, párhuzamos fénysugarakat megtöri. A sugarak a fókuszpontban találkoznak, majd továbbhaladnak a második gyűjtőlencsére. Ennek fókuszpontja egybeesik az objektívlencse fókuszpontjával, ezért a fénysugarakat úgy töri, hogy azok párhuzamosan érkeznek az okulárba, és a szembe. A Kepler-távcsövet ma is széles körben alkalmazzák hobbicsillagászok is. Földi megfigyelésekre nem alkalmas, mivel fordított képet állít elő.

A Galilei-féle távcsőben egy gyűjtőlencsét és egy szórólencsét találunk. Az objektívlencse, ami a gyűjtőlencse, a végtelenből érkező, párhuzamos fénysugarakat megtöri. A sugarak a fókuszpont felé tartanak, de azt nem érik el, mert a fókuszpont elé az útjukba helyezzük a szórólencsét. A szórólencse a fénysugarakat töri, azok párhuzamosan érkeznek az okulárba, és a szembe. A Galilei-távcső képminősége rosszabb, mint a Kepler-távcsőé, ezért csillagászati megfigyelésekre ritkán alkalmazzák. Előnye viszont, hogy egyenes állású képet alkot, ezért például színházi látcsőként használják.

A tükrös távcsövek előnye a lencsésekkel szemben, hogy a nagyméretű tükör előállítása olcsóbb, egyszerűbb, mint a nagyméretű lencséké. Ezért a legnagyobb csillagászati távcsövek tükrösek.

A Newton-féle távcsőben a főtükör végzi a beeső fény összegyűjtését, fókuszálását. A főtükör által visszavert fényt egy síktükör,– a segédtükör tükrözi ki az okulárba. A fénysugarakat az okulárban levő domborúlencse megtöri, emiatt azok párhuzamossá válnak, és a szembe jutnak.

A Cassegrain-távcsőben a homorú főtükrön nyílást alakítanak ki. A főtükör által visszavert fénysugarakat a domború segédtükör ezen a nyíláson át az okulárba tükrözi. A Hubble-űrteleszkóp is Cassegrain-rendszerű.

A Nasmyth-távcsöveknél a fény a homorú főtükörre jut, ami a fényt fókuszálja. A fényt a domború segédtükör visszaveri, majd a harmadlagos tükör az okulárba tükrözi. A Cassegrain-távcsőhöz képest ennek az elrendezésnek az előnye, hogy a főtükrön nem kell nyílást kialakítani, ami nagy tükrök esetén bonyolult feladat.

A felsoroltakon kívül számos egyéb elrendezést alkalmaznak az optikai távcsövekben. Továbbá csillagászati észlelésekre nem csak a látható elektromágneses sugárzást, azaz a fényt használják, hanem speciális teleszkópokkal az ennél nagyobb hullámhosszúságú infravörös hullámokat, mikrohullámokat, és rádióhullámokat is, illetve a fénynél kisebb hullámhosszúságú röntgensugárzást és gammasugárzást is megfigyelhetik.

Kapcsolódó extrák

A Hubble űrtávcső

A Hubble űrtávcső működését a légköri hatások nem befolyásolják.

Kepler űrtávcső

A Kepler űrtávcső segítségével a Földünkhöz hasonló, életre alkalmas bolygókat keresünk a Naprendszerünkön kívül.

Obszervatórium

A csillagvizsgálókat a légkör zavaró hatásának kiszűrése érdekében gyakran nagy magasságba telepítik.

A Tejútrendszer

Galaxisunk kb. 100 000 fényév átmérőjű, benne több 100 milliárd csillag található, ezek egyike a Nap.

Az égi mechanika fejlődése

A jelenet a világegyetemről alkotott képünket befolyásoló csillagászok, fizikusok munkásságát foglalja össze.

Csillagtípusok

A csillagfejlődés folyamata átlagos és nagy tömegű csillagok esetén.

Cook kapitány első útja

James Cook legendás Föld körüli útja több nagyszerű eredménnyel gazdagította a tudományt.

Galileo Galilei műhelye

Galileo Galilei nagyszerű ismeretekkel gazdagította a fizika és a csillagászat tudományát.

Kepler törvényei

A bolygómozgást leíró három fontos törvényt Johannes Kepler fogalmazta meg.

Látáskorrigálás

A rövidlátás és a távollátás korrigálása homorú, illetve domború lencsével lehetséges.

Optikai eszközök

Az optikai eszközöket széleskörben használjuk a mikroszkóptól a távcsőig.

Radar (Bay Zoltán)

1946-ban a berendezés segítségével sikerült észlelni a Holdról visszavert radarjeleket.

Szem

Egyik legfontosabb érzékszervünk. A fény hatására receptoraiban elektromos ingerületek alakulnak ki.

Szem képalkotása

Közelre és távolra nézéskor a szemlencse domborúsága változik, ez biztosítja az éles látást.

Voyager űrszondák

A Voyager szondák elhagyták a Naprendszert. Vizsgálatokat végeznek, emellett az emberiség üzenetét is magukkal viszik.

Hogyan működik a digitális fényképezőgép?

Az animáció segítségével megismerhetjük a digitális fényképezőgép szerkezetét és működését.

Kosárba helyezve!