A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Politikai és gazdasági tömörülések

Politikai és gazdasági tömörülések

Az elmúlt években számos politikai és/vagy gazdasági tömörülés alakult ki a Föld országai között.

Földrajz

Címkék

politika, gazdaság, tömörülések, NATO, Európai Unió, G8, OPEC, NAFTA, ASEAN, Arab Liga, Eurozóna, EFTA, Északi Tanács, tagállam, világ, Európa, térkép, világtérkép, Országok, ország, földgömb, Föld, határ, társadalomföldrajz, társadalom, térképismeret, földrajz

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Európai politikai és gazdasági tömörülések

A világ politikai és gazdasági tömörülései

G7: A világ gazdaságilag legfejlettebb 7 országának együttműködési fóruma. 1975-ben hívták össze először tanácskozó fórumukat, az úgynevezett világgazdasági csúcsot.

G10: Az Általános Hitelegyezményben részt vevő országok csoportja. 1962-ben hozták létre azért, hogy gazdasági, monetáris és pénzügyi kérdésekben konzultáljanak és együttműködjenek. A részt vevő országok határoznak a Nemzetközi Valutaalap (IMF) forrásainak elérhetőségéről.

G20: A világ 19, a világgazdaságban meghatározó szerepet betöltő országokat és az Európai Uniót tömörítő szervezet. 1999-ben alapították. Célja a nemzetközi pénzügyi stabilitás előmozdítására vonatkozó politikai egyeztetések a tagok pénzügyminiszterei, banki vezetői és államfői között.

G33: Fejlődő országok politikai tömörülése, mely a kereskedelmi és a politikai tevékenységeket hangolja össze. 2003-ban hozták létre azért, hogy a részt vevő országok hasonló – főként mezőgazdaságiproblémáinak kezelését segítse.


NAFTA (Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Társulás – North American Free Trade Association): Az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó 1992-ben létrehozott szövetsége elsősorban egy egymás közötti szabadkereskedelmi övezet kialakításáért.
Célja továbbá, hogy piacot biztosítson a tagországok áruinak és szolgáltatásainak, új munkalehetőségeket teremtsen, és erősítse vállalataik versenyképességét a világpiacon.

ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége – Association of Southeast Asian Nations): Regionális nemzetközi szervezet, amely a Délkelet-Ázsiában található országok politikai, gazdasági és kulturális együttműködését segíti elő. 1967-ben azért hozták létre, hogy megóvják a szocialista tábortól fenyegetett térséget, és megőrizzék a békét országaikban.
Az 1970-es évek közepétől a gazdasági együttműködésre helyezték a fő hangsúlyt, ám az együttműködés egy évtized múlva megtorpant.
Az 1990-es évektől az országok gazdasága gyorsan fejlődött, amelyet az is segített, hogy munkamegosztást alakítottak ki az ágazatok közötti technológiai, illetve minőségi és tömegtermékek gyártására szakosodva. Ez indította el egy regionális szabadkereskedelmi övezet létrehozását. A szövetség székhelye: Jakarta.

OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezete – Organization of the Petroleum Exporting Countries): Gazdaságpolitikai érdekszövetség a nagy kőolajkészletekkel rendelkező tagországok nyersolaj-kitermelésének összehangolására.
A szervezetet 1960-ban alapították azzal a céllal, hogy tagjai hatékonyabban állhassanak ellen az olajpiacokat akkoriban uraló, az árak csökkentésére törekvő (főleg amerikai, brit és holland) világcégek nyomásának.
Kezdetben a fejlődő országok olajkészletének értékesítésével foglalkozott, ellenőrzése alatt tartotta a kitermelt mennyiségeket, majd ármeghatározó szerepet töltött be a világpiacon. A szervezet székhelye: Bécs.

Arab Liga (Arab Államok Ligája): Az arab államok regionális nemzetközi szervezete. Elsődlegesen politikai célból jött létre, azonban a tagság a kulturális és földrajzi hasonlóságon és közelségen alapul.
Célja az együttműködés és a kölcsönös segítség nyújtása, a gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális és katonai együttműködés fejlesztése. A szervezet székhelye: Kairó.

Európai Unió

1957 – Rómában megalakul az Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac)
Tagjai: a Német Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Olaszország és a Benelux államok.

1967 – A szervezet neve Európai Közösségre változik. A névváltozás azt jelzi, hogy tagállamainak együttműködése ezután már nem kizárólag gazdasági jellegű.

1973–1986 – Az Európai Közösség bővülése.
Csatlakozó államok: 1973-ban az Egyesült Királyság, Írország, Dánia; 1981-ben Görögország, 1986-ban Portugália és Spanyolország.

1985 – Megkötik a schengeni egyezményt, amelyben megállapodnak a külső államhatárok szigorú ellenőrzéséről és a tagállamok közötti határok szabad átlépéséről.

1992 – A Maastrichti Szerződés aláírása: a tagállamok szerződésbe foglalják, hogy az ezredfordulóig megteremtik a határok nélküli (Nyugat-)Európát.

1994 – A közösség neve Európai Unióra változik, jelezvén, hogy az együttműködést a kül- és védelmi politikára is kiterjesztették.

1995 – Új tagállamok: Svédország, Finnország, Ausztria.

1995 – Életbe lép a schengeni egyezmény.

1997 – Aláírják a szerződést a kelet-európai bővítésről.

2002 – Bevezetik az unió egységes valutáját, az eurót. Létrejön az euróövezet. Létrejön a pénzügyi (monetáris) unió, ezzel a világ második legnagyobb gazdasága.
Tagjai (2015-ben): Németország, Franciaország, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Ausztria, Finnország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Írország, Görögország, Szlovákia, Szlovénia, Ciprus, Málta, Észtország, Lettország, Litvánia.

2004 – Az úgynevezett keleti bővülés. Új tagállamok: Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia.

2007 – Új tagállamok: Bulgária és Románia.

2013 – Új tagállam: Horvátország.

Fogalomdefiníciók:

Integráció: Az az állapot, amelynek során több nemzetgazdaság összenő, a közöttük lévő különbségek mindinkább eltűnnek, az egymás közötti gazdasági (majd később egyéb) kapcsolatok is mindinkább közelítik az országon belüli kapcsolatok sajátosságait. Az egyesülés, összefonódás 2 szinten mehet végbe: mikroszinten (a vállalatok között) és makroszinten (az országok között).

Gazdasági unió: Az integráció folyamatának utolsó előtti lépcsője, amelyben megszűnnek a nemzetgazdaságok, egységes a gazdaságpolitika, a közös beruházások, a technológiai láncok átlépik az országhatárokat, együtt szervezett termelési és eladási folyamatok zajlanak, és közös pénz van a forgalomban.

Politikai unió: Az integráció legfejlettebb formája, amikor a gazdasági integráció állapotán felül már a politika is közös (egyetlen közös államot alkotnak).

Regionális gazdasági unió: Az integrációnak az a formája, amikor a gazdasági integráció területileg jól körülhatárolható földrajzi régiót alkot.

NATO

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (röviden NATO, az angol North Atlantic Treaty Organisation intézménynévből) 29 észak-amerikai és európai ország szövetsége.
A II. világháború után (1949. április 4-én) alapították Washingtonban. A szövetség a hidegháborús politika idején, a fegyverkezési versenyben a kelet-európában terjeszkedő Szovjetunió hatalmának gyengítésére született, a Varsói Szerződéssel szemben.

A hidegháború megszűntével a nyugati civilizáció biztonsági szervezetévé alakult. Célkitűzéseit az Észak-atlanti Szerződés foglalja magában, amelynek értelmében a tagállamok minden politikai és katonai eszközt igénybe vesznek a tagországok szabadságának és biztonságának megőrzése érdekében.
Célja továbbá, hogy megakadályozza az orosz politikai és katonai befolyás terjeszkedését. Napjainkban a tagországok határain túl is végez békefenntartói feladatokat.
A szervezet vezető nagyhatalma az Amerikai Egyesült Államok, így politikájában erősen érvényesül az ország kül- és gazdaságpolitikai érdeke.
Magyarország Csehországgal és Lengyelországgal együtt 1999-ben lett a szövetség tagja. 2004-ben csatlakozott további öt új Európai Uniós tagállam (Szlovákia, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia), majd Bulgária és Románia is.
2009-ben lett a NATO tagja Horvátország és Albánia, majd 2017-ben Montenegró. 2018-ban csatlakozási tárgyalások kezdődtek Észak-Macedóniával.

A schengeni egyezményt aláíró országok

A schengeni egyezmény az Európai Unió és néhány más európai ország között létrejött megállapodás a belső határőrizet megszüntetéséről és a külső határok közös ellenőrzéséről.

A megállapodást 1985-ben írta alá öt európai ország (Franciaország, Német Szövetségi Köztársaság és a Benelux államok) a köztük levő határokon az ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről. Jelenleg az Európai Unió 28 tagállamából 22 alkalmazza, a nem uniós országok közül pedig 4 ország (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc).

Kapcsolódó extrák

A történelem nagy népmozgásai

A jelenet az emberi történelem legnagyobb népmozgásait mutatja be az őskortól egészen napjainkig.

A világ országai

Az animáció segítségével megismerhetjük a világ országait, fővárosokat és az országok zászlaját.

A világ városai

Az animáció a Föld fontosabb városainak elhelyezkedését és fontosabb adatait foglalja össze, és játék segítségével segíti a gyakorlást.

Afrika országai

Az animáció segítségével megismerhetjük Afrika országait, fővárosokat és az országok zászlaját.

Afrikai menekülttábor (Dárfúr)

A szudáni fegyveres konfliktus miatt több millióan menekültek el lakóhelyükről.

Államformák és hivatalos nyelvek

Az államhatalom gyakorlásának módjai (államformák) és a leggyakoribb hivatalos nyelvek Földünk államaiban.

Amerika országai

Az animáció segítségével megismerhetjük a világ országait, fővárosokat és az országok zászlaját.

Ausztria közigazgatási térképe

Az animáció bemutatja az Osztrák Köztársaság közigazgatási felosztását.

Az USA tagállamai és városaik

Az animáció segítségével megismerhetjük az USA tagállamait és nagyobb városait.

Ázsia országai

Az animáció segítségével megismerhetjük a világ országait, fővárosokat és az országok zászlaját.

Európa országai

Az animáció segítségével megismerhetjük a világ országait, fővárosokat és az országok zászlaját.

Földrajzi érdekességek – Társadalom

Földünkön számos, a társadalomhoz köthető érdekességgel találkozhatunk.

Golden Gate híd (San Francisco, 1937)

A Csendes-óceánt és a San Francisco-i öblöt összekötő szoros felett átívelő függőhidat 1937-ben adták át.

Hollandia közigazgatási térképe

Az animáció bemutatja Hollandia közigazgatási felosztását.

Ipari park

Biztosítja a vállalkozások számára az infrastrukturális feltételeket és szolgáltatásokat.

Migránsok és menekültek

A jelenet napjaink migrációs válságát és menekültkérdését mutatja be – több szempontból.

Németország közigazgatási térképe

Az animácó bemutatja Németország közigazgatásának legfontosabb egységeit.

Országok jelképei, nevezetességei

Az animáció segítségével megismerhetjük az egyes országok híres tájait, építményeit.

Rushmore-hegy (USA)

Az USA nemzeti emlékhelyének számító Rushmore-hegy különleges szikladomborművei négy elnököt ábrázolnak.

Szláv népek

A három nagy csoportba sorolható szláv népek nagy része ma 14 európai országban él.

Világvallások napjainkban

A legnagyobb (világ)vallások földrajzi elhelyezkedése történelmi okokra vezethető vissza.

Magyarország közigazgatási térképe

A jelenet segítségével szemléltethetjük és gyakoroltathatjuk Magyarország közigazgatásának legfontosabb jellemzőit.

Kosárba helyezve!