A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Római gladiátorok (2. század)

Római gladiátorok (2. század)

A gladiátorok az ókori Római Birodalom arénáiban vívtak véres küzdelmet egymással és a vadállatokkal.

Történelem

Címkék

gladiátor, Róma, rabszolga, amfiteátrum, Colosseum, , küzdőtér, ókor, vadállatok, harcos, küzdelem, fegyverzet, bajvívó, halotti tor, történelem, etruszk, császárkor, szórakozás, szokás

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Mit jelent a gladiátor kifejezés?
 • Mi volt az ókori gladiátorok fő feladata?
 • Általában mely társadalmi rétegből származtak a gladiátorok?
 • Igaz-e az állítás?\nA gladiátorok között önként jelentkező szabadok is voltak.
 • Igaz-e az állítás?\nA rabszolgák helyzete igen különböző volt az ókori Rómában.
 • Melyik szigeten volt az ókor egyik legnagyobb rabszolgapiaca?
 • Ki vezette az ókori Róma történetének legnagyobb rabszolgafelkelését?
 • Milyen intézmény volt a Spartacus-féle rabszolgafelkelés bölcsője?
 • Melyik városból indult ki a Spartacus-féle rabszolgafelkelés?
 • Kinek a serege győzte le végül Spartacus seregét?
 • Hogyan zárult a Spartacus-féle rabszolgafelkelés?
 • Igaz-e az állítás?\nAz egymás ellen küzdő gladiátorok fegyverzete mindig megegyezett.
 • Mikor zajlott a Spartacus-féle rabszolgafelkelés?
 • Melyik sziget volt az ókorban a rabszolgafelkelések melegágya?
 • Melyik forrásból nem juthatott rabszolgához az ókori római polgár a Kr. e. 1. században?
 • Hol küzdöttek általában a gladiátorok?
 • Hogyan döntött a legyőzött gladiátor sorsáról a császár?
 • Melyik császári jel jelentette a legyőzött gladiátor halálát?
 • Mit jelentett a porondra vonuló gladiátoroknak tulajdonított mondat („Ave, Caesar, morituri te salutant!”)?
 • Igaz-e az állítás?\nMár az etruszk időszakban is voltak gladiátorjátékok, de akkor még küzdelmüket a halotti szertartás alatt, az elhunyt sírján vívták.
 • Minek a nevéből alakult ki a gladiátor kifejezés?
 • Mit kaptak az első fellépésükön magabiztosan harcoló „gladiátortanulók”?
 • Igaz-e az állítás?\nMagánemberek is birtokolhattak gladiátorokat.
 • Igaz-e az állítás?\nNői gladiátorok sohasem küzdöttek a porondon.
 • Hogyan hívták az ókor egyik legnagyobb gladiátoriskoláját?
 • Körülbelül hány liter víz kellett a vízi csaták megrendezéséhez a Colosseumban (1,5 méter mély víz)?
 • Igaz-e az állítás?\nA Colosseum körül álltak a gladiátoriskolák, a fegyverkovácsok háza és a halott gladiátorok kamrái is.
 • Melyik állatfaj nem szerepelt az ókori római gladiátorok ellenfeleként?
 • Igaz-e az állítás?\nA Kr. u. 2. században az üldözött keresztényeket vadállatok elé vetették a Colosseumban.
 • A gladiátorok küzdelme során szigorúan tilos volt hasba szúrni az ellenfelet. Miért?
 • Igaz-e az állítás?\nA gladiátor számára egyéni adottságaik figyelembe vételével választottak fegyvernemet.
 • Mit kaptak a győztes gladiátorok?
 • Az alábbiak közül melyik módon történhetett a császár által mutatott halálos ítélet végrehajtása?

Jelenetek

Gladiátorok

 • murmillo
 • retiarius
 • thraex (trák)
 • secutor
 • amfiteátrum

Murmillo

 • egyenes kard
 • négyszögletű pajzs
 • lábvédő
 • karvédő
 • zárt sisak
 • díszes taréj

Retiarius

 • karvédő
 • vállvédő (galerus)
 • szigony
 • háló
 • tőr

Thraex

 • görbe kard
 • arclemezes zárt sisak
 • fém taréj
 • szögletes pajzs
 • karvédő
 • lábvas

Secutor

 • sima felületű sisak
 • kerek szemrés
 • karpáncél
 • négyszögletű pajzs
 • pajzsdudor
 • lábpáncél
 • egyenes kard

Harc közben

Animáció

Narráció

A gladiátor kifejezés a kard jelentésű latin gladius szóból származik. Olyan bajvívó harcosokra használták e kifejezést, akik egymás ellen, vagy vadállatokkal küzdöttek a nyilvános rendezvényeken a nézők szórakoztatására.

A gladiátorok küzdelme etruszk eredetű szokáson alapul. Az elhunyt sírjánál küzdöttek egymással, a halotti tor részeként.
A római köztársaság korában is előfordultak gladiátorküzdelmek, de e kegyetlen tevékenység kétségkívül a császárkorban élte fénykorát.
A hadifoglyokból, rabszolgákból és önként jelentkezőkből verbuválódó harcosok a gomba módra szaporodó amfiteátrumokban vívták élet-halál harcukat a publikum legnagyobb örömére.

A különféle gladiátoriskolákban edződő harcosok változatos fegyverzettel rendelkeztek. A szabályok általában azt is rögzítették, hogy mely típusok küzdhetnek meg egymással.

A nagy, téglalap alakú pajzzsal és rövid karddal rendelkező murmillo ellenfele gyakran a kis, négyzetes pajzzsal és görbe karddal küzdő thraex volt.

Kedvelt típusnak számított a hálóval és háromágú szigonnyal felszerelt retiarius is.

Ellenfele számos esetben a murmillótól szinte csak a sisakjának kör alakú szemrése miatt különböző secutor volt.

Érdekesség, hogy a gladiátorok között akadtak nők is. Először Nero császár idejében léphettek a porondra a harcias amazonok.

A gladiátorok küzdelme az ókori Róma történetének szerves részévé vált. E kegyetlen és véres szórakozás emlékét őrzi a híres/hírhedt római Colosseum is, amelyben sok ezer ember és állat vesztette életét e látványosságok során.

Kapcsolódó extrák

Amfiteátrum (Póla, 1. század)

A Horvátországban álló különleges építmény a legnagyobb római amfiteátrumok egyike volt az ókorban.

Colosseum (Róma, 1. század)

Az ókori Róma leghíresebb, romjaiban is fenséges amfiteátruma az 1. században épült.

Circus Maximus (Róma, 1. század)

Az ókori Róma hatalmas arénája elsősorban a kocsiversenyei miatt vált híressé.

Alesia (Franciaország, Kr. e. 1. század)

A Vercingetorix által védett gall várost Kr. e. 52-ben vették ostrom alá Julius Caesar római csapatai.

Alesiai csata (Kr. e. 52)

A Vercingetorix által védett gall várost Kr. e. 52-ben vették ostrom alá Julius Caesar római csapatai.

Az ókori római gyalogság harci taktikái

Az ókori Római Birodalom felkészült legionáriusai mesteri szintre emelték a stratégiát.

Caracalla termái (Róma, 3. század)

A római császár pompás fürdőkomplexuma a 3. században épült.

Ókori görög lakóház

Az átlagos ókori hellén lakóházak téglalap alaprajzú, geometrikus elrendezésű kétszintes épületek voltak.

Ókori görög vázatípusok

Az ókori hellén vázakészítők mesterművei napjainkban fontos történeti források is.

Ókori római szenátor és felesége

Az ókori Róma társadalmának csúcsán elhelyezkedő szenátori rend tagjai bíbor szegélyű tógát viseltek.

Ókori római vízvezeték és út

A római civilizáció fejlettségének jó szintmérői a birodalmat behálózó kiváló út- és vízvezetékrendszerek.

Pantheon (Róma, 2. század)

Az „összes isten temploma” teljes pompájában Hadrianus császár uralkodása alatt épült fel.

Római katona (Kr. e. 1. század)

Az ókori Római Birodalom hadseregének zsoldoskatonái kiválóan képzettek és jól felszereltek voltak.

Titus diadalíve (Róma, 1. század)

A diadalívet a római császár a zsidók elleni győztes hadjárat emlékére emeltette a Forum Romanum bejáratánál.

Olümpia (Kr. e. 5. század)

A Kr. e. 776-tól négyévente rendezett vallási és sportesemények tették e várost az ókori Hellász egyik központjává.

Kosárba helyezve!