A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Római katona (Kr. e. 1. század)

Római katona (Kr. e. 1. század)

Az ókori Római Birodalom hadseregének zsoldoskatonái kiválóan képzettek és jól felszereltek voltak.

Történelem

Címkék

zsoldos, zsoldoshadsereg, legionárius, Róma, , katona, hadviselés, fegyver, kard, pajzs, dárda, fegyverzet, mellvért, bukósisak, öltözék, menetfelszerelés, ókor, Marius szamara, felszerelés, sátor, tábor

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Hány főből állt a Marius-féle hadseregreform után egy-egy légió?
 • Hány cohorsból állt a Marius-féle hadseregreform után egy-egy légió?
 • Hány főből állt a Marius-féle hadseregreform után egy-egy cohors?
 • Igaz-e az állítás?\nMarius lehetővé tette a vagyontalanok számára is, hogy zsoldos katonák legyenek.
 • Igaz-e az állítás?\nA Marius-féle hadseregreform előtt a hadseregbe való besorozás a vagyoni helyzettől függött.
 • Mennyi zsoldot kapott évente egy legionárius Augustus császársága idején?
 • Mit kaptak Augustus idején az idejüket leszolgált katonák?
 • Mikor történt a Marius-féle hadseregreform?
 • Melyiket hozta létre Augustus?
 • Milyen jelképe volt a légióknak a Marius-féle reform óta?
 • Igaz-e az állítás?\nA római légiók kizárólag gyalogosokból álltak.
 • Hogyan különböztették meg egymástól a légiókat?
 • Hány légió állomásozott Pannónia területén Augustus uralkodása alatt?
 • Melyik NEM volt jellemző a római légiókra?
 • Igaz-e az állítás?\nA római legionáriusok csak gyenge, alacsony szintű kiképzésben részesültek.
 • Melyik NEM volt része egy római legionárius támadófegyverzetének?
 • Melyik NEM volt része egy római legionárius védekező fegyverzetének?
 • Mit viseltek a lábukon a római legionáriusok?
 • Melyik NEM volt része egy római legionárius átlagos menetfelszerelésének?
 • Mit jelent a decimatio kifejezés?
 • Minek a rövidítése az SPQR?
 • Milyen nehéz volt a római legionáriusok átlagos menetfelszerelése?
 • Hogy nevezték a kiszolgált római legionáriusokat?
 • Átlagosan mennyi volt egy római legionárius szolgálati ideje?
 • Kik alkották a Marius-féle hadseregreform előtt a római hadsereg zömét?
 • Mit NEM csináltak a legionáriusok, amikor éppen nem zajlott háború?
 • Igaz-e az állítás?\nA legionáriusokat szekerekkel szállították át a következő állomáshelyükre.

Jelenetek

Kapcsolódó extrák

Az ókori római gyalogság harci taktikái

Az ókori Római Birodalom felkészült legionáriusai mesteri szintre emelték a stratégiát.

Ókori római katonai tábor

A folyamatosan terjeszkedő Római Birodalom a meghódított területeken katonai erődöket alakított ki.

A Római Birodalom provinciái és városai

Animációnk a Római Birodalom több száz éves történetét mutatja be.

Alesia (Franciaország, Kr. e. 1. század)

A Vercingetorix által védett gall várost Kr. e. 52-ben vették ostrom alá Julius Caesar római csapatai.

Alesiai csata (Kr. e. 52)

A Vercingetorix által védett gall várost Kr. e. 52-ben vették ostrom alá Julius Caesar római csapatai.

Ókori római ostromgépek

A hódító rómaiak hatékonyan alkalmazták az erődített helyek ostromára kifejlesztett technikai eszközöket.

Quinquereme (Kr. e. 3. század)

A több evezősorral rendelkező vitorlás a hellenizmus időszakának jellegzetes hadihajója volt.

Zámai csata (Kr. e. 202)

Az Afrikában, a második pun háború során vívott csatában Scipio római serege döntő vereséget mért Hannibál pun seregére.

Actiumi csata (Kr. e. 31)

A Hellász partjainál vívott csatában Octavianus döntő győzelmet aratott Antonius felett.

Amfiteátrum (Póla, 1. század)

A Horvátországban álló különleges építmény a legnagyobb római amfiteátrumok egyike volt az ókorban.

Catalaunumi csata (451)

Az Aetius által vezetett római sereg megállította a hun király, Attila inváziós seregét.

Constantinus katonája (4. század)

A 4. század első harmadában uralkodó római császár idejében kezdődött a keleti birodalomrész felvirágzása.

Legendás ókori birodalmak

Történelmünk évezredei alatt számos legendás birodalom született (majd dőlt romba).

Ókori római vízvezeték és út

A római civilizáció fejlettségének jó szintmérői a birodalmat behálózó kiváló út- és vízvezetékrendszerek.

Colosseum (Róma, 1. század)

Az ókori Róma leghíresebb, romjaiban is fenséges amfiteátruma az 1. században épült.

Diocletianus palotája (Split)

Az erődszerű palotát Diocletianus római császár építtette szülőhelyének közelében, a tengerparton.

Germán harcos (4. század)

Az Észak-Európából kiindulva dél felé hódító germán törzsek félelmetes harcosai a Római Birodalmat is fenyegették.

Görög és makedón falanx

Az ókori Hellászban kialakult falanx a nehéz fegyverzetű gyalogság hadrendje, illetve alapegysége volt.

Görög hoplita (Kr. e. 5. század)

Ókori hellén nehézfegyverzetű gyalogos katona.

Ókori római szenátor és felesége

Az ókori Róma társadalmának csúcsán elhelyezkedő szenátori rend tagjai bíbor szegélyű tógát viseltek.

A barbárok ruhaviselete (5. század)

A ruhadarabok az adott kor és terület népességének életmódjáról és kultúrájáról is árulkodnak.

Bizánci császár (6. század)

„Róma örökösének”, a Bizánci Birodalomnak az élén a császár állt.

Diera (ókori hadihajó)

A diera jellegzetes döfőorral ellátott, két evezősoros, vitorlás hadihajótípus volt, melyet több ókori nép is használt.

Római gladiátorok (2. század)

A gladiátorok az ókori Római Birodalom arénáiban vívtak véres küzdelmet egymással és a vadállatokkal.

Kosárba helyezve!