A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Távíró (Samuel F. B. Morse)

Távíró (Samuel F. B. Morse)

Az amerikai feltaláló 1837-ben mutatta be a hírközlést forradalmasító találmányát a New York-i egyetemen.

Technika, háztartástan

Címkék

távíró, Morse, távírórendszer, SOS, Morse-ábécé, morzejel, adóegység, vevőegység, adattovábbítás, feltaláló, találmány, kommunikáció, technika

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Mikor halt meg Samuel Morse?
 • Milyen jeleket közvetít a távíróvonal?
 • Mi volt az első mondat, amit Morse-távíróvonalon továbbítottak?
 • Mikor helyezték üzembe a világ első távíróvonalát?
 • Mely városok között építették ki a világ első távíróvonalát?
 • Mi volt Samuel Morse tanult foglalkozása?
 • Mikor született Samuel Morse?
 • Melyik országban született Samuel Morse?
 • Mi a segélykérő jelzés morzejele?
 • Igaz-e, hogy a Morse-távírót hajókon is használták?
 • Igaz-e, hogy a Morse-ábécé pontokból és vonalakból áll?
 • Használta-e a Morse-ábécét a posta?
 • Használta-e a Morse-ábécét a vasút?
 • Használta-e a Morse-ábécét a hadsereg?
 • Igaz-e, hogy a távíró a jeleket elektromágnes segítségével közvetíti?
 • Igaz-e, hogy a távíró Puskás Tivadar találmányának továbbfejlesztése?
 • Igaz-e, hogy a vezetékes távírót és a Morse-ábécét is Morse fejlesztette ki?
 • Igaz-e, hogy a Morse-ábécé a mohikánok füstjelein alapul?
 • Igaz-e, hogy Morse Einstein barátja volt?
 • Mennyi időre volt szüksége egy postakocsinak, hogy eljusson Bécsből Pestre?
 • Igaz-e, hogy a Morse-ábécét Marconi fejlesztette ki?

Jelenetek

A távírórendszer

 • adóegység
 • vevőegység

Művészi találmány

Samuel Morse (1791–1872) az amerikai Charlestownban született. Képzett művész volt (a Yale egyetemen szerzett diplomát). Az elektromágnesekről először egy hajóút során hallott, később ő maga is foglalkozni kezdett e témával.
1832-ben álmodta meg a vezetékes elektromos távíró elvét. A gyakorlati megvalósítás nehéz szakasza 1837-re hozta meg a várt eredményt. A New York-i egyetemen (ekkor már az intézmény rajzprofesszoraként) szeptember 4-én sikerrel mutatta be távíróját. A papírszalagon megjelenő számsor jelentése ez volt: „Sikeres kísérlet a telegráffal 1837. szeptember 4-én.”
A pont-vonal kombinációt (Morse-ábécé) 1839-ben dolgozta ki. Később ez vált az egységes nemzetközi jelzésrendszerré. Az első mondat 1844-ben futott végig a Baltimore és Washington között épült távíróvonalon.

Samuel F. B. Morse

Samuel Morse

Az adóegység

Működés

Az egyszerűen és olcsón előállítható (illetve működtethető) távíró egydimenziós (soros) átvitellel működik. Az adáshoz elegendő egy nyomógomb (kapcsoló). A vevőoldalon óraművel húzott papírszalagra elektromágneshez kapcsolt íróeszköz rajzolja a fogadott kódokat. A távíró üzemmódú adatátvitelhez két állapotot megkülönböztetni tudó csatorna szükséges. Ezt a szerepet kezdetben a fémvezeték töltötte be.
Az „SOS” betűkombináció a legközismertebb Morse-karaktersor: a nemzetközi vészjelzés. A betűket kezdőbetűknek tekintők jelentést tulajdonítanak neki (pl. „Save Our Souls!” – „Mentsétek meg lelkeinket!”), de valószínűleg könnyű használata és felismerhetősége miatt választották ezeket a karaktereket.

Az első telegráfok egyike

A vevőegység

 • papírtekercs
 • elektromágnes
 • vezeték
 • papírvezető

SOS

Morse-ábécé

A Morse-ábécé

A Morse-ábécé vagy morzekód olyan kommunikációs kód, mely latin betűs írott szöveg átvitelét teszi lehetővé egy kétállapotú csatornán. Morse ábécéjét egyik nyomdász rokona munkájának megfigyeléséből nyert tapasztalatok segítségével állította össze. A betűket és az írásjeleket pontokból és vonásokból álló jelcsoportokkal kódolta. Az angol ábécé leggyakoribb betűje, az E kapta az egy pont, a második leggyakoribb, a T pedig az egy vonás jelét.

Animáció

 • adóegység
 • vevőegység
 • papírtekercs
 • elektromágnes
 • vezeték

Narráció

Samuel Finley Breese Morse az amerikai Charlestownban született. Képzett festőművész volt. A Phillips Akadémián és a Yale College-ben tanult, illetve szerzett diplomát. A sokat utazó művész egyik hajóútja során hallott először az elektromágnesekről, mely érdeklődését egy új, számára addig ismeretlen téma irányába fordította.Az új tevékenységnek hamarosan meglett a gyümölcse: Morse 1832 és 1835 között kifejlesztette az első működő elektromágneses távírót. A berendezés egy adó- és egy vevőegységből állt, melyeket vezeték kötött össze. A jelet az adóegység kapcsolójának mozgatása generálta. Az egyszerű, soros, egydimenziós jeltovábbításról a vezeték gondoskodott. A vevőegység az elektromágneshez kapcsolt íróeszközzel jelenítette meg egy óramű által vezetett papírszalagon az üzenetet.

Érdekes módon a feltaláló neve elsősorban nem a készülékkel, hanem a szintén általa kidolgozott kódrendszerrel kapcsolatban őrződött meg. Az egyszerű morzekód egy rövid és egy hosszú jel kombinálásával azonosítja a betűket és a számokat, így a keletkező üzenetek könnyen kódolhatók és dekódolhatók.

A Morse-féle távíró mintadarabjának sikeres bemutatójára 1837. szeptember 4-én került sor. A továbbított kódsorozat jelentése ez volt: „Sikeres kísérlet a telegráffal 1837. szeptember 4-én.”

Persze ennél jóval ismertebb az a kódsorozat, mely a nemzetközi segélyhívójel három betűjének kódjaiból keletkezik: „tititi tátátá tititi”, vagyis SOS. Morse találmánya kezdetben nem aratott osztatlan sikert, a befektetők nem érdeklődtek a szerkezet iránt. A távíró azonban a későbbiekben az egyik legfontosabb kommunikációs eszközzé vált szinte az egész világon.

Kapcsolódó extrák

Telefon (Alexander Graham Bell)

Bell 1876-ban építette meg korszakalkotó, az emberi beszédet elektromos jelek formájában továbbító telefonját.

Fonográf és gramofon

Edison találmánya egy henger segítségével rögzíti és játssza le a hangot, míg Berliner készüléke lemezre készített hangfelvétel visszaadására képes.

Hogyan működik a mobiltelefon?

Az animáció segítségével megismerhetjük a mobiltelefon szerkezetét és működését.

Kempelen Farkas sakkautomatája (1769)

Az ír származású magyar tudós egyik leghíresebb találmánya a „Török” volt.

Mérleges feladatok

Érdekes logikai feladat: sok egyforma súly közül az egyetlen különbözőt kell megtalálni.

Nikola Tesla laboratóriuma (Shoreham, USA)

Az elsősorban elektrotechnikával foglalkozó mérnök-feltaláló kétségkívül a második ipari forradalom egyik legzseniálisabb alakja volt.

Edison villanykörtéje

Edison, az amerikai elektrotechnikus 1879-ben találta fel a mindennapi életet megváltoztató izzólámpát.

Hogyan működik a rádió?

Az animáció segítségével megismerhetjük a rádió szerkezetét és működését.

Kosárba helyezve!