A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Templomos lovagok (12. század)

Templomos lovagok (12. század)

A legfontosabb lovagrendek egyike, mely a keresztes hadjáratokhoz kapcsolódóan jött létre.

Történelem

Címkék

templomosok, templomos lovagrend, keresztes hadjárat, lovag, keresztény, keresztes, szerzetesrend, Szentföld, zarándoklat, középkor, történelem

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Melyik rend vett még részt\na keresztes háborúkban?
 • Igaz-e az állítás?\nA muhi csatában résztvevő templomos lovagok mind odavesztek.
 • Igaz-e az állítás?\nA templomosok a zarándokok védelme mellett gyógyítással\nis foglalkoztak.
 • Melyik rend vett még részt\na keresztes háborúkban?
 • Igaz-e az állítás?\nA templomosok száz éven át őrizték\na torinói leplet.
 • Mi lett a templomos lovagrend utolsó nagymesterének sorsa?
 • Milyen napra esett a\ntemplomosok végét jelentő\nfranciaországi leszámolás?
 • Igaz-e az állítás?\nA templomosok zavartalanul tevékenykedtek egészen\na 20. századig.
 • Igaz-e az állítás?\nA templomosok végzetét IV. Fülöp francia király koholt persorozata jelentette.
 • Igaz-e az állítás?\nA templomos lovagrend fölött\nnem állt semmilyen hatóság,\ncsak a pápa.
 • Mi volt a templomosok jelképe?
 • Ki állt a templomos lovagrend élén?
 • Melyik csoport nem tartozott\na templomos lovagrendhez?
 • Mi volt az alapvető feladata a templomos lovagrendnek?
 • Hány csoportra tagolódott a rend?
 • Mikor alapították\na templomos lovagrendet?
 • Igaz-e az állítás?\nA templomosok a lakhelyükként szolgáló egykori Salamon-templomról kapták a nevüket.
 • Hol alakították meg\na templomos lovagrendet?
 • Igaz-e az állítás?\nA templomosok hatalmas vagyonra és befolyásra tettek szert\naz idők során.
 • Milyen harcmodort folytattak\na templomosok?
 • Mi történt 1307. október 13-án (pénteken) Franciaországban?
 • Igaz-e az állítás?\nMagyarországon Károly Róbert számolta fel a templomos lovagrendet.
 • Ki volt Hugues de Payens?
 • Igaz-e az állítás?\nEgy ideig a templomosok őrizték\naz Aranybulla egyik példányát.
 • Melyik keresztény ereklyét őrizték a templomosok?
 • Mikor állt a templomos lovagrend hatalma csúcsán?
 • Melyik francia király okozta a templomosok vesztét?
 • Melyik NEM tartozik a lovagtestvérek jellegzetes fegyverei közé?
 • Melyik NEM tartozik a lovagtestvérek jellegzetes fegyverei közé?
 • Milyen színű a templomosok zászlaján és köpenyén lévő kereszt?
 • Ki volt a templomosok utolsó (középkori) nagymestere?
 • Ki írta meg a templomosok szellemi programját?
 • Melyik regula képezte a templomos lovagrend szabályzatának alapját?
 • Kinek a szegény lovagjai voltak kezdetben a templomosok?
 • Melyik NEM egy pozíció a rend hierarchiájában?
 • Ki őrizte a templomos lovagrend pecsétjét?

Jelenetek

Templomos lovagok

 • lovagtestvér (13. század)
 • lovagtestvér (12. század)
 • fegyvernök

A templomos lovagrend a középkor egyik legismertebb harcos keresztény szerzetesrendje volt. A rendet egy maroknyi keresztes lovag alapította a Szentföldön 1118-ban, Hugues de Payens vezetésével.

Kezdetben „Krisztus szegény lovagjainak” (pauperes commilitiones Christi) nevezték magukat. II. Balduin jeruzsálemi király felkarolta őket, és nekik adományozta a Salamon-féle templom maradványának egyik szárnyát. Innen származik a közismert „templomosok” kifejezés.

Az új rend reguláját az 1128-as troyes-i zsinat fogalmazta meg, a ciszterciek által módosított bencés regula alapján. (Később többször kiegészítették a szabályzatot, mely a 13. század második felére vált véglegessé.) A templomosok szellemi programjának összefoglalása Clairvaux-i Szent Bernátnak köszönhető, aki az alapító Hugues de Payens felkérésére írta meg azt az 1130-as években A templomos lovagokhoz: az új lovagság dicsérete című munkájában.

A Templomos Lovagrend fő feladata a szentföldi keresztény zarándokok védelme, elhelyezésük biztosítása, kórházi szolgálata, valamint (általánosságban) a hitetlenek elleni harc volt. (Kezdetben csak a zarándokútvonalak biztosítása jelentette a templomosok tényleges feladatát.)

II. Ince pápától fontos kiváltságokat kapott a rend. A további kiváltságok és a templomosoknak juttatott adományok hatására a rend gyors növekedésnek indult. Befolyása nem csupán a Szentföldön, hanem Európában is egyre nagyobb lett. Kezdetben a Francia Királyságban, majd Angliában tettek szert befolyásos támogatókra. A rend később elterjedt a német és a spanyol területeken, valamint Közép-Európában is.

A Templomos Lovagrend a 13. század második felében érte el hatalma csúcsát. Lovagjai jelen voltak Európa szinte minden államában. Politikai hatalma és gazdagsága a királyokéval vetekedett. Egyedül a mindenkori pápa parancsolhatott a tagjainak.
A 14. század elején azonban szembe kerültek az egyre erősödő Francia Királysággal. IV. (Szép) Fülöp király 1307. október 13-án lefoglaltatta a rend franciaországi vagyonát, tagjait pedig bezáratta. A templomos lovagrendet feloszlatta, a rend utolsó középkori nagymesterét, Jacques de Molay-t, és helyettesét, Gottfried Charney-t pedig perbe fogta, majd 1314-ben máglyán megégettette.

12. századi lovagtestvér

 • fejpáncél
 • köpeny vörös kereszttel
 • tőr
 • páncélsisak
 • kopja
 • kétélű kard
 • lábvért

A Templomos Lovagrend szervezete három nagyobb részből állt. Az elsőbe a templomosok „elitjét” képező lovagtestvérek tartoztak.
A második csoportot a fegyvernökök alkották.
A harmadik csoport a papoké (káptalanoké) volt. (A fontosabb rendházakban élő káptalanok feladata a tagok lelkének ápolása volt. A pápán kívül csak a nagymesternek tartoztak engedelmességgel.)

A templomosok élén a nagymester (magister, grand maitre) állt, akik élete végéig birtokolta a címet és a vele járó hatalmat.
Volt egy általános helyettese (sénéchal), aki háború idején hasonló jogkörrel rendelkezett, mint a nagymester. Ő volt a rend pecsétjének és hadi zászlajának őrzője is.
A Templomos Lovagrend harmadik számú vezetője a marsall (maréchal) volt, aki a hadi ügyekért felelt.
A szigorú hierarchiában az egyes tartományok és a rendházak vezetői (preceptor, commandeur) következtek utánuk. A rend vagyonának kezelése a kincstárnok feladata volt. A ruházattal kapcsolatos ügyek a drapier hatáskörébe tartoztak.

13. századi lovagtestvér

 • sisakdísz
 • köpeny templomos kereszttel
 • kétélű kard
 • fazéksisak
 • páncéling
 • vállvért
 • tőr
 • lábvért
 • pajzs

A lovagok egyforma felszereléssel és ruházattal rendelkeztek. Fehér köpenyt hordtak, melyen vörös kereszt volt. Ez utóbbi jelkép használatát a pápa engedélyezte a rendnek.

A lovagrend zászlaja kezdetben egy fehér (ezüst) pajzs volt felül egy fekete sávval.
A 12. század során egy új zászlót hagytak jóvá, melyen már megjelent a kereszt. Ennek színe kezdetben fekete volt, a 13. század elejétől kezdve viszont vörös színű.

Fegyvernök

 • csatabárd
 • tőr
 • szürke köpeny templomos kereszttel
 • kétélű kard
 • lábvért

A fegyverhordozók (sergent) alkották a Templomos Lovagrend második csoportját. A három csoport közül ez volt a legnépesebb.
A fegyvernökök száma majdnem a tízszerese volt a lovagok számának. Szükség is volt a nagy létszámra, hiszen a lovagok szolgálata volt a legfontosabb feladatuk. A csatákban könnyűlovasként vettek részt, segítve a a nehézlovas lovagokat.

Fegyverzet

 • kétélű kard
 • tőr
 • csatabárd
 • pajzs
 • a rend zászlaja
 • vállvért
 • fazéksisak
 • páncélsisak

Kapcsolódó extrák

Középkori lovag

A lovagok a középkor katonáskodó, lovas, páncélos hűbéresei voltak.

Címerterem

A középkori várak egyik legfontosabb helyisége a jellegzetes berendezésű és díszítésű lovagterem volt.

Constantinus katonája (4. század)

A 4. század első harmadában uralkodó római császár idejében kezdődött a keleti birodalomrész felvirágzása.

Diósgyőri lovagvár

Az I. Lajos által építtetett négytornyú lovagvár sokáig a mindenkori királyné tulajdonában volt, mint nászajándék.

Középkori keresztény király

A trónszéken ülő, fejükön koronát viselő, kezükben a felségjelvényeket tartó keresztény uralkodók a középkor jellegzetes szereplői voltak.

Középkori lakótorony

A lakótorony (donzson) a virágzó középkor jellegzetes épülettípusa volt, melyet a vártól függetlenül is építettek.

Középkori nyugat-európai ruhaviseletek (10–12. század)

A ruhadarabok az adott kor és terület népességének életmódjáról és kultúrájáról is árulkodnak.

Középkori nyugat-európai ruhaviseletek (13. század)

A ruhadarabok az adott kor és terület népességének életmódjáról és kultúrájáról is árulkodnak.

Lant és tekerőlant

A húros hangszerek közé tartozó lant első ismert változata az ókori Mezopotámiában jelent meg.

Salamon temploma (Jeruzsálem, Kr. e. 10. század)

A Salamon király által építtetett templom a zsidó építészet egyik legfontosabb szimbólumává vált.

Arab harcos (6. század)

A középkori arab harcosok legfontosabb fegyvere az íj, a lándzsa és a kard volt.

Hastingsi csata (1066)

A normann Hódító Vilmos e döntő ütközetben legyőzte az angolszászokat, majd királyként megszilárdította a hatalmát Angliában.

Kosárba helyezve!