A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Transz-but-2-én (C₄H₈)

Transz-but-2-én (C₄H₈)

Színtelen, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz, geometriai izomerje a cisz-but-2-én.

Kémia

Címkék

butén, transz-but-2-én, geometriai izoméria, telítetlen szénhidrogén, alkén, olefin, konstitúciós izomer, izomer, összeadás, polimerizáció, szerves kémia, kémia

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Golyó és pálcika

Transz-but-2-én (C₄H₈)

transz-but-2-en

Adatok

Moláris tömeg: 56,107 g/mol

Olvadáspont: –105,5 °C

Forráspont: 0,9 °C

Sűrűség: 0,6042 g/cm³

Relatív gőzsűrűség (levegő = 1): 1,9

Égéshő: –2706,0 kJ/mol

Tulajdonságok

A buténnek négy szerkezeti izomerje van: but-1-én, cisz-but-2-én, transz-but-2-én, metilpropén. A négy alak izomerizációval könnyen átalakítható egymásba. A transz-but-2-én telítetlen, éghető, színtelen gáz.
Vízben alig, alkoholokban és éterekben jól oldódik. Az ún. cseppfolyós gázok közé tartozik: ezek a gázok szobahőmérsékleten, meghatározott nyomáson gázhalmazállapotból folyékony állapotba vihetők.

Előfordulás, előállítás

A buténizomerek a természetben nem fordulnak elő. Előállításuk az olajfinomítók hulladékgázaiból és az etén előállítása során keletkező krakkgázból történik.

Felhasználás

A transz-but-2-ént polimerbenzin, izoprén, alkoholok, ragasztóanyagok, tömítőanyagok előállítására használják. A polietilénhez hasonló tulajdonságú műanyagokká, butilkaucsukká, kopogásgátló szerekké polimerizálják.

Térkitöltés

Narráció

Kapcsolódó extrák

Cisz-but-2-én (C₄H₈)

Színtelen, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz, geometriai izomerje a transz-but-2-én.

Buta-1,3-dién (C₄H₆)

A konjugált diének legegyszerűbb képviselője.

Bután (C₄H₁₀)

Az alkánok homológ sorának negyedik tagja.

Optikai izoméria

Az aszimmetrikus molekulák tükörképi párjaikkal nem hozhatók fedésbe.

Kosárba helyezve!