A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Vízimalom

Vízimalom

A víz mozgási energiáját hasznosító mechanikus szerkezeteket már a középkorban is több célra használták.

Technika, háztartástan

Címkék

vízimalom, gabonaőrlés, vízenergia, vízikerék, malomkő, vízcsatorna, megújuló energia, folyó, fogaskerék, technika

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Melyik NEM tartozik a malmok hagyományos típusai közé?
 • Igaz-e az állítás?\nA malmokat csak őrlésre használták.
 • Mivé alakítja a víz mozgási energiáját a vízikerék?
 • Melyik történelmi korszakban építettek először vízimalmokat?
 • Hol NEM használtak vízikereket?
 • Melyik eszközzel szabályozták\na vízszint ingadozását?
 • Milyen anyagból készült általában\na vízikerék?
 • Mik találhatók a vízikerék kerületén?
 • Minek a segítségével adódik át\na főtengely forgási energiája\na függőleges tengelyeknek?
 • Hová öntötték az őrlendő anyagot\na malmokban?
 • Melyik eszköz őrölte meg a szilárd anyagot?
 • Milyen alapvető típusa nincs\na vízikeréknek?
 • Kik dolgoznak a malmokban?
 • A malom melyik alkotóeleme „van legközelebb” a patak forrásához?
 • A malom melyik alkotóeleme „van legtávolabb” a patak forrásától?
 • Hol NEM találhatunk általában vízimalmot?
 • Igaz-e az állítás?\nA vízimalmokat sokszor hajókra szerelték a kis esésű folyókon.
 • Igaz-e az állítás?\nA középkori Magyarországon elsősorban patakmalmok létesültek.
 • Hol alkalmazták az ún. hajómalmokat?
 • Melyik vízikeréktípust alkalmazták\na nagy esésű patakoknál?
 • Minek az őrlésére NEM használták\na középkori magyar patakmalmokat?
 • Melyik NEM tartozik a megújuló energiaforrások közé?
 • Milyen állású a vízikerék?
 • Milyen állású a főtengely?
 • Melyik szóval helyettesíthető\na vízikerék lapátja?
 • Hol helyezkednek el az őrlőkövek?

Jelenetek

Vízimalom

Malom, vízikerék, vízimalom

A malomnak három hagyományos típusa van. A különbség a meghajtóerőben rejlik. Ez alapján megkülönböztetünk vízimalmot, szélmalmot és szárazmalmot (ez utóbbi állati erővel működik).
A malmok eredetileg szilárd anyagok őrlésére szolgáltak, de felhasználásuk később sokrétűvé vált (pl. fűrészmalom). A vízikerék (vízkerék) gépek hajtására szolgáló szerkezet, mely a víz energiáját alakítja át mechanikai munkává. Első alkalmazása az ókorba nyúlik vissza, de a középkorban vált széleskörűen használt eszközzé.
Leggyakrabban gabonaörlő malmokban használták (innen származik a vízimalom kifejezés), de sok egyéb alkalmazása is ismert (pl. kovácsműhelyekben, fűrészmalmokban, bányákban).

Belső szerkezet

 • garat
 • malomkő
 • áttétel
 • fogaskerék
 • főtengely
 • lisztesláda
 • vízkerék

Szerkezet, működés

A vízimalmok megfelelő sodrású folyóvíz mellé épültek. A vízszint esetleges ingadozását csatornák és zsilipek kiépítésével lehet szabályozni.
Az épület legfontosabb szerkezeti eleme a vízkerék (vízikerék). A kerekek általában fából készültek, kerületükön több lapátot (kanalat) helyeztek el. Ezek képezik a hajtófelületet.
A vízszintes tengelyre szerelt, függőleges állású vízkereket a víz energiája forgatja meg. A tengely forgása közvetíti a munkagép felé a nyomatékot.
A malom belsejében – fogaskerekek segítségével, megfelelő áttételek alkalmazásával – a forgási energia átadódik egy függőleges tengelynek, mely a malomkövet (malomköveket) forgatja.
A garatba öntött szilárd anyagot a kövek megőrlik, s az őrlemény az oszlopokban aláhullva az alsó szint ládáiba kerül.

A vízkerekek típusai

 • vízkerék
 • lapátok
 • főtengely
 • patak

A vízenergia hasznosítása

 • garat
 • malomkő
 • főtengely
 • áttétel
 • vízkerék
 • terelőcsatorna

Animáció

Narráció

Az emberiség régóta törekedett az emberi és az állati munkaerő kiegészítésére. Az első megoldásokat a természeti erők bevonása jelentette.
A megújuló energiaforrásokat alkalmazó mechanikus eszközök közé tartoztak a vízimalmok is. A vízimalmokat megfelelő sodrású folyóvíz mellé építették. A víz szintjét és az áramlás erősségét csatornák és zsilipek segítségével szabályozták.
Az épület legfontosabb szerkezeti eleme a függőleges állású vízkerék (másképpen vízikerék), melyet egy vízszintes tengelyre erősítettek.
Ezt az eszközt már az ókorban is ismerték, de csak a középkorban vált széles körben alkalmazott eszközzé. A vízikereket a kerületén elhelyezett lapátok (kanalak) forgatják meg az áramló víz segítségével. Az érintkezési helytől függően megkülönböztetünk alulcsapott, középen csapott és felülcsapott vízikereket (illetve -malmot).

Az épület belsejébe hatoló főtengely forgási energiája fogaskerekek és megfelelő áttételek alkalmazásával átadódik egy vagy több függőleges tengelynek.
A függőleges tengelyek az épület felső szintjén, az ún. kéregben elhelyezett malomköveket, őrlőköveket forgatják.
A kövekhez a garaton át juttatják be az őrlendő terményt. Az őrlemény a felső szintről az oszlopokban hullik alá a lisztesládákba.
A vízikerekeket leggyakrabban gabonaőrlő malmokban használták, innen származik a „vízimalom” kifejezés. Ám több egyéb alkalmazása is ismert, ahol a víz mozgási energiáját mechanikai munkává kellett átalakítani (pl. kovácsműhelyekben, fűrészmalmokban, bányákban).

Kapcsolódó extrák

Felülhajtós szélmalom

A szél mozgási energiáját mechanikai munkává alakító szélmalom számos munka elvégzésére alkalmas.

Gabonafélék

A gabonafélék közé olyan pázsitfüvek tartoznak, amelyeket táplálkozás céljára felhasználható lisztes szemterméseik miatt termesztenek.

Az arkhimédészi csavar (Kr. e. 3. század)

Arkhimédész találmánya a földek öntözésére használható vízátemelő szerkezet volt.

Cséplőgép (19. század)

E mezőgazdasági munkagépet a gabonafélék magjának kinyerésére használják.

Fogaskerék-típusok

A fogaskerék forgása során forgatónyomatékot ad át egy másik alkatrésznek.

Ford T-modell

Az amerikai autógyár népszerű modellje volt a világon az első futószalagon gyártott autó.

Hérón labdája

Az alexandriai feltalálóban a gőzgép atyját tisztelhetjük, bár ő maga is csupán jatékszernek tekintette alkotását.

Hőerőmű (szénhidrogén alapú)

A hőerőmű a fosszilis vagy megújuló energiahordozók elégetése során felszabaduló energiát elektromos árammá alakítja.

Hogyan működik a gázturbinás sugárhajtómű?

A gázturbinás sugárhajtóművet repülőgépek meghajtására használják.

Hollandia küzdelme a tengerrel (17. század)

Németalföld északi részének lakói már a középkorban és az újkorban is eredményes harcot folytattak a tengerrel.

James Watt gőzgépe (18. század)

A skót mérnök által tökéletesített gőzgép sokféle alkalmazási lehetőségével forradalmasította a technikát.

Papírgyártás

A papírgyártás több mint kétezer éve jelen van Földünkön.

Szárazmalom

Az állati (vagy emberi) erővel hajtott szerkezeteket elsősorban őrlésre használták.

Vízesés

A folyómeder kiszögelléseiről alázúduló folyóvíz látványos vízeséseket hoz létre.

Árapályerőmű

A tengerszint napi ingadozását, az árapályt használja fel elektromos áram termelésére.

Szélerőmű

A levegő mozgási energiáját alakítja át elektromos árammá.

Vízerőmű (Hoover-gát, USA)

Az USA-ban, a Colorado folyón épült hatalmas gát az egyik amerikai elnökről kapta a nevét.

Kosárba helyezve!