A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Az első világháború kitörése

Az első világháború kitörése

Miért tört ki az első világháború? Kik álltak egymással szemben a hadszíntéren?

03:47

Történelem

Címkék

I. világháború, első világháború, Ferenc Ferdinánd, antant, központi hatalmak, szarajevói merénylet, Szarajevó, Gavrilo Princip, Ferenc József, fegyverkezés, front, csata, nagyhatalmak, háború, merénylet, harc, nagyhatom, hadüzenet, hadiflotta, balkáni válság, katona, fegyver, trónörökös, Szerbia, Osztrák–Magyar Monarchia, Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország, politika, hatalom, Törökország, Bulgária, Olaszország, Románia, Japán, Afrika, Ázsia, Belgium, Németország, Elzász-Lotaringia, szerb nacionalista, imperializmus, tárgyalás, Európa, Amerikai Egyesült Államok, USA, gyarmat, Balkán, Anglia, történelem, modernkor

Kapcsolódó extrák

Narráció

Az első világháború kitörése
A 20. század elejére a
nagyhatalmak ellentétei tovább éleződtek.
Franciaország bármi áron vissza akarta szerezni Elzász-Lotharingiát,
ezért állandósult a francia–német szembenállás.
Németország erőteljesen fegyverkezett,
és korszerű flottát épített, amelyet aggódva figyeltek Londonban.
A Balkánon az Osztrák–Magyar Monarchia érdekei ütköztek Oroszországéval.
Itt a Monarchia terjeszkedésének
útjában Szerbia állt, amely élvezte Oroszország támogatását.
Az első világháborút megelőzően két szemben álló katonai tömb alakult ki.
Az egyik az ún. központi hatalmak, Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia léptek szövetségre.
Velük szemben az antant,
azaz Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország állt.
Az első világháborút közvetlenül
kiváltó ok a szarajevói merénylet volt,1914 nyarán
egy szerb nacionalista szervezet tagja lelőtte a Bosznia- Hercegovina fővárosába
látogató Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörököst és annak feleségét.
Ez indokot szolgáltatott arra, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia
leszámoljon Szerbiával.
Így végül Ferenc József,
Németország biztatására,1914. július 28-án hadat üzent Szerbiának.
Ez azt jelentette, hogy Szerbia védelmében Oroszország is hadba lépett.
Ezt követően néhány nap alatt
a két katonai tömb tagjai kölcsönösen hadüzeneteket váltottak.
Kitört az első világháború.
Annak, hogy a balkáni válság világháborúvá tudott terebélyesedni, két mélyreható oka volt.
Egyrészt az imperializmus erőszakos, a világ újrafelosztását célul tűző
területszerző politikája vezetett a háborúhoz.
Másrészt a
20. század elején a nagyhatalmak képtelenek voltak nézeteltéréseik békés,
tárgyalóasztal mellett történő rendezésére.
A háború a politika folytatása, csak más eszközökkel.
A háborúba több európai és Európán kívüli ország is bekapcsolódott valamelyik katonai tömb mellett.
A központi hatalmak oldalán Törökország és Bulgária.
Az antanthoz csatlakozott Európából Olaszország és Románia,
majd a világ országai közül Japán és az Amerikai Egyesült Államok is.
Európán kívül is folytak harcok,
így pl. Afrikában és Ázsiában is küzdöttek a szemben álló felek.
A tengereken is történtek összecsapások,
de itt a brit flotta végig fölényben maradt.
A legfontosabb hadszínterek Európában voltak.
A nyugati front Franciaország és Belgium területén húzódott.
Keleten az orosz,
délen pedig a balkáni,
majd később az olasz front alakult ki.

Belső feliratok (labels)

Franciaország, Svájc, Korzika, Szardínia, Olaszország, Osztrák-Magyar Monarchia, Montenegró, Albánia, Görögország, Szerbia, Románia, Bulgária, Dardanellák, Antant hatalmak, Központi hatalmak, A szarajevói merénylet 1914. június 28., Ferenc József hadat üzent Szerbiának 1914. július 28., A világháború kitörésének főbb okai, az imperializmus területszerző politikája, az európai diplomácia csődje, Oroszország, Kína, Brit- India, Japán, Kanada, Mexikó, Jamaica, USA

Kapcsolódó extrák

A békekötések után

Közvetlenül az első világháborút lezáró békekötések után zajló események összefoglalása.

A harmadik birodalom

A náci párt hatalomra kerülésének és annak megszilárdításának körülményei Németországban.

A hidegháború kibontakozása

A második világháború után felosztották Németországot, majd leereszkedett a vasfüggöny.

A kétpólusú világ kialakulása

Az ENSZ megalakulása és a második világháború utáni események.

A nagy gazdasági világválság

Mi okozta 1929-ben a gazdasági világválság kitörését, és hogyan rendeződött a helyzet?

A Párizs környéki békeszerződések

Az első világháborút lezáró versailles-i békekonferencia történéseinek bemutatása.

A sztálini Szovjetunió

A Sztálin által kiépített kommunista diktatúra létrejöttének körülményei, és annak következményei.

Az első világháború befejezése

Kik győztek és kik voltak az első világháború vesztesei? Miként változtatta meg a háború Európa életét?

Az első világháború kibontakozása

Az elhúzódó háború egyre nagyobb terhet rótt a hadviselőkre és a civilekre egyaránt.

Az űrhajózás története I. - A végtelenbe és tovább

Az alábbi videó az űrhajózás kezdetét, valamint az űrverseny kezdeti szakaszát mutatja be.

Az űrhajózás története II. - Harc a Holdért

A hidegháborús harc tovább folytatódik a két szuperhatalom között: a kérdés csupán az, hogy ki éri el először a Hold felszínét?

Az űrhajózás története III. - A Csillagháborús-terv

Az 1980-es évek elejére mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok hatalmas mennyiségű atomfegyvert halmozott fel.

Berlini fal (1961-1989)

A megosztottság és az elnyomás szimbóluma, a Fal nem csupán egy várost, hanem számos családot is szétszakított.

Európa az első világháború után

Az első világháború társadalmi, gazdasági és politikai következményei az egyes országokban.

Hitler Sasfészke

A táj festői. Hegyek és tavak, ameddig csak a szem ellát. A helyszín: Bajorország délkeleti csücske. Ebben a csodálatos környezetben található Adolf Hitler...

Úton az újabb háború felé

Milyen események előzték meg a második világháború kitörését, és hogyan terjeszkedtek a nácik Európában?

Kosárba helyezve!